Helpdesk

Welke houding nemen de overheden aan als ik door corona vertraging oploop bij (de uitvoering van) een overheidsopdracht?

Welke houding nemen de overheden aan als ik door corona vertraging oploop bij (de uitvoering van) een overheidsopdracht?


 • Omzendbrief: Coronacrisis en overheidsopdrachten (Vlaanderen) (UPDATE 17/04)

  Er is een omzendbrief over overheidsopdrachten in tijden van de coronacrisis. De omzendbrief bevat: 

  • aanbevelingen voor aanbestedende overheden 

  • maatregelen om liquiditeitsproblemen bij opdrachtnemers te vermijden of te beperken 

  • aandachtspunten bij opdrachten in uitvoering 
   De omzendbrief geldt voor de Vlaamse overheid, de Vlaamse openbare instellingen, de lokale en provinciale besturen en de eredienstbesturen. 
   Er komt later nog een bijkomende omzendbrief met richtlijnen om de administratieve en juridische afhandeling zo veel mogelijk te vereenvoudigen. 
   Raadpleeg de omzendbrief en veelgestelde vragen

 


Bron: Unizo

Aanvulling: Er is wel sprake van een meldingsplicht. Dus wie denkt dat zijn bedrijf niet aan de deadlines zal kunnen voldoen omwille van de Corona-crisis moet dit melden.

 

 

 • Dit was één van de tien maatregelen van de federale ministerraad op 6 maart jl., ter ondersteuning van het bedrijfsleven goedgekeurd, namelijk:
 1. Tijdelijke werkloosheid door overmacht
 2. Tijdelijke werkloosheid om economische redenen
 3. Betalingsplan voor sociale werkgeversbijdragen
 4. Betalingsplan btw
 5. Betalingsplan voor bedrijfsvoorheffing
 6. Betalingsplan personenbelasting/vennootschapsbelasting
 7. Vermindering van de voorafbetaling voor zelfstandigen
 8. Uitstel of vrijstelling van betaling van sociale bijdragen voor zelfstandigen
 9. Verkrijgen van een vervangingsinkomen voor zelfstandigen (overbruggingsrecht)
 10. Flexibiliteit bij de uitvoering van federale overheidsopdrachten
   

Bron: Belgium.be, nieuwsbericht van 13 maart 2020

 

 • VLAIO vermeldt dit ook als één van de steunmaatregelen is voor ondernemingen die moeilijkheden ondervinden door het coronavirus:
  Vrijstelling van boetes of sancties voor bedrijven of dienstverleners die door het coronavirus de federale overheidsopdracht die aan hen is toegewezen niet of niet tijdig kunnen uitvoeren.
   

Bron: VLAIO (laatste bullet van het antwoord op de eerste FAQ)

 

Zie ook: Welke juridische consequenties kan corona hebben op opstartende of lopende overheidsopdrachten in het algemeen?


19 maart 2020 

faq

Helpdesk

Een vraag? Ons netwerk van specialisten helpt u graag verder!

Projecten

Kennisopbouw en -verspreiding rond specifieke thema's

Dossiers

Collectieve belangenbehartiging voor meer armslag

Downloads

Consulteer onze handige pockets en billboards, syllabi en presentaties van opleidingen. Blader in NAV News en Dimension.