Dossier Een vlot voortraject voor vergunnings-aanvragen


Het charter 'Bouwen aan dialoog' i.s.m. NAV, BVA, Orde van Architecten en de VVSG is opgebouwd rond vijf concrete engagementen voor een samenwerkingsgericht voortraject: actief informatie uitwisselen, heldere vragen stellen en duidelijke antwoorden geven, inzichtelijke regelgeving en volledig samengestelde dossiers, het gebruik van diverse communicatiekanalen op maat van het project en de complexiteit van de vraag, en de mogelijkheid om waar nodig steeds een voorbespreking te kunnen houden en dit op basis van een goed idee of ontwerp, gekoppeld aan vervolgafspraken.Meer laden

0
1
1