Helpdesk

Stage

Ben ik als stagiair BTW-plichtig?


Architecten zijn BTW-plichtig. Maar de architect-stagiair die alleen prestaties levert in opdracht van zijn stagemeester, moet zich nog niet registreren als BTW-belastingplichtige. Let wel op: van zodra je naast je activiteiten voor je stagemeester ook nog zelfstandig prestaties levert als architect, hoe gering ook (bijvoorbeeld plannen tekenen voor het uitvoeren van kleine verbouwingswerken), zal je voor het geheel van je activiteiten als een BTW-belastingplichtige beschouwd worden.
Een stagiair mag zich wel altijd als BTW-plichtige laten registreren. Dit kan interessant zijn omdat je als BTW-belastingplichtige BTW op je investeringen en kosten kunt recupereren. De BTW op investeringen die je gedaan hebt vooraleer je als BTW-belastingplichtige bent geregistreerd, bijvoorbeeld een computer die je als student hebt gekocht, kun je niet recupereren, zelfs niet gedeeltelijk.
 

Je registreert je als BTW-belastingplichtige door je ondernemingsnummer te laten activeren in het BTW kantoor. Op je facturen moet je ten minste vermelden: je naam, je BTW-nummer, het volgnummer, de datum, de naam van de klant, zijn BTW-nummer indien hij BTW plichtig is, het bedrag van het ereloon (inclusief en exclusief BTW), het BTW-tarief en het BTW-bedrag. Het BTW tarief op erelonen van een architect is 21%. Per kwartaal moet je BTW-aangiftes indienen, uiterlijk op 20/01, 20/04, 20/07 en 20/10.


19 oktober 2016 

faq

Corona: mag ik als architecten klanten op kantoor ontvangen ? (UPDATE 08/05) | 23-03-2020

Mag ik als architecten klanten op kantoor ontvangen ? (UPDATE 08/05)

Welke juridische consequenties kan corona hebben op opstartende of lopende overheidsopdrachten in het algemeen? | 23-03-2020

Welke juridische consequenties kan corona hebben op opstartende of lopende overheidsopdrachten in het algemeen?

Helpdesk

Een vraag? Ons netwerk van specialisten helpt u graag verder!

Projecten

Kennisopbouw en -verspreiding rond specifieke thema's

NAV Werkt

Collectieve belangenbehartiging voor meer armslag

Downloads

Consulteer onze handige pockets en billboards, syllabi en presentaties van opleidingen. Blader in NAV News en Dimension.