NAV publicaties

22 september 2016

Budget- en termijnoverschrijding bij bouwprojecten (2013)

NAV-leden:
€ 0,00
Niet NAV-leden:
n.v.t.


In een moeilijke markt worden de kleinste foutjes gemakkelijker ge/misbruikt. Ook om onder financiële en andere verplichtingen uit te komen. Gezien zijn zware verantwoordelijkheden, staat de architect extra bloot aan deze tendens. Vooral termijn- en budgetoverschrijdingen vormen voor opdrachtgevers wel eens een handige gelegenheid om hun engagement niet na te leven.
 

Vandaar deze brochure. Ze is gebaseerd is op een NAV colloquium eind 2012 over hetzelfde thema. De sprekers waren toen meester Christophe Lenders (GSJ advocaten), architect Steven Daelman (uitvoerend bestuurder AR-CO), Filip Raymenants (ING Adviseur Real Estate) en Koen Spitaels (afdelingshoofd projectrealisatie VMSW).
 

U vindt in deze uitgave om te beginnen de spelregels in verband met het naleven van de timing en het budget. Daarnaast verneemt u hoe het zit met uw verzekering als er een geschil rijst. Een batterij praktische tips om tot een betere beheersing van planning en budget te komen, vervolledigen de inhoud.
 

Gewapend met deze brochure bent u beter opgewassen tegen bouwpartners die het misschien minder goed met u voorhebben, kunt u mogelijke misverstanden voorkomen, of weet u hoe u uw eigen werkwijze moet bijsturen om tot een betere controle van timing en budget te komen.


terug naar overzicht