NAV publicaties

10 oktober 2016

Waterrobuust bouwen

NAV-leden:
€ 0,00
Niet NAV-leden:
€ 0,00


Hoe voorkomt u schade aan gebouwen bij overstromingen?

 

Door de klimaatverandering treden overstromingen en wateroverlast steeds vaker op. Vlaanderen is bovendien erg kwetsbaar door de vele gebouwen in overstroombare gebieden.

 

Hoog tijd om paal en perk te stellen aan deze overstromingsrisico’s. En de architect speelt hierbij een belangrijke rol. De pocket 'Waterrobuust bouwen' moet u alvast op weg helpen.

 

Waterrobuust bouwen is een van de meest effectieve maatregelen om bij overstromingen schade aan gebouwen te voorkomen en te beperken. Het is dan ook een belangrijke pijler in het meerlaagse veiligheidsplan van de Vlaamse overheid. Want extra dijken en bekkens volstaan niet langer.

 

Maar hoe moet er juist beschermd of gebouwd worden voor een specifieke woningstijl en regio? Wat zijn de aandachtspunten bij nieuwbouw en renovatie?

 

Deze handige gids zet de mogelijkheden van waterrobuust bouwen op een rijtje voor architecten. In het eerste deel bespreken we de concepten van waterrobuust bouwen. In het tweede deel vindt u een geïllustreerd overzicht van waterrobuuste referentieprojecten in Vlaanderen. Tot slot bekijken we de visie van de verzekeraars op bouwen en verbouwen in overstromingsgevoelig gebied.

 

Beschikbaar zolang de voorraad strekt.

 

Deze gids is een publicatie van NAV, de Vlaamse architectenorganisatie, en verschijnt in het kader van het project ‘Consulent Waterbewust Bouwen’, dat wordt gesubsidieerd door het Departement Leefmilieu, Natuur en Energie van de Vlaamse Overheid.


terug naar overzicht