Helpdesk

Stage

Wanneer moet ik aansluiten bij een sociale verzekeringskas?


Je moet je ook aansluiten bij een sociaal verzekeringsfonds en sociale bijdragen betalen. Deze aansluiting als zelfstandige moet in orde zijn uiterlijk de dag van de start van je activiteiten. Daarvoor ondertekent men een verklaring van aansluiting bij een sociaal verzekeringsfonds naar keuze. Doe je dit niet of pas later, dan riskeer je een administratieve boete, word je automatisch aangesloten bij de Nationale Hulpkas en worden intresten aangerekend wegens laattijdige aansluiting. De bijdrageplicht begint vanaf de 1ste dag van het kwartaal waarin je je als zelfstandige vestigt. De sociale bijdragen worden berekend op je netto belastbaar inkomen van drie jaar terug. Dat inkomen is bij de start van je praktijk nog niet gekend. Daarom betaal je de eerste drie jaar voorlopige bijdragen, gebaseerd op ofwel een minimuminkomen, ofwel een door jezelf geschat (hoger) inkomen. Achteraf, wanneer de definitieve inkomsten van het eerste volledige kalenderjaar bekend zijn, worden deze voorlopige bijdragen herzien. Merk op: wanneer je start aan het einde van een kwartaal, moet je de bijdrage voor een volledig kwartaal betalen. Daarom is het soms nuttig deze aanvang even uit te stellen tot het begin van het volgend kwartaal (b.v. activiteit starten per 1 oktober i.p.v. per 15 september).

 


19 oktober 2016 

faq

Helpdesk

Een vraag? Ons netwerk van specialisten helpt u graag verder!

Projecten

Kennisopbouw en -verspreiding rond specifieke thema's

Dossiers

Collectieve belangenbehartiging voor meer armslag

Downloads

Consulteer onze handige pockets en billboards, syllabi en presentaties van opleidingen. Blader in NAV News en Dimension.