Zoeken


Uitgebreid zoeken

Voer deze zoekopdracht uit binnen specifieke domeinen:


Zoekresultaten:


Kennis

Het beroep van de architect

De buitencontractuele aansprakelijkheid

1 augustus 2016 - laatste update 9 december 2016


Het beroep van de architect

Wie moet betrokken worden bij beslechtingen?

4 augustus 2016 - laatste update 26 mei 2021


ruimtelijke ordening

Cohousing: hoe pak je het ontwerp aan? (groepsdynamiek, betaalbaarheid, impact)

In onze vorige editie spitsten we ons toe op de contractuele, administratieve en uitvoeringsaspecten. Deze keer gaan we dieper in op het ontwerp, de groepsdynamiek en op vragen rond de betaalbaarheid, impact en toekomstverwachtingen.

11 juli 2019 - laatste update 11 mei 2021


ruimtelijke ordening

Arch. Glenn Lyppens: ‘Verdichting is meer dan extra wooneenheden toevoegen’

Hoe kunnen we verdichten zonder de leefbaarheid van een wijk onder druk te zetten?

15 april 2021 - laatste update 11 mei 2021


juridisch

Het nieuwe goederenrecht: recht van uitweg en lichten en zichten

In dit artikel de belangrijkste wijzigingen aan de categorieën van erfdienstbaarheden, het verzwaringsverbod,het recht van uitweg en de lichten en zichten.

15 november 2021 - laatste update 9 februari 2023


Downloads

NAV Pockets - publicaties rond themaspecifieke onderwerpen

Nabuurschap en zijn juridische gevolgen voor uw bouwproject

12 augustus 2016 - laatste update 10 oktober 2016


Dimension - vaktijdschrift voor architecten en consultancy

Dimension nr. 23 (jan-feb-maa 2012)

1 september 2016 - laatste update 8 september 2016


Dimension - vaktijdschrift voor architecten en consultancy

Dimension nr. 26 (okt-nov-dec 2012)

24 augustus 2016


NAV News - tweemaandelijks ledentijdschrift van NAV

NAV News nr. 64 (september - oktober 2012)

19 augustus 2016


Innovatie

Innovatie

De Duurzame Wijk in Waregem scoort BREEAM Excellent

Het bewijs dat ons toekomstige woonmodel perfect hand in hand kan gaan met het behoud van een kwaliteitsvolle omgeving en leefmilieu.

28 oktober 2016


Innovatie

Als een Kameleon opgaan in de bergen met VMZINC

Villa Skjoldnes in Bergen draagt bij aan de reputatie van Noorwegen als een land waarvan de burgers tot de gelukkigste mensen ter wereld behoren.

29 november 2022