Helpdesk

Aannemer ziet het niet meer zitten

Bij een nieuwbouwwoning werd de kruipkelder reeds gemetseld, maar de ruwbouwaannemer ziet het niet meer zitten om verder te werken. De bouwheer had hem nog 2 weken bedenktijd gegeven en heeft dus nog geen ingebrekestelling opgesteld, maar deze termijn is ondertussen verstreken. Wat te doen?

Daar waar de bouwheer blijkbaar een aannemingsovereenkomst heeft gesloten met een ruwbouwaannemer voor het realiseren van een nieuwbouwwoning, dient vastgesteld te worden dat de ruwbouwaannemer niet zinnens is om verder te werken terwijl de werken slechts gedeeltelijk zijn uitgevoerd. De vraag stelt zich welke acties kunnen ondernomen worden.

 

Zoals de vraagsteller zelf aangeeft, is een ingebrekestelling sowieso vereist. Daarin moet vastgesteld worden dat de aanneming stil ligt en geen vordering kent en dient de ruwbouwaannemer aangemaand te worden om per kerende de werken verder uit te voeren. Het is mij niet duidelijk of er in de aannemingsovereenkomst een uitvoeringstermijn is afgesproken doch wanneer dit het geval is, dient uiteraard naar deze uitvoeringstermijn verwezen te worden, waarbij dan mogelijks moet worden geschreven dat deze uitvoeringstermijn reeds overschreden is of alleszins niet gerespecteerd is. De contractueel voorziene vertragingsboetes kunnen in rekening worden gebracht.

 

De concrete omstandigheden van de werf zijn mij niet bekend maar op het eerste zicht lijkt tevens verwezen te kunnen worden naar gebeurlijke andere aannemingen die door het stilzitten van de ruwbouwaannemer in het gedrang komen alsook de schade die de bouwheer ondervindt door het stilliggen van de werken.

 

Indien de aannemer verder in gebreke zou blijven om zijn aanneming voort te zetten, dienen bijkomende stappen overwogen te worden. Te denken valt aan de ontbinding van de overeenkomst ten laste van de aannemer. Deze ontbinding dient met de nodige omzichtigheid doorgevoerd te worden. Indien de ruwbouwaannemer definitief niet meer zou komen werken en er een nieuwe aannemer wordt aangesteld, is het tevens van belang dat een tegensprekelijke staat van bevinding wordt opgesteld van de reeds gerealiseerde werken van de ruwbouwaannemer. Op die manier kan er later weinig  discussie bestaan over de vraag wie welke werken heeft uitgevoerd. Een andere optie is dat de overeenkomst in gemeen overleg wordt beëindigd.

 

(Mr. Joris Wouters, GSJ advocaten)


5 januari 2018 

faq

Helpdesk

Een vraag? Ons netwerk van specialisten helpt u graag verder!

Projecten

Kennisopbouw en -verspreiding rond specifieke thema's

Dossiers

Collectieve belangenbehartiging voor meer armslag

Downloads

Consulteer onze handige pockets en billboards, syllabi en presentaties van opleidingen. Blader in NAV News en Dimension.