Zoeken


Uitgebreid zoeken

Voer deze zoekopdracht uit binnen specifieke domeinen:


Zoekresultaten:


Kennis

ruimtelijke ordening

De codextrein is vertrokken: ruimtelijke ordening op nieuwe rails sinds 1 januari 2018

De bestaande regelgeving ruimtelijke ordening is sinds begin 2018 behoorlijk gewijzigd. Mr. Yves Loix van GSJ Advocaten geeft u een overzicht.

12 januari 2018


omgevingsvergunning

Onwettige weigering van een vergunning – een juridische analyse

Een tijdelijke bouwpauze, louter op basis van een besluit van de lokale overheid, is in strijd met verschillende juridische principes en vereisten. In bijlage de juridische analyse van GSJ Advocaten, die je ook kan gebruiken wanneer een gemeente een project weigert zonder argumentatie.

13 november 2020


Het beroep van de architect

Kan u ter verantwoording geroepen worden voor een te laag ereloon?

28 juli 2016 - laatste update 22 juni 2021


Het beroep van de architect

Kan ikzelf de hulp van de Orde inroepen wanneer de klant het ereloon betwist?

28 juli 2016 - laatste update 22 juni 2021


Het beroep van de architect

In welke mate kan de deontologie mijn ereloon beïnvloeden?

28 juli 2016 - laatste update 22 juni 2021


Het beroep van de architect

Help, ik word opgeroepen door de Orde

28 juli 2016 - laatste update 2 november 2021


Het beroep van de architect

Wat houden schade en aansprakelijkheid in?

1 augustus 2016 - laatste update 14 juli 2023


Het beroep van de architect

Contractuele aansprakelijkheid voor de architect

1 augustus 2016 - laatste update 14 juli 2023


Het beroep van de architect

Buitencontractuele aansprakelijkheid

1 augustus 2016 - laatste update 17 augustus 2023


Het beroep van de architect

Samenloop: één fout leidt tot meerdere vorderingen

Eenzelfde feit kan soms tot meerdere vorderingen leiden.

1 augustus 2016 - laatste update 31 mei 2023


Het beroep van de architect

Co-existentie: vordering tegen meer dan één partij

Soms is een vordering tegen meer dan één partij mogelijk.

1 augustus 2016 - laatste update 31 mei 2023


Het beroep van de architect

In solidum: wat betekent dit voor de architect?

Wanneer men één partij kan aanspreken voor het geheel van de schade die is ontstaan door een samenloop van fouten van verschillende partijen.

1 augustus 2016 - laatste update 18 juli 2023


Modeldocument

Overdracht architectuurovereenkomsten van natuurlijke persoon naar Laruellevennootschap

Bijgewerkt september 2021

1 augustus 2016 - laatste update 22 september 2021


Het beroep van de architect

Preventieve maatregelen

3 augustus 2016 - laatste update 9 december 2016


Het beroep van de architect

Maatregelen als een procedure al loopt

3 augustus 2016 - laatste update 14 januari 2022


Het beroep van de architect

Uw aansprakelijkheid contractueel beperken: wat is niet toegelaten?

3 augustus 2016 - laatste update 9 december 2016


Het beroep van de architect

Je aansprakelijkheid contractueel beperken: welke mogelijkheden heb je?

3 augustus 2016 - laatste update 18 augustus 2023


Het beroep van de architect

Een antwoord op de meest gestelde vragen

3 augustus 2016 - laatste update 26 mei 2021


Het management van een architectenbureau

Kan ik ter verantwoording geroepen worden voor een te laag ereloon?

10 augustus 2016 - laatste update 19 oktober 2016


Het beroep van de architect

De wet Breyne: verplichtingen voor de architect

4 augustus 2016 - laatste update 22 mei 2023


Het management van een architectenbureau

Inleiding en probleemstelling

5 augustus 2016 - laatste update 18 januari 2022


Het management van een architectenbureau

Schijnzelfstandigheid

5 augustus 2016 - laatste update 18 januari 2022


Het management van een architectenbureau

Praktische toepassing

5 augustus 2016 - laatste update 18 januari 2022


Het management van een architectenbureau

FAQ over het werken met zelfstandige medewerkers

5 augustus 2016 - laatste update 10 juni 2021


Het management van een architectenbureau

Werken met bedienden

5 augustus 2016 - laatste update 23 december 2021


Het management van een architectenbureau

Verantwoordelijkheden van de medewerkers van een architectenkantoor

8 augustus 2016 - laatste update 26 mei 2021


Partners in de bouwsector

Tussenkomst van ingenieurs- en studiebureaus (delegatie van de opdracht)

9 augustus 2016 - laatste update 26 mei 2021


Architect in de praktijk

Beknopt overzicht overheidsopdrachten

28 september 2016 - laatste update 26 juni 2020


Architect in de praktijk

Architectenopdrachten beperken tot ruwbouw wind- en waterdicht?

Kan een architect zijn controle-opdracht beperken tot de ruwbouw-winddichtfase? Volgens een recent arrest van het Hof van Cassatie wel. Wat betekent dit nu voor u als architect?

9 januari 2017 - laatste update 23 juni 2020


Architect in de praktijk

FAQ over het werken met bedienden

7 februari 2017 - laatste update 6 november 2023


Partners in de bouwsector

De aannemer gaat failliet, wat nu?

13 maart 2017 - laatste update 2 februari 2023


afvalwater

Wat als de riool van mijn buren over mijn perceel loopt?

20 september 2017 - laatste update 9 januari 2024


Architect in de praktijk

De juridische impact van normen

4 januari 2018 - laatste update 10 april 2019


Architect in de praktijk

BIM in overheidsopdrachten: enkele zaken die u beter weet.

22 februari 2018 - laatste update 17 juli 2020


Het management van een architectenbureau

Hoe wordt de architect GDPR-proof?

12 maart 2018 - laatste update 14 juni 2021


Architect in de praktijk

BIM in overheidsopdrachten: wat moet u zeker weten?

24 april 2018


omgevingsvergunning

Minister geeft verduidelijking omtrent de wijze van aanplakking van de Omgevingsvergunning

8 oktober 2018


Water

Selectieleidraad aanstelling ontwerper

11 december 2018 - laatste update 15 juli 2019


Modeldocument

Bestek aanstelling ontwerper

11 december 2018 - laatste update 15 juli 2019


Het management van een architectenbureau

Het ondernemings- en insolventierecht

12 maart 2019 - laatste update 26 mei 2021


Architect in de praktijk

Ruimtelijke ordening

9 april 2019 - laatste update 10 juni 2021


Partners in de bouwsector

Samenwerken met andere architecten volgens het nieuwe Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen

Voor grote bouwprojecten verenigingen architectenbureaus zich vaak. Welke gevolgen heeft de nieuwe vennootschapswetgeving daarop?

17 februari 2020


Het beroep van de architect

Waar ligt de grens van de bijstands- en adviesverplichting van de architect?

20 januari 2021 - laatste update 14 januari 2022


juridisch

Architect, verbouw niet te gauw!

Bij een stedenbouwkundige inbreuk of misdrijf kan ook de toezichthoudend architect als overtreder worden beschouwd, en dus ook een bestuurlijke geldboete worden opgelegd.

21 april 2021 - laatste update 26 mei 2021


Architect in de praktijk

Modelclausule (zelfstandige) medewerker die niet is ingeschreven op de Tabel van de Orde

Hier vindt u een ontwerp van voorafgaande overweging en een specifieke clausule die kunnen worden opgenomen in de overeenkomst die gesloten wordt tussen een kantoor en (zelfstandig) medewerker die niet ingeschreven wordt op de Tabel van de Orde van architecten en die dus geen taken zal uitoefenen die tot het monopolie van de architect behoren.
Bijgewerkt augustus 2021

29 juni 2021 - laatste update 22 september 2021


juridisch

Het nieuwe goederenrecht: recht van uitweg

In dit artikel de belangrijkste wijzigingen aan de categorieën van erfdienstbaarheden, het verzwaringsverbod en het recht van uitweg.

15 november 2021 - laatste update 18 juli 2023


juridisch

Het nieuwe goederenrecht: burenhinder en gemene afsluiting

In dit artikel focussen we op het feitelijk gedogen door de eigenaar, de bovenmatige burenhinder en de gemene afsluiting.

15 november 2021 - laatste update 18 juli 2023


juridisch

Het nieuwe goederenrecht: lichten en zichten

Dit artikel gaat over de nieuwe regels met betrekking tot de lichten en zichten

1 december 2021 - laatste update 18 juli 2023


juridisch

Het nieuwe goederenrecht: wanneer moet je Boek 3 toepassen?

In dit artikel verduidelijken wij wanneer je Boek 3 BW moet gebruiken en in welke mate je via overeenkomsten kan afwijken van de nieuwe spelregels.

5 oktober 2022 - laatste update 8 februari 2023


juridisch

Het nieuwe goederenrecht: erfpachtrecht

Dit artikel gaat in op de wijzigingen aan het erfpachtrecht in het nieuwe boek 3 van het BW.

5 oktober 2022 - laatste update 13 februari 2023


juridisch

Het nieuwe goederenrecht: opstalrecht

Dit artikel gaat in op de wijzigingen aan het opstalrecht in het nieuwe Boek 3 van het BW

27 januari 2023 - laatste update 9 februari 2023


Architect in de praktijk

Wat zijn jouw taken als architect bij een overheidsopdracht?

5 september 2023 - laatste update 6 december 2023


Architect in de praktijk

Screening van je architectencontract

12 oktober 2016 - laatste update 18 juli 2023


Architect in de praktijk

Handhaving: De nieuwe spelregels voor de omgevingsvergunning

7 februari 2017 - laatste update 13 februari 2017


Het management van een architectenbureau

Overlaten: stappenplan voor architecten

28 februari 2018 - laatste update 15 november 2022


Het management van een architectenbureau

Rondetafel ingroeien: ARCH MT GRPLN ZKT EXP

28 februari 2018


Architect in de praktijk

Gratis modeldocumenten: selectieleidraad en bestek voor het aanstellen van een ontwerper

2 november 2020


Ruimtelijke ordening

De Best Practices van De Kaaien in Aalst,

De ferme beslissing achter kwaliteitsvolle stedelijke verdichting

24 augustus 2021


Downloads

NAV Syllabi

Doorstaat uw architectenvennootschap de sprong van Geens?

1 april 2019


NAV News - tweemaandelijks ledentijdschrift van NAV

NAV News 100 (november - december 2019)

13 december 2019 - laatste update 5 februari 2020


NAV News - tweemaandelijks ledentijdschrift van NAV

NAV News nr. 86 (januari-februari 2017)

15 februari 2017 - laatste update 21 april 2017


Agenda

NAV Memo

Doorstaat uw architectenvennootschap de sprong van Geens?

9 januari 2019 - laatste update 29 maart 2019


NAV Memo

De nieuwe verplichte verzekering. Wat verandert er voor u als architect?

25 april 2018 - laatste update 8 juni 2018


Shop

NAV publicaties

Uw wettelijke verzekeringsplicht: (wet Peeters-Borsus / wet Peeters-Ducarme)

Uw wettelijke verzekeringsplicht is recent sterk gewijzigd. Als architect moet
u voortaan rekening houden met een dubbele verplichting.

4 december 2019 - laatste update 29 juni 2021


NAV publicaties

Budget- en termijnoverschrijding bij bouwprojecten (2013)

Gewapend met deze brochure bent u beter opgewassen tegen bouwpartners die het misschien minder goed met u voorhebben, kunt u mogelijke misverstanden voorkomen, of weet u hoe u uw eigen werkwijze moet bijsturen om tot een betere controle van timing en budget te komen.

22 september 2016 - laatste update 28 juni 2021


Nieuws

Nieuws

Klein en groot beschrijf verdwijnen

12 januari 2018 - laatste update 12 april 2018


Kennis

Bezwaar niet langer noodzakelijk tijdens openbaar onderzoek ingediend

Het Grondwettelijk Hof vernietigt de vereiste van deelname aan het openbaar onderzoek om beroep in te dienen.

22 maart 2019 - laatste update 26 maart 2019


Nieuws

Opgelet voor vervaltermijnen van huidige vergunningen

Ondanks de nooddecreten voor lopende vergunningsaanvragen, blijven de termijnen voor reeds verkregen vergunningen onveranderd.

2 april 2020


Nieuws

De nieuwe spelregels voor de omgevingsvergunning

Met de omgevingsvergunning doen ook nieuwe spelregels voor de handhaving in de VCRO hun intrede.

9 januari 2017 - laatste update 18 december 2017


Nieuws

Ontdek nu al het najaar van Vitruvius Academy

Ook dit najaar kunnen architecten op Vitruvius Academy rekenen voor een ruim aanbod bijscholing.

4 juli 2017


Nieuws

Modeldocument individuele ingebrekestelling i.v.m. digitale bouwaanvraag

Naast de door 1.200 architecten ondersteunde ingebrekestelling, kunt u ook uw individuele geval melden via een eigen ingebrekestelling.

22 december 2017


event

Architectencongres behandelt thema ‘Loon naar werk’

Nieuwe editie op donderdagnamiddag 7 juni 2018 in de Gentse Concertzaal Handelsbeurs.

14 mei 2018


Nieuws

Terugblik: Infosessie 'De nieuwe verplichte verzekering' (syllabus, foto's)

Op 1 juli 2018 wordt een nieuwe wet van kracht die naast architecten ook andere dienstverleners en aannemers een verzekeringsplicht oplegt voor de 10-jarige burgerlijke aansprakelijkheid.

21 juni 2018


Nieuws

5 prioriteiten voor meer loon naar werk

Het vierde architectencongres van NAV ligt alweer even achter de rug, maar de brandende kwesties die er werden behandeld, blijven torenhoog oplaaien.

17 oktober 2018


architect in de praktijk

Nieuwe modeldocumenten: selectieleidraad en bestek voor het aanstellen van een ontwerper

Staat u een bestuur bij met een overheidsopdracht? Of wordt u geconfronteerd met een overheidsopdracht waarbij u denkt: ‘Dit kan beter?’ Toon dan het goede voorbeeld en biedt onze modeldocumenten aan.

15 februari 2019


Nieuws

‘Bouwshift draait om innovatie in ruimtelijke visie'

NAV roept op om de bouwshift te zien als een opportuniteit om een innovatieve ruimtelijke visie mogelijk te maken.

30 september 2020 - laatste update 2 oktober 2020


Nieuws

De impact van stikstof op je vergunning

Je hoorde het misschien al: de Raad voor Vergunningsbetwistingen vernietigde onlangs de vergunning voor de uitbreiding van een kippenstal in Kortessem. De Raad vindt dat de regels m.b.t. stikstof die zijn toegepast om de vergunning te verlenen, in strijd zijn met de Europese Habitat-richtlijn. Dreigt er net zoals in Nederland een vergunningstop?

23 maart 2021 - laatste update 2 april 2021


visie

Architect in 2050: minder politieagent, meer ondernemer en ontwerper van oplossingen

De toekomst van de architect ziet er rooskleurig uit, tenminste als we gerichte obstakels overkomen en de krachten bundelen.

30 juni 2022 - laatste update 16 augustus 2022


Nieuws

Wijziging Antwerpse Bouwcode op til

Graag wijzen wij u op de belangrijkste wijzigingen ten opzichte van de versie die vandaag geldt.

1 juni 2018


Pers

Architectenwet

Architecten snakken naar nieuw wettelijk kader

De grote meerderheid van de architecten op het NAV-congres stelt de onverenigbaarheden duidelijk in vraag. De tijd is dan ook rijp voor een nieuwe architectenwet.

13 juni 2018


wedstrijden

NAV lanceert nieuwe modelselectieleidraad en -bestek voor aanstellen van ontwerper

Onder de noemer Architectuur in Competitie vraagt NAV al geruime tijd meer aandacht voor evenwichtige voorwaarden bij wedstrijden en openbare aanbestedingen voor ontwerpers.

28 februari 2019 - laatste update 2 november 2020


wedstrijden

NAV ondersteunt protest openbare aanbesteding gemeente Evere

NAV ondersteunt het protest van een aantal architectenbureaus over een openbare aanbesteding van de gemeente Everen, waarover Architectura.be vandaag bericht in haar nieuwsbrief.

24 mei 2019 - laatste update 2 november 2020