Zoeken


Uitgebreid zoeken

Voer deze zoekopdracht uit binnen specifieke domeinen:


Zoekresultaten:


Opinie

Vrije Tribune

Het akkoord rond de bouwshift: een stap in de goede richting?

Terwijl de grootste kansen om de open ruimte verder te vrijwaren vooral liggen in de woonuitbreidingsgebieden, lijkt het Krokusakkoord veeleer de ontwikkeling in deze gebieden te faciliteren dan te vergrendelen.

8 maart 2022 - laatste update 9 maart 2022