Nieuws

Nieuwe versie omgevingsvergunningsloket

6 september 2017

Sinds begin deze week is versie 2.12 van het loket voor omgevingsvergunningen (OMV-loket) in werking getreden. In de nieuwe versie is rekening gehouden met de suggesties en problemen van architecten en andere gebruikers. We brengen u daarom graag op de hoogte van de meest recente aanpassingen.

Tegelijkertijd vragen we u ons problemen en suggestie te blijven melden, zowel m.b.t. het DBA- als het OMV-loket. Dat kan op helpdesk@nav.be.


Met uw input gaan we in dialoog met zowel het kabinet en de administratie als de provincies, steden en gemeenten om zowel het DBA-loket (digitale bouwaanvraag) als het OMV-loket (omgevingsvergunning) te verbeteren. Als NAV blijven we in dit dossier uw belangen en deze van uw bouwheer verder behartigen.


Belangrijkste opgeloste issues

 • De achtergrond van de kaarten zou opnieuw in elke browser moeten laden.
 • Bij terreinobjecten onder R-addenda R3 en R9 worden de opvolgingsvragen nu correct geactiveerd.
 • Het probleem waarbij vertegenwoordigers hun rechten verloren, is opgelost. Zij kunnen het dossier terug inkijken en opnieuw acties uitvoeren in het dossier, zoals het dossier intrekken, bijkomende informatie aanleveren enz.
 • De verschillende pagina's bij ‘plannen en foto's’ worden opnieuw correct geladen.


Projectlijst

Gekend probleem


In het overzicht van de projectlijst blokkeerde de toepassing bij projecten met de toestand ‘Dossier heeft geen actieve status’. Dat was het geval bij projecten die gestart waren in een vorige parameterversie waarbij o.a. de start van het openbaar onderzoek een verkeerde status aangaf bij een dossier in eerste aanleg.
Vanaf nu kun je de projectenlijst wel openen. Bij projecten met de toestand ‘geen actieve status’, kun je wel nog problemen ondervinden met het uitvoeren van acties en zal de balk bovenaan met projectinfo leeg blijven. In dat geval contacteer je best de helpdesk.  

 

Zicht op lijst adviezen


De lijst met adviezen bevatte zowel projecten waarbij je advies moet verlenen als projecten waarbij je zelf advies hebt gevraagd. Vanaf nu bevat die lijst enkel projecten waarbij je advies moet verlenen. Daarnaast is de snelheid ook significant verbeterd.  


Onafgewerkte functionaliteit


Het loket bevatte enkele functionaliteiten die je niet kon gebruiken. Daarom werden ze verwijderd of aangepast.  

 • De details van een project in de projectlijst zijn aangepast.
 • De projectfilters tonen enkel de filters die je effectief kan gebruiken.
 • Wanneer je je filter wist bij ‘projectfilters’, krijg je opnieuw de ‘standaard projectlijst’ te zien.
 • Op het scherm met de projectlijst zie je links niet meer ‘Mijn bezwaarschriften’ staan.
 • Wanneer je links op het projectscherm klikt op ‘Mijn dossiers’, zullen de ingestelde filters verdwijnen en zie je opnieuw al je dossiers.  


Procedurewijziging


De procedure om van een aanvraag naar een melding te gaan, is voor enkele projecttypes gewijzigd. Deze wijziging heeft enkel betrekking op nieuwe projecten, de oude vallen nog onder de vorige behandelingsprocedure.
Hieronder een overzicht van de projecttypes die onderhevig zijn aan de procedurewijziging. In de nieuwe procedure is het nog niet mogelijk om advies te vragen.

 

 • Gehele overdracht van een vergunning voor een ingedeelde inrichting of activiteit.
 • Gedeeltelijke overdracht van een vergunning voor een ingedeelde inrichting of activiteit.
 • Melding stopzetting of verval van een vergunning van een ingedeelde inrichting of activiteit.

 

Aard van de wijziging


Bij de volgende projecttypes werd de aard van de wijziging aangepast omdat er geen rubriekentabel is:

 • bijstelling milieuvoorwaarden door exploitant
 • bijstelling milieuvoorwaarden door niet-exploitant
 • afwijking milieuvoorwaarden door exploitant

Bij het projecttype ‘gehele overdracht van een vergunning voor een ingedeelde inrichting of activiteit’ werden ‘niet langer’ en ‘overdracht’ gewijzigd in ‘niet langer’ en ‘ongewijzigd’.

 

Bijkomende informatie ten gevolge van het volledigheidsonderzoek


Als uit het volledigheidsonderzoek blijkt dat je bijkomende informatie nodig hebt, dan klik je op ‘Vraag bijkomende informatie’ onder het menu ‘Acties’.


Je geeft dan aan aan wie je informatie vraagt, je vermeldt een antwoordtermijn en je voegt inhoud toe via het tekstinvoerveld of door een bestand op te laden.  De persoon aan wie je informatie vraagt, moet gekend zijn in het dossier.

 

Dossierverloop


Vanaf dat je betrokken bent in het dossier en je minstens leesrechten hebt, kun je het dossierverloop met de uitgevoerde gebeurtenissen raadplegen in eerste aanleg.

 

PDF dossierafdruk


Gekend probleem


Wanneer je wil kiezen wat je wil afdrukken, worden in uitzonderlijke gevallen niet alle opties getoond. Dit kan je oplossen door in de boomstructuur van het dossier het ontbrekende item open te klikken. Wanneer iemand dit gedaan heeft, zal de volgende die het dossier opent meteen de volledige dossierafdruk zien.


Generatie van 0 KB PDF


Rapporten van 0 KB zouden na de migratie van de bestandenserver niet meer mogen voorkomen.