Andere NAV-voordelen

20 juni 2019

Codex overheidsopdrachten - editie 2019

49 euro i.p.v. 59 euro voor NAV-leden (incl. btw)

NAV-leden:
€ 46,23
Niet NAV-leden:
€ 55,66


Op 30 juni 2017 is de ‘nieuwe’ wetgeving overheidsopdrachten in werking getreden. De regelgever nam daarmee een cruciale stap in de omzetting van drie Europese aanbestedingsrichtlijnen.

 

In de Codex Overheidsopdrachten is ervoor gekozen om de nieuwe basisregelgeving samen te brengen. U vindt in dit boek daarom de basisregelgeving voor de klassieke sectoren, de speciale sectoren en de regelgeving inzake de concessies van diensten en werken. De codex is daarmee een onmisbaar werkinstrument voor al wie actief is op het gebied van overheidsopdrachten. In deze editie werd rekening gehouden met de wet van 7 april 2019 tot wijziging van de wet van 17 juni 2016 inzake overheidsopdrachten, de wet van 17 juni 2016 betreffende de concessieovereenkomsten, de wet van 13 augustus 2011 inzake overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten voor werken, leveringen en diensten op defensie- en veiligheidsgebied en tot wijziging van de wet van 4 mei 2016 inzake het hergebruik van overheidsinformatie.

 

Over de auteur

 

Steven Van Garsse is verbonden aan de Faculteit Rechten van de Universiteit van Antwerpen en Hasselt en aan de Antwerp Management School waar hij onder meer het aanbestedingsrecht onderwijst. Hij is partner bij equator advocaten Brussel. Hij is gespecialiseerd in publiekrecht, in het bijzonder op het gebied van overheidsopdrachten, concessies, publiek-private samenwerkingen (PPS), overheidsgoederen en de structurering van overheidsorganisaties. Steven Van Garsse is lid van het Team of Specialists inzake PPS van de Economische Commissie voor Europa van de Verenigde Naties. 


terug naar overzicht

Verwerking van uw bestelling:
U bestelt via de webshop op www.nav.be en maakt het bedrag over op rekening van NAV. U krijgt een factuur voor voldaan van NAV.
NAV bezorgt de bestellingen aan uitgeverij Politeia, die verantwoordelijk is voor de verzending van de bestellingen.