NAV publicaties

27 september 2016

Werken in bouwteam

Een innovatief bouwproces

NAV-leden:
€ 0,00
Niet NAV-leden:
€ 25,00


Bouwteams, Design & Build, DB(F)M(O): bijna dagelijks worden wij met deze termen om de oren geslagen. Maar wat wordt er precies onder verstaan? Welke kansen bieden deze nieuwe vormen van aanbesteden en samenwerken? Met welke aandachtspunten moet u rekening houden als ontwerper, aannemer of opdrachtgever?

 

Met al die vragen in het achterhoofd sloegen NAV - de Vlaamse architectenorganisatie, de Vlaamse Confederatie Bouw, de Bouwunie en ORI, de brancheorganisatie van advies- en ingenieursbureaus in België, de handen in elkaar. Met steun van het Vlaamse agentschap voor innovatie door wetenschap en technologie (IWT) gingen zij in 2014 van start met het project ‘Werken in bouwteam: een innovatief bouwproces’. Bedoeling was alle informatie omtrent werken in bouwteam en andere vormen van geïntegreerde samenwerking te verzamelen en bij de diverse beroepsgroepen en andere betrokkenen te verspreiden. Op die manier willen wij die samenwerkingsformules bekendmaken en, waar gepast, promoten bij aannemers, ontwerpers, bouwheren, overheden en andere partijen.

 

Dat is nodig, want werken in bouwteam betekent een heuse breuk met de traditionele manier van werken. Al in de ontwerpfase schuiven de uitvoerders mee aan de tafel om hun expertise in te brengen. Dat heeft een weerslag op het hele werkproces. Omdat veranderingen onvermijdelijk gepaard gaan met koudwatervrees, is informatie broodnodig. Die vindt u in deze pocket die de neerslag vormt van het IWT-project.

 

De pocket is geen eindpunt, maar een momentopname in een landschap dat continu wijzigt. Wij blijven dan ook onze kennis over innovatieve manieren van samenwerken voortdurend verdiepen om alle kansen, risico’s en vragen nog beter te kunnen definiëren en beantwoorden.


terug naar overzicht