Beroepstechnische dossiers

Ongewenste straling van distributiecabines? Zo pak je het aan.

MEC en NAV werken samen aan een onderzoek naar de blootstelling aan magnetische velden van distributiecabines in en aanpalend aan gebouwen. Hoe kunnen we de impact daarvan op omwonenden verminderen?

Het einde van de terugdraaiende teller: allerminst een eenduidig verhaal

Zes factoren die de businesscase (kunnen) beïnvloeden

actua Gedeeltelijk verbod op aardgasaansluitingen voor nieuwe, grote residentiële projecten

In nieuwe, grote verkavelingen en grote appartementen voor projecten waarbij de omgevingsvergunning werd aangevraagd op 01/01/2021 of later wordt niet langer systematisch een aardgasnet voorzien.

Energie en erfgoed: nieuwe technologieën

Recente bevindingen uit onderzoek en experimenten van het WTCB

WTCB stelt bouwdetails voor renovatie ter beschikking

Tegen 2050 moet ons gebouwenbestand volledig gerenoveerd zijn. De uitdaging bestaat erin de energieprestaties van de gebouwen aanzienlijk te verbeteren door renovaties.

Oplossingen om oververhitting te voorkomen

Is het mogelijk om woningen te ontwerpen of te renoveren waarin de temperaturen in de zomer comfortabel blijven? Ja, indien men van bij het begin van het project een globale strategie hanteert.

Milieu-impact van circulaire oplossingen

Alsmaar meer spelers proberen in te zetten op circulaire oplossingen in de bouw. Circulariteit mag echter niet beschouwd worden als een doel op zich, maar veeleer als een strategie om grondstoffen te besparen, minder afval te produceren en de milieu-impact van gebouwen te verminderen.

Helpdesk

Een vraag? Ons netwerk van specialisten helpt u graag verder!

Projecten

Kennisopbouw en -verspreiding rond specifieke thema's

Dossiers

Collectieve belangenbehartiging voor meer armslag

Downloads

Consulteer onze handige pockets en billboards, syllabi en presentaties van opleidingen. Blader in NAV News en Dimension.