Projecten

Medewerkers op de studiedienst gaan op zoek naar de nieuwste trends en de meeste actuele kennis in een specifiek domein, en verspreiden die aan de leden. Via opleidingen, publicaties en workshops wapenen we architecten met de hedendaagse tools die ze nodig hebben.

 

Zo maken we van het architectenbedrijf een bloeiende en creatieve sector waar we terecht trots op kunnen zijn.Energieconsulentenproject

Type project: Met de steun van de Vlaamse Overheid

Projectduur: 2011 - maart 2020

Projectpartners: NAV

 

Het project biedt ondersteuning aan architecten in het licht van energiezuinig bouwen en de strengere energieprestatieregelgeving.

Alle architecten, ongeacht ze aangesloten zijn bij een beroepsfederatie, kunnen beroep doen op deze dienstverlening.

Wat voor ondersteuning?

 

 • Eerstelijnsadvies – hiervoor wordt beroep gedaan op een experten team
 • Informatieve ondersteuning via artikels en publicaties
 • Informatieavonden en cursussen
 • Digitale nieuwsbrieven en de website www.energiebewustontwerpen.be
   

Aanspreekpunt?

 

Aanspreekpunt voor het project is architect Melanie Vercruysse. In de uitvoering wordt zij bijgestaan door een expertenteam, een stuurgroep, en kan ze beroep doen op de logistieke diensten van NAV.

Architect Melanie Vercruysse
coördinator energieconsulentenproject NAV
02 212 26 99 of rechtstreeks 050/474.671 
energieconsulent@nav.be

 

 


Bezoek de website op www.energiebewustontwerpen.be.

Meer info

Ondernemers Atelier

Type project: Lerend Netwerk voor (op)startende architectenkantoren

Projectduur: januari - juni 2019

Projectpartners: Vlaams Agentschap voor Innoveren en Ondernemen (VLAIO)

 

Ondernemen binnen een creatieve omgeving als architectuur omvat een architecturale als een bedrijfsmatige uitdaging.

Bij deze dubbele uitdaging blijken de architecturale vraagstukken ons een pak beter te liggen. Toch is het een must om naast de architecten skills meerdere ondernemersvaardigheden onder de knie te krijgen.

 

De eerste jaren worstelt zowat ieder (op)startend architectenkantoor met gelijkaardige ondernemersvraagstukken. NAV geeft met het Ondernemers Atelier (op)startende kantoren die duw in de rug waarmee men de ondernemersvaardigheden verder weet te ontplooien.


Tijdens 5 maandelijkse ateliers worden onderwerpen aangesneden die gerelateerd zijn aan het opstarten van een architectenkantoor.


Op de agenda geen theoretische benaderingen, wel uitwisseling van praktijkinformatie waarbij het ontwikkelen van ondernemersvaardigheden centraal staat.

 

 • Doelgroep: (toekomstige) zaakvoerders van een kantoor dat maximum 5 jaar operationeel is
 • Locaties: Ondernemer Atelier wordt aangeboden te Gent – Kortrijk – Antwerpen – Aarschot
 • Timing: de bijeenkomsten vinden plaats op maandelijkse basis, van januari 2019 t.e.m. juni 2019, telkens van 19.00u tot 22.00u

 • Voor het opstarten van een groep is het aantal van 14 inschrijvingen het gehanteerde minimum.
 • Contact: projectcoördinator Hans Wynant, tel. 02 212 26 99, hans.wynant@nav.be

 

 

 


Bezoek de website op www.ondernemers-atelier.be/.

Meer info

Schaalvergroting

Type project: Lerend netwerk met de steun van het Vlaams Agentschap voor Innoveren en Ondernemen (VLAIO)

Projectduur: januari 2019 - juni 2019

 

Schaalvergroting creëert een platform waar zaakvoerders met medewerkers ervaringen en vragen rond het werken met medewerkers uitwisselen.

Met de tijd brengt de ene opdracht de andere met zich mee. En voor je het weet ben je leiding aan het geven aan een team van medewerkers. Onlosmakelijk ben je bij de uitbreiding van jouw kantoor naast architect ook meer en meer manager geworden.
 

Je bent aandacht gaan besteden aan belangrijke ondernemingsvaardigheden zoals bureauorganisatie, financieel beheer, continuïteit, instroom, personeelsbeleid, etc. Omdat niet iedereen het warm water hoeft uit te vinden heeft NAV ‘Schaalvergroting’ uitgewerkt. Het is een concept waarbij een vaste groep zaakvoerders elkaar vijf keer op maandelijkse basis ontmoeten.

 

 • Doelgroep: architecten-zaakvoerders die (gaan) werken met medewerkers
 • Locaties: Gent – Kortrijk – Antwerpen - Aarschot
 • Timing: De bijeenkomsten vinden plaats op maandelijkse basis, van januari 2019 t.e.m. juni 2019, telkens van 19.00u tot 22.00u
 • Voor het opstarten van een groep is het aantal van 14 inschrijvingen het gehanteerde minimum
 • Contact: projectcoördinator Hans Wynant, tel. 02 212 26 99, hans.wynant@nav.be

Bezoek de website op www.schaalvergroting.be.

Meer info

BEN-architect

Type project: Met de steun van de Vlaams Minister van Energie

Projectduur: februari 2015 - december 2021

 

Deze website staat in het kader van Bijna EnergieNeutraal bouwen, dat in 2021 verplicht zal zijn.

NAV kreeg bij ministerieel besluit op 17 december 2014 de opdracht van de Vlaamse Minister van Energie voor de bouw van www.BEN-architect.be. De doelstelling van deze website is om zowel bij bouwheren als bij architecten het draagvlak voor de BEN-verplichting in 2021 te vergroten, en past in het kader van actie 6.2 – ‘Van energiebewust naar BEN-architect’ van het Vlaams Actieplan Bijna-Energieneutrale Gebouwen.

De website bevat een database met BEN-projecten, een lijst met BEN-architecten en hun contactgegevens, een agenda met BEN-opleidingen voor professional, een pagina met toelichting over BEN, een BEN-blog waarin twee architecten in verschillende afleveringen verslag doen over hun ervaringen in twee pilootprojecten.


Bezoek de website op www.ben-architect.be.

Meer info

Groene gevels voor duurzame gebouwen en steden

Type project: Met de steun van het Vlaams Agentschap voor Innoveren en Ondernemen (VLAIO)

Projectduur: september 2015 - augustus 2019

Projectpartners: WTCB i.sm. NAV, Bouwunie, Vlaamse Confederatie Bouw, Centexbel, BFG, AVBS, PCS en UAntwerpen

 

NAV werkt mee aan de kennisopbouw rond gevelgroen, zodat groene gevels beter en frequenter geïmplementeerd worden.

Zowel grondgebonden groene gevels als gevelgebonden Living Wall Systems worden onder de loep genomen. De bestaande systemen zullen, indien van toepassing, ook geoptimaliseerd worden. Hiervoor worden cases opgestart, opgevolgd en gemonitord. Er zal o.a. aandacht besteed worden aan thermische en hygrothermische effecten op het gebouw.


Bezoek de website op www.gevelgroen.be.

Meer info

Vlaams Kennisplatform Woning-Renovatie

Type project: Met de steun van het Vlaams Agentschap voor Innoveren en Ondernemen (VLAIO)

Projectduur: juni 2014 - mei 2019

Projectpartners: WTCB i.s.m. NAV, Pixii, Vlaamse Confederatie Bouw, Bouwunie, CIB, ORI en VE-PR

 

Dit project wil een positief innovatieklimaat voor de renovatie van woningen creëren via de opbouw van kennis en een verbeterde markt- en samenwerking.

De belangrijkste taken en verantwoordelijkheden van het Kennisplatform Woning-Renovatie zijn

 • De rol van een uniek aanspreekpunt en om de zichtbaarheid (ook naar het buitenland) te waarborgen en efficiënt te antwoorden op de behoeften van de proeftuinprojecten en doelgroepbedrijven.
 • De kennisopbouw en kennisondersteuning aangeboden aan de proeftuinprojecten omtrent methodologie, technologie en proces, zodat de basis gelegd wordt voor succesvolle proeftuinexperimenten met zinvolle resultaten, die naar een hoger niveau kunnen getild worden door een verwerking op platform-niveau.
 • Een kwaliteitsborging door richtlijnen voor energetische meetcampagne en kostenefficiëntie-analyse, zodat de output van deze acties in de proeftuinprojecten, kwaliteitsvol, vergelijkbaar en exploiteerbaar zijn.
 • Een kennisverspreiding op maat van de bedrijven-doelgroepen zodat de ruimere doelgroep van innovatievolgers de resultaten van de Proeftuin Renovatie kan absorberen, met tevens een vertaalslag naar het beleid.

 

Voor de wetenschappelijke uitvoering wordt bijkomend beroep gedaan op de kennisinstellingen van KU Leuven (Departement Burgerlijke Bouwkunde, Afdeling Bouwfysica), UGent (Vakgroep Architectuur en Stedenbouw, Onderzoeksgroep Bouwfysica, constructie en klimaatbeheersing) en de Vlaamse Instelling voor Technologisch Onderzoek (VITO).


Bezoek de website op www.kennisplatform-renovatie.be.

Meer info

Duurzaam betonherstel

Type project: Met de steun van het Vlaams Agentschap voor Innoveren en Ondernemen (VLAIO)

Projectduur: mei 2018 - april 2020

Projectpartners: Vlaamse Confederatie Bouw i.s.m. NAV, FEREB Belgium en WTCB

 

In de media staan er tegenwoordig regelmatig berichten over de falende Belgische betonnen infrastructuur.

Van vele betonnen structuren is de ontwerplevensduur overschreden, was het ontwerp, de uitvoering en het gebruik van materialen ontoereikend voor wat betreft de duurzaamheid, en is het onderhoud en de monitoring beperkt of (in vele gevallen) onbestaand. Men kan dus verwachten dat opdrachten voor betonherstel enkel zullen stijgen. Ook bij renovatieprojecten waar in eerste instantie geen uiterlijke problemen zijn met de betonstructuur, dienen er naargelang de situatie herstellingen, beschermingen of verstevigingen uitgevoerd te worden. Zelfs bij nieuwbouwprojecten komt regelmatig een deel betonherstel kijken.
 

Een aantal verworven inzichten en recent ontwikkelde technieken en producten, voor elke fase van een betonherstelling, laten toe om het risico op falen van de herstelling sterk te verlagen, maar eisen een alsmaar grotere technische kennis van de voorschrijver en de uitvoerder.
 

Met dit project wil men de marktpositie van bedrijven verstevigen door hen toe te laten met vertrouwen in te schrijven en mee te werken aan projecten betonherstel. Door middel van een doorgedreven collectieve aanpak via de sectorfederaties zullen de vakkennis en de vaardigheden van de bedrijven verbeterd worden. Bevragingen aan de sector zullen de voornaamste struikelpunten voor innovatie binnen deze bedrijven blootleggen en via gerichte informatieverspreiding en activiteiten zoals informatiesessies, workshops, het opstellen van typebestekken en werfbezoeken zullen deze drastisch verminderd en uiteindelijk weggenomen worden.

Meer info

ETICS

Type project: Met de steun van het Vlaams Agentschap voor Innoveren en Ondernemen (VLAIO)

Projectduur: sep 2018 - aug 2020

Projectpartners: Confederatie Bouw Afwerking i.s.m. Bouwunie, NAV en WTCB

 

Omwille van de snel evoluerende energieprestatievereisten is men voortdurend op zoek naar nieuwe technologieën/materialen/systemen.

Steeds vaker wordt er gekozen om thermisch te isoleren langs de buitenkant door het toepassen van een ETICS (External Thermal Insulation Composite System).
 

Met een pleisterafwerking is al vele jaren ervaring. De tendensen naar nieuwere afwerkingen zoals baksteenstrips, keramische tegels en natuursteenstrips zijn niet meer weg te denken. Hoewel de plaatsing van ETICS met harde bekledingen vergelijkbaar is met deze van ETICS met bepleistering, vraagt het toch specifieke bouwdetails en aandachtspunten bij de uitvoering.

 

Het doel van dit project is om een antwoord te bieden op het gebrek aan aangepaste, praktijkgericht informatie i.v.m. innovaties en evoluties om zo de architecten en ETICS-gevelwerkers meer vertrouwen te geven om ETICS toe te passen, en hierdoor hun competitiviteiten te verhogen.

 

Via activiteiten zoals demowerven, praktische workshops (in samenwerking met ETICS-fabrikanten), informatiesessies, het opstellen van korte artikels en technische referentiedocumenten zal getracht worden de drempel met de effectieve implementatie van innovatieve materialen, systemen en technieken te verlagen.

 

Meer info


Helpdesk

Een vraag? Ons netwerk van specialisten helpt u graag verder!


Projecten

Kennisopbouw en -verspreiding rond specifieke thema's


NAV Werkt

Collectieve belangenbehartiging voor meer armslag


Downloads

Consulteer onze handige pockets en billboards, syllabi en presentaties van opleidingen. Blader in NAV News en Dimension.