NAV publicaties

22 september 2016

Bestaande gebouwen in functie van EPB

De nieuwe eisen voor renovatie vanaf 2015

NAV-leden:
€ 0,00
Niet NAV-leden:
€ 25,00


Vanaf 1 januari 2015 zijn er belangrijke wijzigingen op het vlak van EPB-eisen voor werkzaamheden aan bestaande gebouwen die vallen onder de stedenbouwkundige aanvraag of meldingen met een uitgebreide dossiersamenstelling.

 

Voor renovaties vinden we voortaan in de EPB-regelgeving ook Umax-eisen voor gerenoveerde constructies met na-isolatie. Daarnaast worden een aantal vereisten opgelegd aan nieuwe technische installaties bij renovatie en regelt het besluit de eisen die gesteld zullen worden aan ingrijpende energetische renovaties.

 

De architect blijft de eerste adviseur bij dergelijke projecten. Deze pocket heeft als doel om u in een handig naslagwerk een overzicht te geven van de verschillende EPB-eisen rond renovatie die vanaf 1 januari 2015 in voegen gaan. Tegelijkertijd geven we ook een aantal praktische oplossingen voor veel voorkomende situaties.

 

U vindt alles terug in vier handige hoofdstukken

 

Hoofdstuk 1: De eisen die zullen opgelegd worden bij het na-isoleren van bestaande scheidingsconstructies.

 

Hoofdstuk 2: De installatie-eisen. Er wordt ingezoomd op de verschillende technische installaties waaraan eisen zullen worden opgelegd. Daarnaast worden enkele technische begrippen verklaard en aandachtspunten meegegeven. Voor elke installatie wordt ook de mogelijke boete genoteerd indien de gevraagde eis niet behaald wordt.

 

Hoofdstuk 3: De nieuwe omschrijving “ingrijpende energetische renovatie.” Een ingrijpende energetische renovatie moet immers aan een nieuw eisenpakket voldoen en voor een gewone renovatie wordt het bestaande eisenpakket uitgebreid.
Bij een ingrijpende energetische renovaties worden ook bestaande delen van het gebouw meegenomen in de EPB-aangifte. We beschrijven kort op welke gegevens u kunt terugvallen indien bepaalde karakteristieken van de bestaande constructie-onderdelen of technieken onbekend zijn.

 

Hoofdstuk 4: Tenslotte leest u in het laatste hoofdstuk wat u uw opdrachtgever kunt adviseren wanneer bepaalde eisen onhaalbaar zouden blijken. Er bestaan immers procedures om in bepaalde situaties een uitzondering te bekomen. Als architect en eerste adviseur van uw bouwheer kunt u maar best goed geïnformeerd zijn.


terug naar overzicht