de lerende netwerken van NAV

Antwoorden op jouw ondernemers- of ontwerpvraagstukken.

 

De Lerende Netwerken van NAV zijn een uniek concept waarbij vaste groepen architecten gedurende 5 opeenvolgende maanden elkaar ontmoeten. Ieder atelier staan er thema’s op het programma uitgediept vanuit een puur praktische invalshoek. In een open sfeer is het mogelijk om eigen ervaringen en ondernemers- of ontwerpvraagstukken af te toetsen met deze van collega’s.


Ieder atelier staat een gastspreker op de speakers corner die vertrouwd is met de praktijk. Hier geen ruimte voor een ex cathedraverhaal. Wel uitwisseling van ervaringen, gedachten, vragen en informatie recht uit de praktijk.


De groep staat onder begeleiding van één of meerdere P/Meters. Dit zijn architecten die hun opgebouwde expertise in een informele sfeer delen met collega’s.
 

Waar en wanneer?

 

Voor de juiste data, locaties en thema's verwijzen we naar de desbetreffende websites:

 

  • Atelier Circulair (vanaf oktober 2019 in Brussel en Gent): voor koplopers en geïnteresseerden in circulair bouwen. In 8 sessie gaan we na welke ontwerpkeuzes onze materialenimpact werkelijk verkleinen, en hoe architecten praktische problemen reeds hebben omgezet in innovatieve oplossingen. We verzamelen goede voorbeelden en initiëren nieuwe samenwerkingen. De eerste bijeenkomst vindt plaats in oktober 2019 .
  • Ondernemers Atelier: voor zaakvoerders van (op)startende kantoren die max. 5 jaar operationeel zijn.
  •  Schaalvergroting: voor zaakvoerders van een kantoor dat minimum 5 jaar operationeel is met medewerkers of                                                      denken aan schaalvergroting.
  •  BIMplantation: voor zaakvoerders en BIM-verantwoordelijken binnen een architectenkantoor die BIM (wensen te)                                              integreren.

 

 

 

Een initiatief van: