NAV publicaties

16 november 2021

Brandveilig ontwerpen

Passieve en actieve brandveiligheid | Organisatorische maatregelen

NAV-leden:
€ 25,00
Niet NAV-leden:
€ 50,00


Het doel van deze pocket i.s.m. Fireforum is de architect de weg te wijzen in de complexe materie van Brandveiligheid. Zowel theorie als praktijk komt aan bod vanuit een holistisch perspectief: passieve en actieve brandveiligheidsmaatregelen gaan hand in hand met organisatorische maatregelen.

 

Komen aan bod: het KB Basisnormen en andere federale, regionale en lokale wetgeving en regelgeving, specifieke normen en ‘regels van goed vakmanschap’. Tevens worden het Europese kader van de Bouwproductenverordening, CE-markering en geharmoniseerde normen geschetst. Daarna volgt een hoofdstuk over de toepassing van de passieve brandveiligheidsmaatregelen in draagconstructies, compartimenten, gevels en technische uitrustingen en doorvoeringen. Maar de pocket gaat ook dieper in op actieve brandbescherming met branddetectie- en alarmsystemen, interventiemiddelen en blussystemen, rook- en warmteafvoersystemen en sprinklerinstallaties. Overige hoofdstukken die de revue passeren zijn evacuatie, brandveilig ontwerpen, FSE en de brandveiligheid tijdens de werken.

 

De redactie gebeurt onder coördinatie van Fireforum en Netwerk Architecten Vlaanderen, met medewerking van

Fire Engineered Solutions Ghent (A Jensen Hughes Company).
Redactiecoördinatie: Thierry Pfleiderer en Ludo Vanroy (Fireforum), ir.-arch. Silvia De Nolf en Pieter De Groote (NAV).
Realisatie: NAV.

 

Specificaties

  • Formaat: A5
  • Aantal bladzijden: ca 90
  • Digitale download met doorklikmogelijkheden inbegrepen
  • Gratis verzending

 

Met de steun van AGC, Proseco, Aluprof, Cembrit, Soudal, Isover, Walraven en Arlu.

 

Op grond van ons gerechtvaardigd belang om te ondernemen, houdt NAV zich het recht voor om bij een bestelling uw gegevens door te geven aan commerciële partners die dit project mee hebben mogelijk gemaakt. Deze gegevens worden enkel gebruikt in het kader van dit project en worden slechts beperkte tijd bijgehouden. U heeft te allen tijde het recht om bezwaar te maken tegen deze verwerking door dit eenvoudig te laten weten via info@NAV.be. Meer info in onze GDPR-policy


terug naar overzicht