Helpdesk

Corona: kunnen wij een lopende aanbestedingsprocedure laten doorgaan?

Wij hebben momenteel een aanbestedingsprocdure ‘onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking’ lopen voor werken aan een kerk. De aanbestedingsdatum valt nog binnen de periode met coronamaatregelen van de federale overheid. In het lastenboek wordt een verplicht bouwbezoek opgelegd; dat kan volgens mij nog steeds doorgaan (inschrijvers kunnen project op eigen houtje bezoeken zonder aanwezigheid van derden). Wel heb ik al een bericht ontvangen van een aannemer die we aangeschreven hebben (en die zou deelnemen) met melding dat zij collectief sluiten o.w.v. corona. Als wij nu aanbesteding laten doorgaan, kunnen zij daar later bezwaar tegen indienen met melding ‘dat ze geen kans hebben gekregen om deel te nemen door overmacht van maatregelen m.b.t. coronavirus? Of kunnen we zonder juridische problemen deze aanbesteding toch laten doorgaan?


Rekening houdend met de corona-maatregelen zoals vervat in het Ministerieel Besluit van 18 maart 2020 houdende dringende maatregelen om de verspreiding van het coronavirus COVID - 19 te beperken, is het niet zonder meer uitgesloten dat het plaatsbezoek nog doorgang kan vinden. Daarbij moeten de regels van social distancing worden gerespecteerd. Met betrekking tot het plaatsbezoek kan gesteld worden dat dit geen onmogelijke opgave is. Het feit dat een aannemingsbedrijf collectief sluit, is tot op heden een eigen keuze. Het genoemde Ministerieel Besluit laat nog toe dat er gewerkt wordt doch steeds met respect van de regels van social distancing. Het is uiteraard moeilijk in te schatten hoe een rechtbank hierover zal oordelen, doch het lijkt weinig evident voor de aannemer om zich voor wat betreft het plaatsbezoek (dat alleen kan worden afgelegd), in huidige omstandigheden te beroepen op overmacht. Mogelijk is dit wel het geval wanneer er nog meer verregaande maatregelen worden opgelegd.

Er zou kunnen overwogen worden om de datum voor het indienen van offertes uit te stellen naar latere datum om zo de aannemer de kans te geven een offerte in te dienen. Op heden kan dit evenwel niet verplicht worden.


23 maart 2020 

faq

Helpdesk

Een vraag? Ons netwerk van specialisten helpt u graag verder!

Projecten

Kennisopbouw en -verspreiding rond specifieke thema's

Dossiers

Collectieve belangenbehartiging voor meer armslag

Downloads

Consulteer onze handige pockets en billboards, syllabi en presentaties van opleidingen. Blader in NAV News en Dimension.