Zoeken


Uitgebreid zoeken

Voer deze zoekopdracht uit binnen specifieke domeinen:


Zoekresultaten:


Kennis

Regenwater

Stap voor stap berekening van een infiltratievoorziening

15 juni 2016 - laatste update 9 oktober 2020


Regenwater

Overzicht van types infiltratiesystemen

17 juni 2016 - laatste update 9 oktober 2020


Regenwater

BENOR-merk beschikbaar op kunststof infiltratie- en bufferkratten

14 oktober 2016 - laatste update 9 oktober 2020


Regenwater

Richtlijnen ondergrondse infiltratievoorzieningen

30 oktober 2017 - laatste update 13 oktober 2020


Water

Waterbewust bouwen

17 oktober 2016 - laatste update 13 december 2019


Klimaatverandering en watermanagement

Het waterplein van de Urbanisten

Ruim drie jaar geleden werd het Rotterdamse Benthemplein omgevormd tot het eerste waterplein ter wereld, een plek waar publieke gebruikswaarde en opvang van regenwater bij felle hoosbuien hand in hand gaan.

20 maart 2017 - laatste update 9 oktober 2020


Waterbewust bouwen

Bovengronds infiltreren, goedkoop is niet gelijk aan simpel.

14 juni 2017 - laatste update 9 oktober 2020


Waterbewust bouwen

Duurzaam leven dicht bij de natuur

30 mei 2018 - laatste update 9 oktober 2020


Waterbewust bouwen

Een tuin anders dan anders

31 mei 2018 - laatste update 9 oktober 2020


Waterbewust bouwen

Omgaan met huishoudelijk afvalwater

Wanneer moet je een septische put voorzien? Wat sluit je op de septische put aan in welke situatie?

8 juni 2016 - laatste update 9 oktober 2020


Waterbewust bouwen

De GSV hemelwater: algemeen

14 juni 2016 - laatste update 9 oktober 2020


Ontwerp private riolering

Waar naartoe met mijn terrasafvoer?

17 juni 2016 - laatste update 9 oktober 2020


Het beroep van de architect

Maatregelen als een procedure al loopt

3 augustus 2016 - laatste update 9 december 2016


Wetgevend kader

De GSV hemelwater: verstrenging sinds 29-9-2016

7 december 2016 - laatste update 9 oktober 2020


Waterbewust bouwen

11 zaken die je nog niet wist…

over het zoneringsplan en de lozing van huishoudelijk afvalwater

13 december 2016 - laatste update 9 oktober 2020


Waterbewust bouwen

Ervaring met infiltreren onder gebouwen, laat het ons weten!

14 december 2016 - laatste update 13 oktober 2020


Groen in de bouw

Groendaken: onbekend is onbemind

Het voorschrijven van groendaken, onbekende minnares met tal van maatschappelijke en private voordelen, kent een gestage maar trage opgang. Naar onderbouwde inschatting worden jaarlijks in Vlaanderen ca. 338 100 m² extensieve groendaken aangelegd.

1 maart 2017 - laatste update 9 oktober 2020


Wetgevend kader

De watertoets

6 april 2017 - laatste update 9 oktober 2020


Architect in de praktijk

Vochtproblemen door omgekeerde condensatie in warme platte daken

30 juni 2017 - laatste update 13 december 2019


Architect in de praktijk

Waterdichting van inloopdouches in eengezinswoningen

30 juni 2017 - laatste update 13 december 2019


Ontwerpparameters - Technieken

Een warmteverliesberekening, vuistregels of een detailberekening.

17 augustus 2017


Ontwerpparameters - bouwschil

Na-isolatie van het bestaande dak

18 augustus 2017 - laatste update 28 september 2017


Bouwstrategiën

Wanneer spreken we van duurzaam bouwen?

18 augustus 2017 - laatste update 28 september 2017


Ontwerpparameters - Technieken

De inbouw van het buitenschrijnwerk bij grote spouwdiktes, enkele praktische tips

21 augustus 2017 - laatste update 30 augustus 2017


Ontwerpparameters - Technieken

Technieken voor het monteren van zonnepanelen op hellende daken (WTCB)

4 september 2017


Architect in de praktijk

Dichtingsprincipe voor de voegen in vloeistofdichte betonconstructies

25 september 2017 - laatste update 20 oktober 2017


Ontwerpparameters - bouwschil

Hygrothermisch gedrag bij na-isolatie spouwmuur

28 september 2017


Ontwerpparameters - bouwschil

Hoe maken we brede voegen bij prefabpanelen luchtdicht?

11 oktober 2017


Het beroep van de architect

Welke juridische uitwegen zijn er voor licht verborgen gebreken?

17 november 2017 - laatste update 5 april 2019


Het beroep van de architect

Wanneer begint de tienjarige aansprakelijkheid?

20 november 2017 - laatste update 5 april 2019


Architect in de praktijk

Vloeistofdichte betonconstructies

22 december 2017


Waterbewust bouwen

Overzicht filters hemelwaterput

30 mei 2018 - laatste update 9 oktober 2020


Energiebewust bouwen

BEN-PROJECT: herontwikkeling van de voormalige lijmfabriek Croda-Henkel (Abscis Architecten)

6 februari 2019 - laatste update 13 februari 2019


Renoveren

ETICS op ETICS: een energetisch gunstige oplossing

5 april 2019 - laatste update 15 april 2019


Architect in de praktijk

Toebehoren voor ETICS: nut van voorgecomprimeerde afdichtingsbanden

29 oktober 2019 - laatste update 13 november 2019


Ontwerpparameters - Technieken

Kiest u voor een C- of D-systeem ventilatie?

29 januari 2020 - laatste update 10 februari 2020


Helpdesk

Overloop zwembad

De bouwheer wenst bij zijn nieuwbouwwoning een zwembad te plaatsen. Hoe gaan we best om met het zwembad? Wordt dit meegerekend bij de verharding? Mag de overloop aangesloten worden op de RWA ( infiltratie) of beter op de DWA gezien het chloorwater.

10 december 2020


Infiltreren in drinkwatergebied type 3?

De GSV Hemelwater verbiedt het infiltreren van hemelwater in drinkwatergebieden van het type 1 en 2. Is infiltratie toegelaten in drinkwatergebieden van het type 3?

13 december 2017


Infiltratie: betonnen infiltratiesystemen

Rondom een geperforeerde infiltratieput brengt men standaard drainerend materiaal aan om de infiltratie te bevorderen en het buffervolume van de infiltratievoorziening te verhogen. Bestaan er voorschriften voor het type drainerend materiaal (korrelgrootte?) en de dikte van de drainerend koffer rondom de put?

14 december 2016


GSV Hemelwater: in mindering te brengen dakopppervlakte bij een eengezinswoning

We wensen een stedenbouwkundige vergunning in te dienen voor de nieuwbouw van een eengezinswoning. Volgens de gewestelijk stedenbouwkundige verordening hemelwater zijn wij verplicht te voorzien in een hemelwaterput met een minimale inhoud van 5.000l en in een infiltratievoorziening. Voor de verplichte plaatsing van de hemelwaterput mogen wij 60m² dakoppervlakte in mindering brengen van de afwaterende oppervlakte, nodig voor de dimensionering van de infiltratievoorziening. Mogen wij meer dan 60m² dakoppervlakte in mindering brengen van de afwaterende oppervlakte indien wij voorzien in een grotere hemelwaterput?

8 juni 2016 - laatste update 14 november 2016


GSV hemelwater: overloop infiltratievoorziening

Ben ik volgens de GSV hemelwater verplicht een overloop te plaatsen op een infiltratievoorziening?

8 juni 2016 - laatste update 17 augustus 2016


GSV Hemelwater: aansluiting afvoer dakuitbreiding

Ben ik volgens de gewestelijke stedenbouwkundige verordening hemelwater verplicht het dak van een uitbreiding eerst aan te sluiten op de bestaande hemelwaterput, alvorens te verlopen naar de nieuwe infiltratievoorziening?

8 juni 2016


Infiltratie: bodemkaart

We willen bij een project indicatief de infiltratiegevoeligheid van de bodem nagaan en raadplegen daarom de bodemkaart (www.geopunt.be). Deze geeft aan dat de bodem van ons project onder de categorie ‘Kunstmatige gronden’ valt. Hoe dient dit te worden geïnterpreteerd? Is deze grond geschikt voor infiltratie?

8 juni 2016 - laatste update 15 november 2016


GSV Hemelwater: rieten daken

Wij zijn bezig met de opmaak van een stedenbouwkundige vergunningsaanvraag voor de bouw van een woning met een rieten dak. Het hemelwater dat op het rieten dak valt, wordt opgevangen in koperen goten. Mag/Moet de afvoer van het rieten dak afgeleid worden naar de hemelwaterput voor hergebruik, of gaat de voorkeur zoals bij groene daken uit om de afvoer aan te sluiten op een infiltratievoorziening?

8 juni 2016


GSV Hemelwater: berekening infiltratieoppervlakte

Wij hebben op kantoor een discussie over de berekening van de infiltratie oppervlakte bij ondergrondse infiltratiekratten. Moeten zowel het ondervlak als de zijvlakken als infiltratieoppervlakte in rekening gebracht worden?

8 juni 2016 - laatste update 11 september 2017


GSV Hemelwater: plaatsing hemelwaterput bij een uitbreiding

We zijn bezig met het opmaken van de bouwaanvraag voor een uitbreiding van een eengezinswoning. Bij het invullen van het hemelwaterformulier hebben we echter nog een vraag. Omdat het om een nieuwe uitbreiding gaat, zijn we niet verplicht om een hemelwaterput te voorzien. De bouwheer wil echter wel graag een hemelwaterput voorzien. Dus bij het onderdeel ‘Berekening van de afwaterende oppervlakte ’ bij vraag 22 antwoorden we nee en gaan we naar vraag 27. Maar als deze hemelwaterput wel verplicht was mochten we bij vraag 23 de oppervlakte verminderen met 60 m² waardoor er minder infiltratievoorziening moet worden voorzien. Is het mogelijk om deze 60 m² toch in mindering te brengen?

8 juni 2016


Afvalwater: aansluiting overloop IBA

Wij breiden een woning uit in buitengebied. Aangezien de uitbreiding groter is dan 40m², valt het project onder het toepassingsgebied van de GSV hemelwater. Het hemelwater wordt conform de GSV hemelwater aangesloten op een infiltratievoorziening. De overloop van de infiltratievoorziening wordt aangesloten op een verderop gelegen beek. Het afvalwater wordt aangesloten op een IBA. Momenteel is voorzien om de overloop van de IBA afzonderlijk aan te sluiten op de verderop gelegen beek. Mag de overloop van de IBA eventueel aangesloten worden op de infiltratievoorziening?

8 juni 2016 - laatste update 17 augustus 2016


GSV Hemelwater: bufferen bij een woning

We zijn bezig met de opmaak van een dossier voor de bouw van een eengezinswoning. De bodem van het project is slecht doorlatend. Volgens de bepalingen van de GSV hemelwater zijn we verplicht om te bufferen als infiltratie niet mogelijk is. De GSV hemelwater legt echter geen ledigingsdebiet op voor projecten waarvan de afwaterende oppervlakte kleiner is dan 2500m². Hoe moeten wij hiermee omgaan?

8 juni 2016 - laatste update 17 augustus 2016


Downloads

Presentaties

2015_NAV Infosessie_Hemelwaterinfiltratie_Infiltreren op particulier domein

17 augustus 2016 - laatste update 20 september 2016


Presentaties

2015_NAV Infosessie_Hemelwaterinfiltratie_Infiltreren op openbaar domein

17 augustus 2016


Presentaties

2014_NAV Infosessie_GSV Hemelwater_Vormen van infiltratie

17 augustus 2016


NAV Pockets - publicaties rond themaspecifieke onderwerpen

Infiltratiewaaier: overzicht verschillende type infiltratiesystemen

12 augustus 2016 - laatste update 10 oktober 2016


NAV Syllabi

Infosessie: Infiltreren op het particulier en openbaar domein

10 oktober 2016


NAV News - tweemaandelijks ledentijdschrift van NAV

NAV News nr. 91 (januari - februari 2018)

2 februari 2018 - laatste update 17 december 2018


NAV News - tweemaandelijks ledentijdschrift van NAV

NAV News - archief van nr. 29 (sep-okt 2005) t.e.m. nr. 55 (nov-dec 2010)

25 augustus 2016


Dimension - vaktijdschrift voor architecten en consultancy

Dimension nr. 35 (jan-feb-maa 2015)

23 augustus 2016 - laatste update 26 augustus 2016


NAV News - tweemaandelijks ledentijdschrift van NAV

NAV News nr. 75 (november - december 2014)

19 augustus 2016


NAV News - tweemaandelijks ledentijdschrift van NAV

NAV News nr. 80 (november - december 2015)

19 augustus 2016


Agenda

Studiedag

Studiedag en demonstratie infiltratie (VMM)

6 juni 2017


Infosessie

EPB en Water voor starters

8 september 2016 - laatste update 20 oktober 2016


Shop

NAV publicaties

Infiltratiewaaier: Overzicht verschillende types infiltratiesystemen

De Gewestelijke stedenbouwkundige verordening hemelwater van 2013 zet maximaal in op de vertraagde afvoer van hemelwater. De klemtoon ligt op het optimaal hergebruiken en het in de grond infiltreren van hemelwater.

27 september 2016 - laatste update 12 oktober 2016


Nieuws

Nieuws

Studiedag en demonstratie infiltratie (VMM)

De VMM organiseert een studievoormiddag rond infiltratie met aansluitend een demonstratie van infiltratietechnieken.

6 juni 2017


Nieuws

Regels rond vrijstelling, melding en hemelwater gewijzigd

8 september 2016 - laatste update 10 oktober 2016


Nieuws

NAV lanceert website Waterbewustbouwen.be

Alle info over waterbewust en waterrobuust bouwen op één webstek.

14 september 2016 - laatste update 26 september 2016


Nieuws

Stad start met Waterplan

5 maart 2018


Nieuws

“We moeten verdichten, maar er is een limiet”

De eerste Gentse stadsbouwmeester Peter Vanden Abeele is nu ruim een jaar aan de slag en lanceerde in november zijn visienota.

1 februari 2019 - laatste update 5 februari 2019


Nieuws

Nieuw in 2020-2021 (4): Wordt verwacht

De BEN-standaard, het instrumentendecreet en nieuwe keuringen voor waterinstallaties: dat zijn de meest concrete zaken die in de pijplijn zitten. Maar verwacht je ook aan een nieuw AREI, een asbestattest en vernieuwde normen rond akoestiek en brand.

9 januari 2020 - laatste update 14 januari 2020


Architectuur

Project in de kijker: Provinciehuis Antwerpen, klimaatvriendelijke landmark (XDGA)

Vormgeving, constructie, inplanting, omgevingsaanleg en de technologie low & zero carbon (LZC) verlenen het project een in meerdere opzichten iconisch karakter.

12 juni 2020


Innovatie

Innovatie

ACO Garden stelt nieuw infiltratiesysteem en modulaire afvoerput voor

Europoint en Infiltra 2.0 doen hun intrede in het assortiment van ACO Garden.

29 mei 2020 - laatste update 9 juni 2020


Innovatie

Toenemende verstedelijking vereist oplossingen om overstromingen tegen te gaan

Om die problemen tegen te gaan, voorziet Stormtech een snelle, kwalitatieve en betaalbare oplossing. De Stormtech infiltratietunnels worden voornamelijk onder parkeerterreinen, wegen en bebouwde oppervlakken geplaatst om het regenwater tijdelijk vast te houden.

22 januari 2019


Innovatie

Weet u zeker dat uw onderdakfolie nog functioneel is na veroudering?

Onafhankelijke testen tonen aan dat DuPont™ Tyvek® onderdakmembranen zelfs bij veroudering waterdicht blijven.

1 juni 2017


Innovatie

ACO lanceert nieuw gietijzeren gootrooster: Euroline Voronoï

ACO Garden brengt een nieuw gietijzeren rooster op de markt: Euroline Voronoï. Het voronoï-design heeft een erg natuurlijke en organische uitstraling.

21 mei 2019 - laatste update 17 juni 2019


Innovatie

Discrete waterafvoer sluit naadloos aan bij strakke, minimalistische nieuwbouwwoning

Bij de bouw van een moderne nieuwbouwwoning in het Limburgse Halen, ging architectenbureau ACHTEN ARCHITECTUUR voor een strakke en tegelijkertijd moderne look.

13 februari 2020 - laatste update 16 juni 2020


Innovatie

Unieke KWS-afscheider op maat voor rioolsanering in Mechelen

Voor de productie en levering van die unieke KWS-afscheider werd een beroep gedaan op de expertise van ACO.

6 oktober 2020