Een goed contract met uw zelfstandige medewerker

Uw architectenbureau is succesvol en u breidt uit. Naast de vennoten zullen er ook medewerkers in dienst komen. Maar zullen zij op zelfstandige basis werken of als werknemer? Wie een contract wil afsluiten met een zelfstandige medewerker denkt natuurlijk meteen aan de wet op de schijnzelfstandigheid. Hoe kan u garanderen dat u geen problemen krijgt met de RSZ en de RSVZ?

 

Geen contract?

Misschien overweegt u de zaken blauw-blauw te laten en geen geschreven overeenkomst op te maken. Maar is dit de beste keuze? Het ontbreken van een duidelijk document schept alleen maar verwarring over een mogelijke schijnzelfstandigheid. Daarbij kan u nergens op terugvallen als de samenwerking met uw medewerker spaak loopt. Het is dus steeds aan te raden een geschreven overeenkomst op te maken.

 

Een eigen overeenkomst?

Wie zelf een contract heeft opgemaakt en zekerheid wil dat de medewerker niet als schijnzelfstandige aanzien wordt, kan dit contract zelf voorleggen aan de Administratieve commissie ter regeling van de arbeidsrelatie (CAR). Dit dient te gebeuren binnen het jaar na de aanvang van de samenwerking. Wanneer deze commissie de zelfstandige samenwerking bevestigt, zijn de RSZ en de RSVZ hierdoor voor een termijn van drie jaar gebonden om uw medewerker niet als schijnzelfstandige te beoordelen.
 

Hoe gebruik maken van de contractdienst?

In samenwerking met GSJ advocaten biedt NAV haar leden de kans om een contract met hun zelfstandige medewerker te laten opmaken door specialisten. Wie gebruik wil maken van deze dienst kan via onderstaande link een checklist invullen waarmee de advocaten het contract op maat zullen opstellen. Het is hierbij de bedoeling dat u vooraf eerst zelf nadenkt hoe uw samenwerking met de medewerker(s) zal verlopen.


Deze dienst wordt enkel aan NAV-leden aangeboden aan het tarief van € 300 (excl. BTW) per contract. Dit tarief omvat enkel de opmaak van de overeenkomst, en geen verdere besprekingen of overleg. OPGEPAST: deze dienst is niet mogelijk voor de samenwerking met een architect-stagiair

Het is belangrijk voor u om ons zo veel mogelijk en correcte informatie te verschaffen. Verder heeft u er nadien ook belang bij om de overeenkomst uit te voeren zoals overeengekomen.

GSJ advocaten behoudt zich het recht voor om te adviseren dat partijen beter een andere samenwerkingsvorm kiezen, of de inhoud van de samenwerking zouden herzien, als uit de verstrekte informatie blijkt dat de samenwerking niet verenigbaar is met het statuut van zelfstandige.

 


Uw NAV-lidnummer: