Zoeken


Uitgebreid zoeken

Voer deze zoekopdracht uit binnen specifieke domeinen:


Zoekresultaten:


ruimtelijke ordening

De codextrein is vertrokken: ruimtelijke ordening op nieuwe rails sinds 1 januari 2018

De bestaande regelgeving ruimtelijke ordening is sinds begin 2018 behoorlijk gewijzigd. Mr. Yves Loix van GSJ Advocaten geeft u een overzicht.

12 januari 2018


Het beroep van de architect

Kan u ter verantwoording geroepen worden voor een te laag ereloon?

28 juli 2016 - laatste update 8 december 2016


Het beroep van de architect

Kan ikzelf de hulp van de Orde inroepen wanneer de klant het ereloon betwist?

28 juli 2016 - laatste update 8 december 2016


Het beroep van de architect

In welke mate kan de deontologie mijn ereloon beïnvloeden?

28 juli 2016 - laatste update 8 december 2016


Het beroep van de architect

Help, ik word opgeroepen door de Orde

28 juli 2016 - laatste update 8 december 2016


Het beroep van de architect

Begrippen: schade, aansprakelijkheid en schadegevallen beslechten

1 augustus 2016 - laatste update 17 oktober 2016


Het beroep van de architect

De contractuele aansprakelijkheid

1 augustus 2016 - laatste update 9 december 2016


Het beroep van de architect

De buitencontractuele aansprakelijkheid

1 augustus 2016 - laatste update 9 december 2016


Het beroep van de architect

Samenloop

Eenzelfde feit kan soms tot meerdere vorderingen leiden.

1 augustus 2016 - laatste update 9 december 2016


Het beroep van de architect

Co-existentie

Soms is een vordering tegen meer dan één partij mogelijk.

1 augustus 2016 - laatste update 9 december 2016


Het beroep van de architect

In-solidum

1 augustus 2016 - laatste update 9 december 2016


Het beroep van de architect

Preventieve maatregelen

3 augustus 2016 - laatste update 9 december 2016


Het beroep van de architect

Maatregelen als een procedure al loopt

3 augustus 2016 - laatste update 9 december 2016


Het beroep van de architect

Uw aansprakelijkheid contractueel beperken: wat is niet toegelaten?

3 augustus 2016 - laatste update 9 december 2016


Het beroep van de architect

Uw aansprakelijkheid contractueel beperken: welke mogelijkheden hebt u?

3 augustus 2016 - laatste update 9 december 2016


Sociaal en juridisch statuut

Overzicht van de verschillende vennootschapsvormen

3 augustus 2016 - laatste update 17 oktober 2016


Het beroep van de architect

Geschillen in de bouwsector: algemeen

3 augustus 2016 - laatste update 9 december 2016


Het management van een architectenbureau

Kan ik ter verantwoording geroepen worden voor een te laag ereloon?

10 augustus 2016 - laatste update 19 oktober 2016


Het beroep van de architect

De wet Breyne

4 augustus 2016 - laatste update 9 december 2016


Het management van een architectenbureau

Werken met zelfstandige medewerkers: inleiding en probleemstelling

5 augustus 2016 - laatste update 19 oktober 2016


Het management van een architectenbureau

Werken met zelfstandige medewerkers: schijnzelfstandigheid

5 augustus 2016 - laatste update 19 oktober 2016


Het management van een architectenbureau

Werken met zelfstandige medewerkers: praktische toepassing

5 augustus 2016 - laatste update 21 oktober 2016


Het management van een architectenbureau

Veel gestelde vragen over het werken met zelfstandige medewerkers

5 augustus 2016 - laatste update 19 oktober 2016


Het management van een architectenbureau

Verantwoordelijkheden van de medewerkers van een architectenkantoor

8 augustus 2016 - laatste update 19 oktober 2016


Architect in de praktijk

Beknopt overzicht overheidsopdrachten

28 september 2016 - laatste update 8 december 2017


Architect in de praktijk

Architectenopdrachten beperken tot ruwbouw wind- en waterdicht?

Kan een architect zijn controle-opdracht beperken tot de ruwbouw-winddichtfase? Volgens een recent arrest van het Hof van Cassatie wel. Wat betekent dit nu voor u als architect?

9 januari 2017 - laatste update 13 januari 2017


Architect in de praktijk

Als architect omgaan met slechte betalers

10 januari 2017


Architect in de praktijk

Werken met architecten-werknemers: vraag en antwoord

7 februari 2017


Partners in de bouwsector

Wat bij faling van de aannemer?

13 maart 2017


overheidsopdrachten

Nieuw KB Plaatsing klassieke sectoren gepubliceerd: inwerkingtreding op 30 juni 2017

15 mei 2017 - laatste update 15 juni 2017


afvalwater

Wat als de riool van mijn buren over mijn perceel loopt?

20 september 2017


Architect in de praktijk

De juridische impact van normen

4 januari 2018


Partners in de bouwsector

BIM in overheidsopdrachten: enkele zaken die u beter weet.

22 februari 2018 - laatste update 24 april 2018


Het beroep van de architect

BIM in overheidsopdrachten: enkele zaken die u beter weet

22 februari 2018


Het management van een architectenbureau

Hoe wordt de architect GDPR-proof ?

12 maart 2018 - laatste update 9 april 2018


Partners in de bouwsector

De rechtstreekse vordering van de onderaannemer

23 april 2018


Architect in de praktijk

BIM in overheidsopdrachten: wat moet u zeker weten?

24 april 2018


Architect in de praktijk

Handhaving: De nieuwe spelregels voor de omgevingsvergunning

7 februari 2017 - laatste update 13 februari 2017


Het management van een architectenbureau

Stappenplan overlaten of intreden

28 februari 2018 - laatste update 8 maart 2018


Het management van een architectenbureau

Rondetafel ingroeien: ARCH MT GRPLN ZKT EXP

28 februari 2018


NAV News - tweemaandelijks ledentijdschrift van NAV

NAV News nr. 86 (januari-februari 2017)

15 februari 2017 - laatste update 21 april 2017


NAV Memo

De nieuwe verplichte verzekering. Wat verandert er voor u als architect?

25 april 2018 - laatste update 8 juni 2018


NAV publicaties

Budget- en termijnoverschrijding bij bouwprojecten (2013)

Gewapend met deze brochure bent u beter opgewassen tegen bouwpartners die het misschien minder goed met u voorhebben, kunt u mogelijke misverstanden voorkomen, of weet u hoe u uw eigen werkwijze moet bijsturen om tot een betere controle van timing en budget te komen.

22 september 2016 - laatste update 29 september 2017


Nieuws

Klein en groot beschrijf verdwijnen

12 januari 2018 - laatste update 12 april 2018


Nieuws

De nieuwe spelregels voor de omgevingsvergunning

Met de omgevingsvergunning doen ook nieuwe spelregels voor de handhaving in de VCRO hun intrede.

9 januari 2017 - laatste update 18 december 2017


Nieuws

Ontdek nu al het najaar van Vitruvius Academy

Ook dit najaar kunnen architecten op Vitruvius Academy rekenen voor een ruim aanbod bijscholing.

4 juli 2017


Nieuws

Modeldocument individuele ingebrekestelling i.v.m. digitale bouwaanvraag

Naast de door 1.200 architecten ondersteunde ingebrekestelling, kunt u ook uw individuele geval melden via een eigen ingebrekestelling.

22 december 2017


event

Architectencongres behandelt thema ‘Loon naar werk’

Nieuwe editie op donderdagnamiddag 7 juni 2018 in de Gentse Concertzaal Handelsbeurs.

14 mei 2018


Nieuws

Terugblik: Infosessie 'De nieuwe verplichte verzekering' (syllabus, foto's)

Op 1 juli 2018 wordt een nieuwe wet van kracht die naast architecten ook andere dienstverleners en aannemers een verzekeringsplicht oplegt voor de 10-jarige burgerlijke aansprakelijkheid.

21 juni 2018


Nieuws

Wijziging Antwerpse Bouwcode op til

Graag wijzen wij u op de belangrijkste wijzigingen ten opzichte van de versie die vandaag geldt.

1 juni 2018


Architectenwet

Architecten snakken naar nieuw wettelijk kader

De grote meerderheid van de architecten op het NAV-congres stelt de onverenigbaarheden duidelijk in vraag. De tijd is dan ook rijp voor een nieuwe architectenwet.

13 juni 2018