Dossier Ruimtelijk Rendement


Van 1 juni 2019 tot 31 mei 2021 werkte NAV aan het project 'Uitrol van ruimtelijk rendement als beleidsdoelstelling van de strategische visie van het Beleidsplan Ruimte Vlaanderen'.
 

De strategische visie van het Beleidsplan Ruimte Vlaanderen (BRV) moet voor een vernieuwde aanpak van het ruimtelijk beleid zorgen. Doel is de bijkomende inname van open ruimte terug te dringen en reeds ingenomen ruimte beter te benutten. Meer doen met minder ruimte, dat is het uitgangspunt.

 

Dit wordt een grote taakstelling voor de bouwsector. Voor de uitrol ervan rekent het Departement Omgeving van de Vlaamse Overheid op partners. Het NAV wil hier een voortrekkersrol in opnemen en kreeg subsidies om samen met haar partners Palindroom en Zoekeenarchitect.be kennis en praktijkvoorbeelden te verspreiden, zowel aan architecten als aan bouwheren.



Meer laden

0
1
1