NAV publicaties

21 november 2016

Ventilatieverslaggeving bij residentiële projecten

Taken en verantwoordelijkheden

NAV-leden:
€ 0,00
Niet NAV-leden:
€ 25,00


Sinds 1 januari 2016 moet iedereen die een stedenbouwkundige vergunning aanvraagt of een melding doet voor de bouw of ingrijpende renovatie van een wooneenheid voldoen aan extra verplichtingen rond ventilatie.

  • Zo moet de aangifteplichtige voor de epb-startverklaring een ventilatievoorontwerp laten maken, waarin het geselecteerde ventilatiesysteem en de ruimtelijke impact ervan in kaart worden gebracht.
  • Hij moet bovendien voor de epb-aangifte een verslag laten opstellen van alle epb-gerelateerde prestaties van het geplaatste ventilatiesysteem, met als leidraad de STS ventilatie (voluit: STS-P 73-1 ‘Systemen voor basisventilatie in residentiële toepassingen’).
  • Om aan die verplichtingen te voldoen, moet de aangifteplichtige een ventilatieverslaggever aanstellen.

 

In deze nieuwe NAV-pocket gaan we dieper in op bovenstaande verplichtingen, op het kwaliteitskader dat BCCA vzw, in overleg met alle stakeholders, heeft uitgewerkt op basis van de technische specificatie STS-P 73-1, en op de taken en verantwoordelijkheden van alle betrokken partijen: opdrachtgever, architect, ventilatieverslaggever, epb-verslaggever, installateur.

 

Als architect vervult u een actieve rol in de realisatie van een kwaliteitsvolle ventilatie-installatie. U moet uw bouwheer informeren over de noodzaak van een goede ventilatie en over het feit dat hij een ventilatieverslaggever moet aanstellen. U moet hem helpen bij de keuze van het meest geschikte ventilatiesysteem. In uw ontwerp moet u rekening houden met de wensen van uw opdrachtgever rond ventilatie. En als u dat wilt, kunt u nog verder gaan en bepaalde taken van de ventilatieverslaggever op u nemen.


terug naar overzicht