Zoeken


Uitgebreid zoeken

Voer deze zoekopdracht uit binnen specifieke domeinen:


Zoekresultaten:


Kennis

Het beroep van de architect

De deontologie van de architect

26 juli 2016 - laatste update 20 februari 2023


Het beroep van de architect

Preventieve maatregelen

3 augustus 2016 - laatste update 9 december 2016


Het beroep van de architect

Je aansprakelijkheid contractueel beperken: welke mogelijkheden heb je?

3 augustus 2016 - laatste update 18 augustus 2023


Het beroep van de architect

Buitengerechtelijke beslissing - Wat zijn de mogelijkheden?

4 augustus 2016 - laatste update 28 juni 2021


Het management van een architectenbureau

Loonvoorwaarden voor bedienden

5 augustus 2016 - laatste update 19 juli 2022


Het management van een architectenbureau

Arbeidsvoorwaarden voor bedienden

5 augustus 2016 - laatste update 18 januari 2022


Architect in de praktijk

Akoestisch comfort in verbruikszalen

19 oktober 2016


Waterbewust bouwen

Bovengronds infiltreren, goedkoop is niet gelijk aan simpel.

14 juni 2017 - laatste update 9 januari 2024


EPB-regelgeving

Het ABC van de energieprestatieregelgeving

We brengen je een korte samenvatting van wat die energieprestatieregelgeving precies inhoudt.

10 augustus 2017 - laatste update 21 augustus 2019


Partners in de bouwsector

Abonnementspolis bij een projectgebonden samenwerking in een ontwerpteam

5 januari 2018 - laatste update 24 januari 2018


Architect in de praktijk

Akoestiek: normen voor installatielawaai, kokers, trappen en leidingen

24 april 2018 - laatste update 19 november 2018


Ontwerpparameters - Technieken

WTCB: Welke geluidslimieten gelden er voor warmtepompen?

26 november 2018


Energiebewust bouwen

Conceptmatig een goed zomercomfort creëren

14 mei 2019


Ontwerpparameters - Technieken

Energiebesparingspotentieel van vraaggestuurd ventileren in school- en kantoorgebouwen

13 januari 2020 - laatste update 10 februari 2020


Technische installaties

Eisen voor installatielawaai in woningen

16 juli 2020 - laatste update 20 juli 2021


juridisch

De aansprakelijkheid van de architect voor het bouwbudget

De recente schaarste aan bouwmaterialen heeft een grote impact op het bouwbudget. We lichten daarom in dit verband graag je rechten en plichten als architect toe.

16 december 2021 - laatste update 11 juli 2022


juridisch

De taak van de architect bij discussie tussen aannemer en opdrachtgever

Wanneer de opdrachtgever een discussie of conflict heeft met de aannemer, wordt vaak naar de architect gekeken voor advies. We geven daarom een overzicht van jouw rechten en plichten bij dergelijke discussies of conflicten.

10 januari 2022 - laatste update 17 juli 2023


Het management van een architectenbureau

Nieuw fiscaal regime auteursrechten

De federale regering wil het fiscaal gunstregime van de auteursrechten grondig hervormen, en dat zou ook een impact hebben op het werk van architecten. Een specialist licht toe wat het wetsvoorstel nu concreet inhoudt.

7 november 2022 - laatste update 6 juni 2023


Energiebewust bouwen

4 effectieve ontwerpmaatregelen tegen oververhitting

9 januari 2024 - laatste update 3 april 2024


Helpdesk

Eénzijdige beëindiging architectencontract door architect

Recent heb ik een project waar ik architect, ingenieur en veiligheidscoördinator ben. Sinds de werken zijn gestart, begint de bouwheer samen met de aannemer samen te spannen tegen mij om hun budget. We gaan over de raming, hetgeen we op voorhand al voor een groot deel wisten. Daarnaast is de overschrijding te wijten aan enkele eigen keuzes van de bouwheer en een meerwerkenfactuur waar de bouwheer mij niet in is gevolgd. Wat de raming betreft, staat in de overeenkomst duidelijk dat ik geen aansprakelijkheid tref hierin. Ook de samenwerking met de aannemer loopt stroef. Deze maakt nu plots opmerkingen over de plannen en uitvoerbaarheid. Nochtans heeft hij op voorhand nooit enige opmerking gemaakt. De samenwerking loopt met andere woorden voor geen meter en het vertrouwen is volledig zoek. Kan ik het contract laten ontbinden of niet?

30 april 2021 - laatste update 2 februari 2023


Overschrijding perceelsgrens

Voor de bouw van een kantoor plaatsen we een secanspalenwand. Die komt op ons eigen perceel, maar de ankers lopen onder de hal van de buur (2 meter diep). Kan de buur dit bouwproject belemmeren?

18 november 2022


overschrijding van de drempelbedragen bij onderhandelingsprocedure

Als er een onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande bekendmaking gevolgd wordt voor werken waarbij de raming 115.000€ bedraagt – wat toch wel wat reserve is t.o.v. het grensbedrag voor 2020 en 2021 van 139.000€ - en deze komt hoger uit dan 139.000€, kan dit dan zonder problemen met wetgeving gegund worden? Of moet een nieuwe, andere procedure doorlopen worden? Eigenlijk ook zelfde vraag voor Werken met aanvaarde factuur. Raming < 30.000€; bij ontvangen van de offertes > 30.000€. Kan dan gegund worden?

18 maart 2021


Overschrijding vermoedelijke hoeveelheden

In hoeverre - in % uitgedrukt - mag de hoeveelheid van een post in vermoedelijke hoeveelheid worden overschreden met behoud van de eenheidsprijs der inschrijving? Vanaf wanneer kan er een aangepaste eenheidsprijs worden bedongen?

19 augustus 2016 - laatste update 20 september 2016


Downloads

Dimension - vaktijdschrift voor architecten en consultancy

Dimension nr. 3 (jan-feb-maa 2007)

1 september 2016 - laatste update 12 september 2016


Shop

NAV publicaties

Budget- en termijnoverschrijding bij bouwprojecten (2013)

Gewapend met deze brochure bent u beter opgewassen tegen bouwpartners die het misschien minder goed met u voorhebben, kunt u mogelijke misverstanden voorkomen, of weet u hoe u uw eigen werkwijze moet bijsturen om tot een betere controle van timing en budget te komen.

22 september 2016 - laatste update 28 juni 2021


NAV publicaties

Het Werfoverleg: Hoe een centrale rol opnemen als architect?

Bouwen gaat gepaard met een stroom van informatie die correct moet worden uitgewisseld tussen de diverse partijen. Die stroom onder controle houden en afstemmen op de parameters kwaliteit, budget en timing vergt heel wat inzicht en vaardigheden.

22 september 2016 - laatste update 28 juni 2021


Nieuws

Nieuws

'Bouwplannen? Doe altijd een haalbaarheidsstudie, want stoppen is vanaf nul herbeginnen'

Radio 2 had het gisteren met NAV-voorzitter Kati Lamens over budgetoverschrijding, een fenomeen dat ook op de particuliere markt wel 's voorkomt, maar meestal wel te vermijden is.

5 november 2019


Nieuws

Luchtkwaliteit in Vlaanderen verbetert, maar gezondheid lijdt nog steeds

23 oktober 2019


Nieuws

Heibel over nieuwe isolatienorm: ‘Huis bouwen wordt tot 10 procent duurder’

19 november 2019


Nieuws

Gouverneur vernietigt tijdelijke bouwstop in Beerse

Provinciegouverneur Cathy Berx heeft het gemeenteraadsbesluit over een tijdelijke bouwstop in Beerse naar de prullenmand verwezen.

24 november 2020


Nieuws

Broeklin krijgt omgevingsvergunning

De Vlaamse regering verleent een voorwaardelijke omgevingsvergunning aan werkwinkelwijk Broeklin, de opvolger van Uplace in Machelen.

25 maart 2021


Nieuws

Strengere normen voor stikstof in Vlaanderen: de nieuwe richtlijnen uitgelegd

De normen voor de uitstoot van stikstof in Vlaanderen worden verstrengd.

3 mei 2021


Nieuws

Stijgende materiaalprijzen: jouw rechten en plichten als architect

Wat moet je doen bij meerwerken, vertragingen en prijsstijgingen?

7 april 2022 - laatste update 12 oktober 2022


Nieuws

Hoe ga je als architect om met de huidige prijsstijgingen en onzekerheid?

De prijsstijgingen, materialenschaarste en periode van onzekerheid hebben hun weerslag op het werk van architecten. Hoe kunnen we omgaan met de huidige uitdagingen? Heel wat architecten worstelen met dezelfde vragen. Daarom zetten we de belangrijkste issues op een rij.

30 augustus 2022 - laatste update 12 oktober 2022


Nieuws

Impact cyberaanval op dienstverlening van omgevingsvergunningen in Antwerpen

De cyberaanval op de stad Antwerpen begin deze week heeft een impact op de dienstverlening van omgevingsvergunningen in Antwerpen. Architecten die in Antwerpen werken, houden hier het best rekening mee. We zetten de belangrijkste gevolgen op een rij.

15 december 2022


Innovatie

Innovatie

57% van de energie van Kingspan is afkomstig uit hernieuwbare energiebronnen in 2016

Kingspan viert de overschrijding van de Net Zero Energy-doelstellingen.

19 juni 2017 - laatste update 25 augustus 2017