Andere NAV-voordelen

1 februari 2019

De regels van goed vakmanschap en de kwaliteitskeurmerken in de bouwsector

1ste editie 2018

NAV-leden:
€ 96,30
Niet NAV-leden:
€ 107,00


KB, ATG, BENOR, BeSaCC, CE, CQ, CUAP, DT, DTD, ETA, IEC,ISO, NBN, TV, NTN, ARAB, STS, PTV, QUEST, STS, VCA,…

 

Wat betekenen die afkortingen precies?
Welke specificaties of certificeringen dekken ze?
Welke functies en draagwijdte hebben die?
Met wat voor producten of diensten houden ze verband?
Wat is hun onderlinge hiërarchische verband en wat voor waarborg bieden ze?
Hoe en door wie worden ze uitgewerkt of bekrachtigd?

 

Stuk voor stuk vragen die de bouwprofessional zich mogelijk stelt wanneer hij wordt geconfronteerd met het grote aantal verschillende referenties en labels, die onduidelijkheid en verwarring kunnen zaaien.

Om een beter inzicht in de materie te verschaffen en een beter gebruik van die instrumenten te bevorderen, stelde Michel PROCÈS (architect, emeritus hoogleraar aan de faculteit Architectuur UCL LOCI van Brussel, voorzitter van het Technisch Comité ‘Architecten’ van het WTCB) in samenwerking met Mr. Olivier HAENECOUR en Mr. Thierry LOTH (advocaten aan de balie van Bergen) deze gids op*. Voor de Nederlandstalige versie hielpen Mr. Marco SCHOUPS (advocaat) en Eric GERMIJNS (architect-deskundige) mee, met de steun van UPA-BUA en het Technisch Comité ‘Architecten’ van het WTCB.

Deze gestructureerde presentatie van alle reglementaire en contractuele voorschriften, regels van de kunst en goede praktijken, certificaten en labels, zowel de verplichte als de vrijwillige, wordt in de bijlagen aangevuld door een woordenlijst, index en een drietalige tabel met afkortingen.

Dit beknopte overzicht van de voorschriften en kwaliteitskeurmerken is een interessant hulpmiddel voor bouwprofessionals en juristen.

*Dit werk verscheen eerder in een Franstalige editie:    
Guide pratique des règles de l’art
Contraintes et signes de qualité dans la construction

 

Korte inhoud

Deel I. ALGEMEEN KADER

Deel II. OPGELEGDE TECHNISCHE VOORSCHRIFTEN
• 1. Wettelijk opgelegde technische voorschriften
• 2. Contractueel opgelegde technische voorschriften

Deel III. REGELS VAN DE KUNST
• 1. Algemeen
• 2. Normen en normatieve documenten
• 3. Algemene referentiedocumenten
• 4. Referentiebestekken
• 5. Andere referenties
Deel IV. KWALITEITS- EN CONFORMITEITSKEURMERKEN
• 1. Algemeenheden
• 2. Kwaliteits- en conformiteitskeurmerken van producten
• 3. De kwalificatie van de actoren
• 4. De kwaliteitskeurmerken van managementsystemen
• 5. De kwaliteitslabels van bouwwerken
• 6. De kwaliteitslabels voor diensten
• 7. Prijzen en onderscheidingen

Deel V. AANSPRAKELIJKHEID EN PROCEDUREASPECTEN
Deel VI. BIJLAGEN

• Lijst van letterwoorden, afkortingen en acroniemen 

• Glossarium 

• Trefwoordenregister 

• Lijst van de Normen-Antennes (NA)

• Lijst van productcategorieën en systemen die het voorwerp zijn van de labels BENOR en ATG 

• Beknopte bibliografie

 

Uittreksels

Dankwoord

Download de inhoudstafel (pdf)

Lees het voorwoord

Uittreksel 1: Structureel kader

Uittreksel 2: Contractueel opgelegde technische voorschriften

Uittreksel 3: Referentieproducten afgegeven door de Belgische normalisatie-instellingen

Uittreksel 4: Definities

Uittreksel 5: Procedure-elementen


terug naar overzicht

Verwerking van uw bestelling:
Geniet als NAV-lid van 10% korting bij aankoop van deze publicatie. De bestelling gebeurt via de webshop van NAV en dient te gebeuren vóór 15 maart 2019. De facturatie en de verzending van uw bestelling gebeuren door uitgeverij Larcier.