Zoeken


Uitgebreid zoeken

Voer deze zoekopdracht uit binnen specifieke domeinen:


Zoekresultaten:


Kennis

Het beroep van de architect

BTW en boekhouding

1 augustus 2016 - laatste update 8 december 2016


Sociaal en juridisch statuut

Pensioenrechten van de zelfstandige

3 augustus 2016 - laatste update 17 oktober 2016


Sociaal en juridisch statuut

Zelfstandige in hoofberoep - bijberoep

3 augustus 2016 - laatste update 11 juni 2019


BTW in de bouw

BTW-voeten

3 augustus 2016 - laatste update 10 april 2019


BTW in de bouw

BTW-voeten bij tuinwerkzaamheden

3 augustus 2016 - laatste update 29 april 2019


Sociaal en juridisch statuut

Uw echtgenoot als vennoot: enkele aandachtspunten

9 augustus 2016 - laatste update 17 oktober 2016


Fiscaliteit in de bouw

Architecten en de toepassing van de BTW-wetgeving

9 augustus 2016 - laatste update 29 april 2019


Fiscaliteit in de bouw

Personenbelasting

9 augustus 2016 - laatste update 10 april 2019


Fiscaliteit in de bouw

Vennootschapsbelasting

9 augustus 2016 - laatste update 29 april 2019


Fiscaliteit in de bouw

Facturatie volgens de regels van de kunst

11 augustus 2016 - laatste update 20 oktober 2016


Fiscaliteit in de bouw

Wordt een PDF beschouwd als een geldige elektronische factuur?

11 augustus 2016 - laatste update 19 oktober 2016


Het management van een architectenbureau

Btw-kwartaalvoorschotten definitief afgeschaft vanaf 1 april 2017

9 maart 2017 - laatste update 5 april 2019


Partners in de bouwsector

Kan mijn bouwheer een factuur van een onderaannemer betalen?

3 april 2017


Fiscaliteit in de bouw

Wat moet een bouwheer aangeven aan de BTW?

Als architect krijgt u wellicht wel eens de vraag van klanten welke btw-administratie ze in functie van hun bouwwerken in orde moeten brengen. Begin juli 2019 traden een aantal wijzigingen in werking.

4 juli 2019


Downloads

NAV News - tweemaandelijks ledentijdschrift van NAV

NAV News nr. 93 (mei - juni 2018)

8 juni 2018 - laatste update 17 december 2018


NAV Pockets - publicaties rond themaspecifieke onderwerpen

Auteursrecht voor architecten. Fiscaal en juridisch toegelicht.

13 oktober 2016 - laatste update 19 oktober 2016