Zoeken


Uitgebreid zoeken

Voer deze zoekopdracht uit binnen specifieke domeinen:


Zoekresultaten:


Kennis

Modeldocument

Weigering voorlopig oplevering

26 juli 2016 - laatste update 3 januari 2017


Modeldocument

Aangetekende weigering voorlopige oplevering

26 juli 2016 - laatste update 13 februari 2018


Modeldocument

Weigering voorlopige oplevering

1 augustus 2016 - laatste update 22 november 2016


Modeldocument

Voorbereiding voorlopige oplevering

1 augustus 2016 - laatste update 13 februari 2018


Modeldocument

Advies definitieve oplevering

1 augustus 2016 - laatste update 21 november 2016


Modeldocument

Oplevering opdracht bouwheer zelfbouw

1 augustus 2016 - laatste update 21 november 2016


Modeldocument

PV voorlopige oplevering

1 augustus 2016 - laatste update 13 februari 2018


Modeldocument

PV definitieve oplevering

1 augustus 2016 - laatste update 23 november 2016


Modelcontract

Oplevering architectenopdracht

8 augustus 2016 - laatste update 23 november 2016


Het beroep van de architect

Wie moet ingeschreven zijn op de tabel van de Orde?

28 juli 2016 - laatste update 8 december 2016


Het beroep van de architect

De contractuele aansprakelijkheid

1 augustus 2016 - laatste update 9 december 2016


Het beroep van de architect

Preventieve maatregelen

3 augustus 2016 - laatste update 9 december 2016


Het beroep van de architect

Maatregelen als een procedure al loopt

3 augustus 2016 - laatste update 9 december 2016


Het beroep van de architect

Uw aansprakelijkheid contractueel beperken: welke mogelijkheden hebt u?

3 augustus 2016 - laatste update 9 december 2016


Architect in de praktijk

Architectenassociatie

3 augustus 2016 - laatste update 29 april 2019


Het beroep van de architect

Zaakschadeverzekeringen - ABR-polis

3 augustus 2016 - laatste update 14 juli 2020


Het beroep van de architect

De tienjarige verzekering

3 augustus 2016 - laatste update 14 juli 2020


Het beroep van de architect

De wet Breyne

4 augustus 2016 - laatste update 22 juni 2020


Het management van een architectenbureau

FAQ over het werken met zelfstandige medewerkers

5 augustus 2016 - laatste update 5 april 2019


Sociaal en juridisch statuut

De verplichte aansprakelijkheidsverzekering in de Wet Laruelle

9 augustus 2016 - laatste update 17 oktober 2016


Architect in de praktijk

Akoestisch comfort in verbruikszalen

19 oktober 2016


Het beroep van de architect

Vroegtijdige beëindiging of overname van een architectenopdracht

13 december 2016


Rechtspraak

Architect als mededader aan een bouwmisdrijf

Kan een architect een stedenbouwkundig misdrijf verweten worden indien deze geen toezicht houdt op de plaatsing van de noodzakelijke hemelwaterputten?

13 december 2016 - laatste update 9 oktober 2020


Bouwstrategiën

BEN-renovatie: het relaas van een architect (arch. Christophe Debrabander)

10 augustus 2017 - laatste update 14 november 2018


Ontwerpparameters - Technieken

Hygiënische aandachtspunten bij mechanische ventilatiesystemen

10 augustus 2017


Bouwstrategiën

Wanneer spreken we van duurzaam bouwen?

18 augustus 2017 - laatste update 28 september 2017


Ontwerpparameters - Technieken

Luchtdicht bouwen: een juridische benadering

21 augustus 2017


Ontwerpparameters - Technieken

Aandachtspunten bij het ontwerpen van verlichtingsinstallaties bij niet-residentiële projecten (EPN)

30 augustus 2017 - laatste update 3 oktober 2017


Ontwerpparameters - Technieken

Ventilatieprestatieverslag wettelijk verplicht.

Om de EPB-aangifte geldig te kunnen opmaken is het wettelijk verplicht om een ventilatieprestatieverslag te hebben van de ventilatie-installatie.

29 september 2017


Het beroep van de architect

Welke juridische uitwegen zijn er voor licht verborgen gebreken?

17 november 2017 - laatste update 5 april 2019


Het beroep van de architect

Wanneer begint de tienjarige aansprakelijkheid?

20 november 2017 - laatste update 5 april 2019


Technische installaties

Rook- en warmteafvoer (RWA) in parkeergarages

22 december 2017 - laatste update 5 augustus 2020


Architect in de praktijk

Vloeistofdichte betonconstructies

22 december 2017


Partners in de bouwsector

Duur en beëindiging van een projectgebonden samenwerking in een ontwerpteam

5 januari 2018 - laatste update 24 januari 2018


Partners in de bouwsector

Abonnementspolis bij een projectgebonden samenwerking in een ontwerpteam

5 januari 2018 - laatste update 24 januari 2018


Partners in de bouwsector

Polis enige werf bij een projectgebonden samenwerking in een ontwerpteam

5 januari 2018 - laatste update 24 januari 2018


Partners in de bouwsector

Een projectgebonden samenwerking in een ontwerpteam: case history 3

5 januari 2018 - laatste update 24 januari 2018


Partners in de bouwsector

Wat zijn geïntegreerde opdrachten? Design & Build (D&B) en Design Build Finance Maintenance Operate

5 januari 2018 - laatste update 8 april 2019


Partners in de bouwsector

DBFM, bouwteam en BIM: deontologische, wettelijke en contractuele wolfijzers en schietgeweren

5 januari 2018 - laatste update 24 januari 2018


Partners in de bouwsector

Samenwerken in een bouwteam: controleverzekering (decennale)

5 januari 2018 - laatste update 8 april 2019


Architect in de praktijk

Het architectenbureau in een bouwteam: interview met Herman Jult en Claude Labeeuw (B2Ai)

24 januari 2018 - laatste update 20 februari 2018


Het management van een architectenbureau

Maak werk van uw communicatie

Een goed doordachte communicatie, offline én online, is belangrijk voor een architectenbureau.

6 februari 2018 - laatste update 5 april 2019


Architect in de praktijk

Uitwisselingsprotocollen tijdens het BIM-proces

15 februari 2018 - laatste update 17 juli 2020


Het management van een architectenbureau

ROVE-architecten: Samenwerken in een architectenbureau

28 februari 2018


Energie

BEN-project: ervaringen van een architect

22 maart 2018 - laatste update 26 maart 2018


Toegankelijkheid

De Vlaamse regelgeving toegankelijkheid

9 mei 2018 - laatste update 26 juni 2020


Het beroep van de architect

Impact van de nieuwe verplichte verzekering voor de andere bouwpartners vanaf 01/07/2018

Vanaf 1 juli 2018 geldt een wettelijke verzekeringsplicht (wet Peeters-Borsus) voor aannemers, architecten en andere dienstverleners, van wie de tienjarige aansprakelijkheid in het gedrang kan komen. Tevens is er een wet (wet Peeters-Ducarme) in voorbereiding die de verplichte beroepsaansprakelijkheidsverzekering voor intellectuele beroepen in de bouw regelt. Wat betekent dit voor u?

29 juni 2018 - laatste update 14 juli 2020


EPB-regelgeving

EPB 2.0: een blik voorbij 2021

Het huidige verstrengingspad voor de EPB-eisen loopt slechts t.e.m. 2021. Misschien vraagt u zich af waar het daarna heen gaat met de EPB-regelgeving. Waarschijnlijk hebt u de term ‘EPB2.0’ al eens horen waaien. We bieden u hierbij graag een vooruitblik.

27 september 2018 - laatste update 28 september 2018


Verzekeringen

De verzekering Beroepsaansprakelijkheid: wat, wanneer, voor wie?

12 juli 2019 - laatste update 16 september 2020


EPB-regelgeving

Kan de bouwheer de EPB-aangifteplicht overdragen op een koper? Waar moet je als architect op letten?

2 september 2019 - laatste update 9 september 2019


EPB-regelgeving

Staving voor EPB-aangifte – hoe pak je het aan als architect?

9 oktober 2019


EPB-software

Veel gemaakte fouten in EPB – 10 tips om fouten bij ventilatie te vermijden

12 november 2019 - laatste update 27 november 2019


dekvloeren

Een harsgebonden vloer uitvoeren op een dekvloer? Het kan!

22 november 2019


Technische installaties

Eisen voor installatielawaai in woningen

16 juli 2020


Het beroep van de architect

Liese Nouwen: “Als je vindt dat je er klaar voor bent, spring dan!”

30 september 2020 - laatste update 12 oktober 2020


Helpdesk

Hoe vermijd je een stilzwijgende oplevering der werken?

In een project is een gietvloer voorzien. Tijdens de loop van de werken moet de gietvloer opnieuw uitgevoerd worden wegens blaasvorming. Net voor de voorlopige oplevering verschijnen opnieuw blazen in de reeds herstelde vloerafwerking. De werken worden voorlopig opgeleverd met uitzondering van de gietvloer, die hierna opnieuw hersteld wordt. Hoe kan de bouwheer de uitgevoerde herstelwerken in gebruik nemen zonder dat hierbij een stilzwijgende oplevering van start gaat? Welk typedocument moet hiervoor worden opgemaakt?

9 maart 2020


Aannemer wil volledige betaling vóór voorlopige oplevering

Kan een aannemer eisen dat het volledige aannemingsbedrag moet worden betaald om tot voorlopige oplevering te kunnen overgaan? Wij wensen een bedrag open te houden tot afwerking van alle zichtbare gebreken/opleveringspunten. De aannemer stelt echter dat de helft van de borgsom (= resterende helft na vrijgave eerste helft bij voorlopige oplevering) instaat voor uitvoering van deze opleveringspunten.

30 september 2019


Moeten dossiers 10 jaar na oplevering volledig vernietigd worden o.w.v. de GDPR?

In het kader van GDPR en privacy bekijken wij momenteel wat wij met ons bureau concreet moeten aanpakken. Wij vroegen ons af of dossiers 10 jaar na oplevering volledig vernietigd moeten worden? Want in werfverslagen, tekeningen... staan ook altijd persoonsgegevens. Een deel van die info willen we minstens houden als referentie, maar dat kan moeilijk zonder dat we naam, adres e.d.m. bijhouden. is het mogelijk om toch een deel te bewaren?

3 september 2018


Vertragingsboetes na VO

Kan er na de voorlopige oplevering nog een boete aan de aannemer gevraagd worden omwille van vertraging? In het contract is het volgende opgenomen m.b.t. boetes voor vertragingen: “Onverminderd art.10 zal elke vertraging van de aannemer inzake de voorziene termijnen, fasering en opeenvolging der werken ambtshalve en zonder voorafgaandelijke ingebrekestelling leiden tot een boete die, per kalenderdag vertraging, bepaald is op 1/3000ste van de totale waarde van de uitvoeringsovereenkomst.”

15 maart 2018


Aannemer reageert niet meer

Bij een nieuwbouwwoning komt na de voorlopige oplevering (maar voor de definitieve) de dakbedekking en de zinken dakranden los. Alles is reeds betaald. Bij nazicht blijkt dat deze elementen niet goed bevestigd zijn. De aannemer informeert zich bij zijn leverancier en bestelt (naar eigen zeggen) nieuwe dakranden met het juiste bevestigingssysteem en maakt afspraken met de bouwheer over de herstelling. Hij komt enkele malen langs om de slecht bevestigde delen te verwijderen en om deels een nooddichting te plaatsen. Maar sindsdien geeft hij geen teken van leven meer. Welke stappen kan ik ondernemen?

10 januari 2018


Oplevering architectencontract

De bouwheer weigert de definitieve oplevering op basis van een probleem waarvan gerechtelijke expertise heeft aangewezen dat de verantwoordelijkheid bij de aannemer ligt. Wat met de definitieve oplevering van de diensten van de architect?

5 januari 2018 - laatste update 3 januari 2019


Oplevering promotor

De aannemer vraagt aan de promotor over te gaan tot de definitieve oplevering. De promotor zegt dat hij geen eigenaar meer is en dat de gemeenschap dient op te leveren. De aannemer weigert echter met de gemeenschap rekening te houden omdat hij geen contract met hen heeft. Wie heeft

5 januari 2018


Opmerkingen bij definitieve oplevering

Mogen er bij de definitieve oplevering nog opmerkingen geformuleerd worden?

5 januari 2018


Voorlopige oplevering appartementsgebouw

Met wie dient de voorlopige oplevering van een appartementsgebouw eerst te gebeuren: eerst met de kopers of eerst met de aannemer?

5 januari 2018 - laatste update 20 januari 2020


Oplevering privatief gedeelte

Mag de koper weigeren over te gaan tot voorlopige oplevering van zijn privatief gedeelte indien hij vindt dat er te veel opmerkingen zijn bij de voorlopige oplevering van de gemene delen?

5 januari 2018


Bijdrage Orde

Een zelfstandig medewerker weigert zijn bijdrage aan de Orde te betalen. Moet mijn medewerker aangesloten zijn om werven te mogen opvolgen? Ik als zaakvoerder ben persoonlijk bij elke oplevering aanwezig en onderteken het PV van voorlopige oplevering.

5 januari 2018


PV voorlopige oplevering

De aannemer weigerde mijn PV van voorlopige oplevering te ondertekenen omdat er een datum vermeld is tegen wanneer de openstaande punten dienen opgelost te zijn. De aannemer wilde zijn eigen documenten gebruiken, ik weigerde op mijn beurt. De bouwheer ondertekende beide PV’s. Wat nu?

5 januari 2018


Definitieve oplevering

Een woning werd voorlopig opgeleverd tussen promotor en aannemer. Ondertussen is de woning verkocht en treden er scheuren op. Is dit voor de kopers voldoende reden om de definitieve oplevering voor de bouwpromotor te weigeren? Valt dit onder de tienjarige aansprakelijkheid?

5 januari 2018


Vorderen openstaand saldo

Kan een aannemer nog een openstaand saldo vorderen 4 jaar na een voorlopige oplevering?

5 januari 2018


Weigering voorlopige oplevering

Mag ik de voorlopige oplevering weigeren te laten doorgaan als de algemene aannemer niet voorafgaandelijk alle documenten heeft overgemaakt voor de EPB-verslaggever en de veiligheidscoördinator? Doorgaans wil de bouwheer immers ons ereloon niet betalen als deze documenten niet werden overhandigd.

5 januari 2018


Volgorde oplevering

Een project valt onder de wet Breyne. In welke volgorde dient de oplevering door te gaan? Wie ondertekent de PV's van oplevering?

5 januari 2018 - laatste update 20 januari 2020


Bijstand kopers appartement

Moeten we bij de bouw van 70 appartementen elke koper bijstaan bij de oplevering?

5 januari 2018 - laatste update 20 januari 2020


Gebreken na definitieve oplevering

Bij de voorlopige oplevering werden opmerkingen gemaakt over de kelderdichting die niet in orde was. De aannemer bracht dit in orde, maar kunnen we hem na de definitieve oplevering nog aanspreken op basis van de tienjarige aansprakelijkheid?

5 januari 2018


Voorbehoud bij definitieve oplevering

De bouwheer wil de definitieve oplevering laten doorgaan met voorbehoud van enkele gebreken (waar de verzekering zal moeten tussenkomen). kan dit?

5 januari 2018 - laatste update 20 januari 2020


Verzekering steeds te contacteren bij schade na oplevering?

5 jaar na de oplevering treedt er schade op in een woning. De exacte oorzaak is ons niet gekend. Is er een manier om dit technisch uit te klaren zonder een expertise via de verzekeringen te doen of is dit laatste toch altijd aan te raden?

30 juni 2017


Aanwezigheid buitenlandse architect-ontwerp vereist bij oplevering?

Indien het ontwerp van een buitenlandse architect komt, is het juridisch noodzakelijk dat dit buitenlands kantoor aanwezig is indien de klant (Engelstalig), de aannemer en de lokale architect aanwezig zijn? Moeten de opleveringsdocumenten in het Nederlands of Frans opgesteld worden, of mogen deze ook in het Engels zijn?

14 juni 2017


Vrijgave borg

Mijn bouwheer heeft de vraag gekregen van de aannemer om de borg vrij te geven. Deze vrijgave wordt gevraagd na de definitieve oplevering (in principe 1 jaar na de voorlopige oplevering die gebeurde in september 2015). Echter, er werd geen definitieve oplevering gedaan van de werf, maar wel een voorlopige oplevering in september 2015. Van deze voorlopige oplevering zijn er nog steeds een paar punten niet opgelost en werd er bovendien binnen het jaar na de voorlopige oplevering nog melding gedaan van bijkomende schade. Mag de borg worden vrijgegeven?

29 maart 2017 - laatste update 27 april 2017


Dienen meerwerken uitgevoerd te zijn vóór voorlopige oplevering?

Een aannemer contacteerde me omdat de bouwheer geen voorlopige oplevering wil houden. Hoofdreden: achteraf besteld meerwerk is nog niet uitgevoerd. De aannemer wachtte hier nog mee wegens een openstaande schuld. Kan de aannemer de voorlopige oplevering afdwingen?

29 maart 2017 - laatste update 14 april 2017


Inkorten termijn verborgen gebreken

Een aannemer voorzag in zijn algemene voorwaarden dat klachten over verborgen gebreken hem binnen de drie maanden na de voorlopige oplevering moesten bereiken. Drie maanden in plaats van de principiële termijn van 10 jaar bij verborgen gebreken. De rechter bevestigde dat er niets mis was met dat beding (Brussel, 1 augustus 2013). Kan een architect eenzelfde beding opnemen in zijn overeenkomst met de bouwheer?

2 september 2016 - laatste update 20 september 2016


Niet respecteren uitvoeringstermijnen

Rond de voorlopige oplevering merken we dat aannemers vaak minder de termijnen respecteren, waardoor de opvolging van de werf voor ons nodeloos langer wordt. We adviseren de opdrachtgevers ze in gebreke te stellen, maar dit brengt in veel gevallen geen verbetering met zich mee. De boetes opgelegd door de bouwheer worden in veel gevallen netjes betaald door de aannemer, maar dit heeft geen invloed op de reeds afgesproken erelonen architectuur. De opdrachtgevers zijn niet vaak geneigd om juridische stappen te ondernemen uit vrees dat het nog meer zal uitlopen. Hoe moeten we hier als architect mee omgaan?

22 augustus 2016 - laatste update 20 september 2016


Weigering oplevering

De opdrachtgever heeft opmerkingen over de uitvoering van het buitenschrijnwerk en wil deze graag uitgevoerd zien. De aannemer wenst hier niet op in te gaan en is niet bereid is om de oplevering der werken te doen. Bovendien laat hij uitschijnen de laatste schijf te laten vallen. Hoe moet ik hier mee omgaan?

19 augustus 2016 - laatste update 20 september 2016


Tuinarchitect

Kan ik een tuinarchitect, tewerkgesteld in mijn bureau, volmacht geven om een voorlopige oplevering bij te wonen en het verlag te ondertekenen? Ik kan aantonen via werfverslagen dat deze collega steeds aanwezig was op de wekelijkse werfvergaderingen en voldoende op de hoogte is van het project.

19 augustus 2016 - laatste update 20 september 2016


Promotor aansprakelijk na oplevering?

Wanneer na enkele jaren schade optreedt aan een appartementsgebouw, kan dan de promotor in gebreke worden gesteld door de kopers?

5 januari 2018 - laatste update 20 januari 2020


Downloads

NAV Pockets - publicaties rond themaspecifieke onderwerpen

De Oplevering

12 augustus 2016 - laatste update 10 oktober 2016


Shop

NAV publicaties

De oplevering (herdruk 2010): Ook voor de architect een cruciaal moment

Deze pocket behandelt de kernelementen van de oplevering voor de gewone private aanneming, de aanneming die ressorteert onder de woningbouwwet en de aanneming van overheidsopdrachten.

26 september 2016 - laatste update 5 februari 2018


Nieuws

architect in de praktijk

“De tijdslijn van architectuurcultuur overstijgt projectdefinitie & oplevering“

In onze rubriek 'Ik vraag het aan' stelt Londens architect William Mann (Witherford Watson Mann architects) deze vraag aan Gideon Boie (BAVO):

13 maart 2019 - laatste update 26 maart 2019


NAV-voordeel

Teken in vóór 28/02 en krijg 15% korting op ArchiSnapper

Arch. Dominiek Depoortere legt uit hoe ArchiSnapper het hem veel makkelijker maakt om werfverslagen te maken. "Ik realiseer makkelijk één uur tijdwinst per verslag."

16 januari 2018 - laatste update 23 januari 2019


Architectuur

Passiefkantoren-complex Post X krijgt snel vorm

Langs de Antwerpse ring krijgt Post X snel vorm. De grootschalige ontwikkeling zorgt voor een aanzienlijke uitbreiding van de kantorenmarkt in de sinjorenstad.

16 februari 2017


Nieuws

Ruim 5.000 toekomstige verbouwers op pad tijdens de Vlaamse Renovatiedag

De 19de editie van de Vlaamse Renovatiedag heeft afgelopen zondag meer dan 5.000 toekomstige verbouwers op de been gebracht.

31 mei 2017


Architectuur

Vooruit Gent: groene verjongingskuur voor rood icoon

De laatste verjongingskuur is er één met veel groen, inclusief groengevels buiten én binnen.

28 november 2017


openhuizendag

20 jaar Renovatiedag: 20 redenen om mee te doen als architect

De Vlaamse Renovatiedag maakt zich op voor een feesteditie. En uw project mag natuurlijk niet ontbreken.

22 januari 2018 - laatste update 23 januari 2018


Nieuws

Architect? Maak werk van uw communicatie!

Wij geven graag enkele tips mee en laten twee architectenbureaus aan het woord over hun aanpak.

5 februari 2018


Nieuws

Vernieuwd Afrikamuseum opent nog dit jaar de deuren

De totaalrenovatie van het Koninklijk Museum voor Midden-Afrika is een feit.

31 mei 2018


Nieuws

De Beste Apps voor Architecten – Onze Selectie voor 2018

Bij de vraag wat het allerbelangrijkste is in het leven, zetten veel van de meest succesvolle mensen hetzelfde op de eerste plaats: tijd.

19 juni 2018


Nieuws

Tips om als architect een betere vergoeding te bekomen voor prestaties

In dit artikel delen we een aantal concrete tips om als architect meer te verdienen.

5 oktober 2018


Interview

Verdickt & Verdickt ARCHITECTEN: 'Architectuur is passie én business'

Twintig jaar geleden richtten de broers Nico (48) en Carl Verdickt (45) de bvba Verdickt & Verdickt ARCHITECTEN op.

27 november 2018 - laatste update 29 november 2018


Nieuws

Wijziging EPB-reglementering voor verwarming in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest

27 februari 2019


Architectuur

Truss van BOGDAN & VAN BROECK verrijst langs kanaal in Brussel

Langs het kanaal in Sint-Jans-Molenbeek verrijst Truss, een collectieve voorziening naar een ontwerp van BOGDAN & VAN BROECK.

22 maart 2019


event

Bezoek deze ETICS-projecten op de Renovatiedag (5 mei)

Tijdens de renovatiedag zetten tal van toonaangevende renovaties de deuren open. ETICS staat dit jaar in de kijker.

24 april 2019 - laatste update 25 april 2019


architect in de praktijk

“Ontwerpen die een ‘te gepast’ antwoord geven, lopen risico om snel te verouderen“

Hoe kan een ontwerpdialoog gaande blijven ook nadat de architect van het toneel verdwenen is?

6 juni 2019 - laatste update 26 juni 2019


Interview

“We zijn trots als een project de impact van architectuur op de samenleving weerspiegelt“

Volgend jaar viert het Brusselse architectenbureau MODULO architects zijn 20e verjaardag. Dankzij specialisatie en een intelligent groeiparcours namen zowel de schaal van de projecten als het aantal medewerkers in die twee decennia almaar toe.

14 juni 2019


Nieuws

De Beste Apps voor Architecten – Onze selectie voor 2019

We hebben een lijst samengesteld van nuttige apps die je helpen om het meeste uit je tijd te halen.

27 augustus 2019


Nieuws

Historisch moment voor de Sint-Romboutskathedraal en architect Jos Roosemont

Na bijna een halve eeuw wordt de buitenrestauratie beëindigd op de 80e verjaardag van restauratiearchitect Jos Roosemont

24 januari 2020


NAV-voordeel

Teken in vóór 15/03 en krijg 15% korting op ArchiSnapper

Arch. Viola Mertens (MG architecten) legt uit hoe ArchiSnapper het haar veel makkelijker maakt om werfverslagen te maken.

11 februari 2020 - laatste update 17 februari 2020


Nieuws

Corona: standpunt veiligheidscoördinatoren

VC-CS, de erkende beroepsvereniging voor veiligheidscoördinatoren, heeft haar leden richtlijnen gestuurd m.b.t. de coronacrisis.

20 maart 2020


Nieuws

Minister Muylle: “Ook werken binnenshuis bij particulieren toegestaan”

De minister bevestigt expliciet dat werken binnenshuis bij particulieren terug mogen. Ze verwees daarbij ook naar het sectorakkoord.

4 mei 2020


Nieuws

De Beste Apps voor Architecten in 2020

We stelden een lijst samen van de beste apps voor architecten die jou zullen helpen je tijd zo goed mogelijk te besteden.

20 mei 2020 - laatste update 3 juni 2020


Architectuur

Project in de kijker: Provinciehuis Antwerpen, klimaatvriendelijke landmark (XDGA)

Vormgeving, constructie, inplanting, omgevingsaanleg en de technologie low & zero carbon (LZC) verlenen het project een in meerdere opzichten iconisch karakter.

12 juni 2020


tool

ArchiSnapper: de app die architecten verlost van de rompslomp met werfverslagen

Jeroen De Paepe en Pieter Eerlings, 2 Belgische ondernemers, ontwikkelden ArchiSnapper. Een app waarmee je enorm veel tijd bespaart zowel op, als naast de werf.

7 september 2020 - laatste update 8 september 2020


Nieuws

Het Predikheren in Mechelen wint de Onroerenderfgoedprijs 2020

Het voormalige klooster stond sinds 1975 leeg en werd herbestemd tot stadsbibliotheek. De bibliotheek is nu een culturele hotspot die ook als ontmoetingsplaats gebruikt wordt door de Mechelaars.

5 oktober 2020


Opinie

Opinie

De verplichte tienjarige aansprakelijkheids- verzekering voor alle bouwpartners

De invoering van een verplichte verzekering voor aannemers kan zeker toegejuicht worden. Maar we vragen ons af of de wetgever geen kans gemist heeft om een gelijkwaardige verzekeringsplicht in te voeren zoals het Grondwettelijk Hof voor ogen had.

21 september 2017


Opinie

Verplichte verzekering aannemers zit nog altijd pas in werffase

De uitbreiding van de verzekeringsplicht naar andere bouwpartners, in eerste instantie de aannemers, blijft te beperkt om vandaag al van een level playing field te kunnen gewagen.

5 november 2019


Innovatie

Innovatie

De Duurzame Wijk in Waregem scoort BREEAM Excellent

Het bewijs dat ons toekomstige woonmodel perfect hand in hand kan gaan met het behoud van een kwaliteitsvolle omgeving en leefmilieu.

28 oktober 2016


Innovatie

Wat is de beste tablet voor architecten?

Koop een geschikt toestel voor gebruik op de werf en gebruik de beste apps.

19 mei 2017


Innovatie

Renson start bouw gloednieuw Outdoor Experience Center langs E17

Het ‘outdoor living’ vlaggenschip van Renson moet dé internationale referentie worden voor totaalbeleving in de tuin.

7 mei 2019


Innovatie

SOPREMA opent virtuele stad van de toekomst

Deze innovatieve tool maakt het voor architecten erg eenvoudig om door het groeiende aanbod aan waterdichtings- en isolatiematerialen te navigeren.

30 september 2020 - laatste update 26 november 2020