Zoeken


Uitgebreid zoeken

Voer deze zoekopdracht uit binnen specifieke domeinen:


Zoekresultaten:


Kennis

Het beroep van de architect

BTW en boekhouding

1 augustus 2016 - laatste update 8 december 2016


Sociaal en juridisch statuut

Pensioenrechten van de zelfstandige

3 augustus 2016 - laatste update 17 oktober 2016


Sociaal en juridisch statuut

Zelfstandige in hoofberoep - bijberoep

3 augustus 2016 - laatste update 11 juni 2019


BTW in de bouw

BTW-voeten

3 augustus 2016 - laatste update 10 april 2019


BTW in de bouw

BTW-voeten bij tuinwerkzaamheden

3 augustus 2016 - laatste update 29 april 2019


Sociaal en juridisch statuut

Uw echtgenoot als vennoot: enkele aandachtspunten

9 augustus 2016 - laatste update 25 oktober 2019


Fiscaliteit in de bouw

Architecten en de toepassing van de BTW-wetgeving

9 augustus 2016 - laatste update 29 april 2019


Fiscaliteit in de bouw

Personenbelasting

9 augustus 2016 - laatste update 10 april 2019


Fiscaliteit in de bouw

Vennootschapsbelasting

9 augustus 2016 - laatste update 29 april 2019


Fiscaliteit in de bouw

Facturatie volgens de regels van de kunst

11 augustus 2016 - laatste update 20 oktober 2016


Fiscaliteit in de bouw

Wordt een PDF beschouwd als een geldige elektronische factuur?

11 augustus 2016 - laatste update 19 oktober 2016


Het management van een architectenbureau

Btw-kwartaalvoorschotten definitief afgeschaft vanaf 1 april 2017

9 maart 2017 - laatste update 17 december 2019


Partners in de bouwsector

Kan mijn bouwheer een factuur van een onderaannemer betalen?

3 april 2017


Fiscaliteit in de bouw

Wat moet een bouwheer aangeven aan de BTW?

Als architect krijgt u wellicht wel eens de vraag van klanten welke btw-administratie ze in functie van hun bouwwerken in orde moeten brengen. Begin juli 2019 traden een aantal wijzigingen in werking.

4 juli 2019


Downloads

NAV News - tweemaandelijks ledentijdschrift van NAV

NAV News nr. 93 (mei - juni 2018)

8 juni 2018 - laatste update 17 december 2018


NAV Pockets - publicaties rond themaspecifieke onderwerpen

Auteursrecht voor architecten. Fiscaal en juridisch toegelicht.

13 oktober 2016 - laatste update 19 oktober 2016


Nieuws

Kennis

Wat met bronbemalingen en omgevingsaanvragen?

30 mei 2018


Nieuws

Overbruggingsrecht en tijdelijke werkloosheid: verlengd tot mei

De overheid vaardigde bijzondere voorwaarden uit m.b.t. het overbruggingsrecht en het aanvragen van tijdelijke werkloosheid voor de maanden maart en april. Deze maatregel wordt nu verder verlengd.

29 april 2020 - laatste update 30 april 2020