Zoeken


Uitgebreid zoeken

Voer deze zoekopdracht uit binnen specifieke domeinen:


Zoekresultaten:


Kennis

Het beroep van de architect

Wat houden schade en aansprakelijkheid in?

1 augustus 2016 - laatste update 14 juli 2023


Het beroep van de architect

Contractuele aansprakelijkheid voor de architect

1 augustus 2016 - laatste update 14 juli 2023


Het beroep van de architect

Buitencontractuele aansprakelijkheid

1 augustus 2016 - laatste update 17 augustus 2023


Het beroep van de architect

Samenloop: één fout leidt tot meerdere vorderingen

Eenzelfde feit kan soms tot meerdere vorderingen leiden.

1 augustus 2016 - laatste update 31 mei 2023


Het beroep van de architect

Co-existentie: vordering tegen meer dan één partij

Soms is een vordering tegen meer dan één partij mogelijk.

1 augustus 2016 - laatste update 31 mei 2023


Het beroep van de architect

In solidum: wat betekent dit voor de architect?

Wanneer men één partij kan aanspreken voor het geheel van de schade die is ontstaan door een samenloop van fouten van verschillende partijen.

1 augustus 2016 - laatste update 18 juli 2023


Het beroep van de architect

Preventieve maatregelen

3 augustus 2016 - laatste update 9 december 2016


Het beroep van de architect

Maatregelen als een procedure al loopt

3 augustus 2016 - laatste update 14 januari 2022


Het beroep van de architect

Uw aansprakelijkheid contractueel beperken: wat is niet toegelaten?

3 augustus 2016 - laatste update 9 december 2016


Architect in de praktijk

Architectenopdrachten beperken tot ruwbouw wind- en waterdicht?

Kan een architect zijn controle-opdracht beperken tot de ruwbouw-winddichtfase? Volgens een recent arrest van het Hof van Cassatie wel. Wat betekent dit nu voor u als architect?

9 januari 2017 - laatste update 23 juni 2020