Zoeken


Uitgebreid zoeken

Voer deze zoekopdracht uit binnen specifieke domeinen:


Zoekresultaten:


Regenwater

Overzicht van types infiltratiesystemen

17 juni 2016 - laatste update 14 september 2016


Architect in de praktijk

De infiltratiewaaier

16 augustus 2016


Water

Waterbewust bouwen

17 oktober 2016


Waterbewust bouwen

Bovengronds infiltreren, goedkoop is niet gelijk aan simpel.

14 juni 2017


NAV Pockets - publicaties rond themaspecifieke onderwerpen

Infiltratiewaaier: overzicht verschillende type infiltratiesystemen

12 augustus 2016 - laatste update 10 oktober 2016


NAV Syllabi

Infosessie: Infiltreren op het particulier en openbaar domein

10 oktober 2016


NAV publicaties

Infiltratiewaaier: Overzicht verschillende types infiltratiesystemen

De Gewestelijke stedenbouwkundige verordening hemelwater van 2013 zet maximaal in op de vertraagde afvoer van hemelwater. De klemtoon ligt op het optimaal hergebruiken en het in de grond infiltreren van hemelwater.

27 september 2016 - laatste update 12 oktober 2016


Nieuws

NAV lanceert website Waterbewustbouwen.be

Alle info over waterbewust en waterrobuust bouwen op één webstek.

14 september 2016 - laatste update 26 september 2016