Nieuws

Oplossing voor Pur en Pir-problemen bij Vlaamse overheidsopdrachten

27 september 2017

Door overmacht en problemen bij de productie van methyleendifenyldi-isocyanaat (MDI) is er momenteel een schaarste aan de isolatiematerialen Pur en Pir. Die schaarste leidt tot druk op de leveringen met prijsstijgingen als gevolg. Daarnaast kunnen de opdrachtnemers van overheidsopdrachten in bepaalde gevallen niet langer voldoen aan hun verplichtringen binnen de vooropgestelde uitvoeringstermijnen.

De Vlaamse Regering heeft nu een oplossing uitgewerkt voor de overheidsopdrachten/bouwwerven die door de Vlaamse Gemeenschap en het Vlaams Gewest worden gesubsidieerd.