Zoeken


Uitgebreid zoeken

Voer deze zoekopdracht uit binnen specifieke domeinen:


Zoekresultaten:


Kennis

Het beroep van de architect

De beroepsplichten

26 juli 2016 - laatste update 16 juni 2020


Het beroep van de architect

Preventieve maatregelen

3 augustus 2016 - laatste update 9 december 2016


Het beroep van de architect

Uw aansprakelijkheid contractueel beperken: welke mogelijkheden hebt u?

3 augustus 2016 - laatste update 9 december 2016


Het beroep van de architect

Conflictueuze oplossing: buitengerechtelijke beslissing

4 augustus 2016 - laatste update 9 december 2016


Het management van een architectenbureau

Loonvoorwaarden voor bedienden

5 augustus 2016 - laatste update 19 oktober 2016


Het management van een architectenbureau

Arbeidsvoorwaarden voor bedienden

5 augustus 2016 - laatste update 19 oktober 2016


Architect in de praktijk

Akoestisch comfort in verbruikszalen

19 oktober 2016


Waterbewust bouwen

Bovengronds infiltreren, goedkoop is niet gelijk aan simpel.

14 juni 2017 - laatste update 9 oktober 2020


EPB-regelgeving

Het ABC van de energieprestatieregelgeving

We brengen je een korte samenvatting van wat die energieprestatieregelgeving precies inhoudt.

10 augustus 2017 - laatste update 21 augustus 2019


Partners in de bouwsector

Abonnementspolis bij een projectgebonden samenwerking in een ontwerpteam

5 januari 2018 - laatste update 24 januari 2018


Architect in de praktijk

Akoestiek: normen voor installatielawaai, kokers, trappen en leidingen

24 april 2018 - laatste update 19 november 2018


Ontwerpparameters - Technieken

WTCB: Welke geluidslimieten gelden er voor warmtepompen?

26 november 2018


Energiebewust bouwen

Conceptmatig een goed zomercomfort creëren

14 mei 2019


Ontwerpparameters - Technieken

Energiebesparingspotentieel van vraaggestuurd ventileren in school- en kantoorgebouwen

13 januari 2020 - laatste update 10 februari 2020


Technische installaties

Eisen voor installatielawaai in woningen

16 juli 2020


Downloads

NAV Pockets - publicaties rond themaspecifieke onderwerpen

Budget en termijnoverschrijding bij bouwprojecten

23 augustus 2016 - laatste update 10 oktober 2016


Dimension - vaktijdschrift voor architecten en consultancy

Dimension nr. 3 (jan-feb-maa 2007)

1 september 2016 - laatste update 12 september 2016


Shop

NAV publicaties

Budget- en termijnoverschrijding bij bouwprojecten (2013)

Gewapend met deze brochure bent u beter opgewassen tegen bouwpartners die het misschien minder goed met u voorhebben, kunt u mogelijke misverstanden voorkomen, of weet u hoe u uw eigen werkwijze moet bijsturen om tot een betere controle van timing en budget te komen.

22 september 2016 - laatste update 29 september 2017


NAV publicaties

Het Werfoverleg: Hoe een centrale rol opnemen als architect?

Bouwen gaat gepaard met een stroom van informatie die correct moet worden uitgewisseld tussen de diverse partijen. Die stroom onder controle houden en afstemmen op de parameters kwaliteit, budget en timing vergt heel wat inzicht en vaardigheden.

22 september 2016 - laatste update 29 september 2017


Nieuws

Nieuws

'Bouwplannen? Doe altijd een haalbaarheidsstudie, want stoppen is vanaf nul herbeginnen'

Radio 2 had het gisteren met NAV-voorzitter Kati Lamens over budgetoverschrijding, een fenomeen dat ook op de particuliere markt wel 's voorkomt, maar meestal wel te vermijden is.

5 november 2019


Nieuws

Luchtkwaliteit in Vlaanderen verbetert, maar gezondheid lijdt nog steeds

23 oktober 2019


Nieuws

Heibel over nieuwe isolatienorm: ‘Huis bouwen wordt tot 10 procent duurder’

19 november 2019


Nieuws

Gouverneur vernietigt tijdelijke bouwstop in Beerse

Provinciegouverneur Cathy Berx heeft het gemeenteraadsbesluit over een tijdelijke bouwstop in Beerse naar de prullenmand verwezen.

24 november 2020


Innovatie

Innovatie

57% van de energie van Kingspan is afkomstig uit hernieuwbare energiebronnen in 2016

Kingspan viert de overschrijding van de Net Zero Energy-doelstellingen.

19 juni 2017 - laatste update 25 augustus 2017