Zoeken


Uitgebreid zoeken

Voer deze zoekopdracht uit binnen specifieke domeinen:


Zoekresultaten:


Het management van een architectenbureau

Public Relations en uw architectenbureau

8 augustus 2016 - laatste update 19 oktober 2016


overheidsopdrachten

Nieuw KB Plaatsing klassieke sectoren gepubliceerd: inwerkingtreding op 30 juni 2017

15 mei 2017 - laatste update 15 juni 2017


Actueel

Hervorming wet op mede-eigendom gepubliceerd in Belgisch Staatsblad

De nieuwe wet treedt in werking op 1 januari 2019.

11 juli 2018


Het management van een architectenbureau

Reclame maken als architect

8 augustus 2016 - laatste update 19 oktober 2016


Het management van een architectenbureau

Maak werk van uw communicatie

Een goed doordachte communicatie, offline én online, is belangrijk voor een architectenbureau.

6 februari 2018 - laatste update 13 februari 2018


Waterrobuust bouwen

Visie van de verzekeraar

16 juni 2016


Waterrobuust bouwen

Referentieprojecten

16 juni 2016


Wetgevend kader

De Code Goede Praktijk voor rioleringssystemen

16 juni 2016


Het beroep van de architect

De Nationale Raad van de Orde

26 juli 2016 - laatste update 3 juli 2017


Het beroep van de architect

De stage van de architect

28 juli 2016 - laatste update 3 juli 2017


Architect in de praktijk

Architectenassociatie

3 augustus 2016 - laatste update 17 oktober 2016


Sociaal en juridisch statuut

Overzicht van de verschillende vennootschapsvormen

3 augustus 2016 - laatste update 17 oktober 2016


Het management van een architectenbureau

Veel gestelde vragen over het werken met zelfstandige medewerkers

5 augustus 2016 - laatste update 19 oktober 2016


Het management van een architectenbureau

Verantwoordelijkheden van de medewerkers van een architectenkantoor

8 augustus 2016 - laatste update 19 oktober 2016


Partners in de bouwsector

Hoofdelijke aansprakelijkheid, inhoudingsplicht & werfmelding

Voor zelfstandigen die opdrachtgevers zijn van werken in (onder)aanneming.

9 augustus 2016 - laatste update 19 oktober 2016


Partners in de bouwsector

Richtprijzen en lonen in de bouwsector

9 augustus 2016 - laatste update 3 juli 2017


Sociaal en juridisch statuut

Deontologie: richtlijnen bij de opmaak van de statuten

9 augustus 2016 - laatste update 17 oktober 2016


Partners in de bouwsector

Types energiedeskundigen en -verslaggevers (inclusief ventilatieverslaggevers)

9 augustus 2016 - laatste update 4 januari 2018


Sociaal en juridisch statuut

De verplichte aansprakelijkheidsverzekering in de Wet Laruelle

9 augustus 2016 - laatste update 17 oktober 2016


Sociaal en juridisch statuut

Stappenplan om tot een architectenvennootschap te komen

9 augustus 2016 - laatste update 17 oktober 2016


Fiscaliteit in de bouw

BTW-administratie bevestigt rechtsmisbruik bij gesplitste verkoopstructuren

9 augustus 2016 - laatste update 19 oktober 2016


Partners in de bouwsector

De veiligheidscoördinator

11 augustus 2016 - laatste update 20 november 2017


Architect in de praktijk

Berekeningstool voor waterdoorlatende bestrating

16 augustus 2016


Architect in de praktijk

Indexen

16 augustus 2016 - laatste update 19 juni 2018


Architect in de praktijk

KMI weertabellen

16 augustus 2016 - laatste update 18 juli 2018


Groen in de bouw

Groendaken: opgedane ervaringen

14 september 2016


Waterrobuust bouwen

Bezorg ons uw waterrobuust project!

14 september 2016


Architect in de praktijk

Wat, waarom, wie en hoe?

14 oktober 2016 - laatste update 19 oktober 2016


Architect in de praktijk

STS - eengemaakte technische specificaties

14 oktober 2016 - laatste update 19 oktober 2016


Architect in de praktijk

CE-markering

14 oktober 2016 - laatste update 19 oktober 2016


Architect in de praktijk

ATG

14 oktober 2016 - laatste update 19 oktober 2016


Brand

Verspreiding van rook bij brand

In een project van het Vlaams Infrastructuurfonds voor Persoonsgebonden Aangelegenheden (VIPA) werd de doelmatigheid van de brandveiligheid in ouderenvoorzieningen onderzocht, in het bijzonder in de nieuwe zorgconcepten.

25 oktober 2016 - laatste update 27 oktober 2016


Architect in de praktijk

Wijzigingsbesluit

Vlaamse Regering geeft principiële goedkeuring aan het wijzigingsbesluit

28 oktober 2016 - laatste update 25 november 2016


Architect in de praktijk

Gevelmetselwerk uit baksteen: de voegdikte afstemmen op de materiaaltoleranties

25 september 2017 - laatste update 20 oktober 2017


Wetgevend kader

De GSV hemelwater: verstrenging sinds 29-9-2016

7 december 2016 - laatste update 28 november 2017


Architect in de praktijk

Herziening van de norm over borstweringen

8 december 2016


Partners in de bouwsector

BIMportal.be: de Belgische referentieportaalsite rond BIM en ICT

8 december 2016 - laatste update 15 februari 2018


Waterbewust bouwen

Ervaring met infiltreren onder gebouwen, laat het ons weten!

14 december 2016


Architect in de praktijk

Borstweringen: eisen met betrekking tot de geometrie

13 februari 2017


Klimaatverandering en watermanagement

Het waterplein van de Urbanisten

Ruim drie jaar geleden werd het Rotterdamse Benthemplein omgevormd tot het eerste waterplein ter wereld, een plek waar publieke gebruikswaarde en opvang van regenwater bij felle hoosbuien hand in hand gaan.

20 maart 2017


Architect in de praktijk

Afwegingskader over historisch schrijnwerk

9 mei 2017


EPB-regelgeving

Wat verandert er in 2014?

29 mei 2017 - laatste update 18 augustus 2017


Waterbewust bouwen

Legionella: nog steeds een probleem in onze waterinstallaties

13 juni 2017


Architect in de praktijk

Brandveiligheidseisen voor hellende daken: vraag en antwoord

30 juni 2017


Architect in de praktijk

ETICS en de brandveiligheid van gevels

30 juni 2017


Architect in de praktijk

Vochtproblemen door omgekeerde condensatie in warme platte daken

30 juni 2017


Architect in de praktijk

Waterdichting van inloopdouches in eengezinswoningen

30 juni 2017


Waterrobuust bouwen

Dossier: Analyse van bouwtechnieken in overstromingsgebied

Dit rapport is het resultaat van een technische analyse van recent gebouwde woningen in overstromingsgevoelig gebied. Het rapport schetst de technische aandachtspunten voor gebouwen.

8 augustus 2017 - laatste update 14 december 2017


Ontwerpparameters - Technieken

Nieuw KB arbeidsplaatsen: stand van zaken omtrent luchtverversing

10 augustus 2017 - laatste update 11 augustus 2017


Ontwerpparameters - Technieken

Nieuw KB eist veel strengere ventilatie-eisen in werkplaatsen dan EPB-regelgeving

11 augustus 2017


Ontwerpparameters - bouwschil

De U-waarde van schrijnwerk en beglazing

21 augustus 2017 - laatste update 30 augustus 2017


Ontwerpparameters - bouwschil

Condensatie op de buitenzijde van beglazing met hoog energetische prestaties

21 augustus 2017 - laatste update 30 augustus 2017


Architect in de praktijk

Brandveiligheid van gevels van gebouwen met meerdere verdiepingen

Stand van zaken brandveiligheid van gebouwen in België

23 augustus 2017 - laatste update 24 augustus 2017


Ontwerpparameters - Technieken

Verlichting in EPB: een praktische case studie (nieuwbouw)

30 augustus 2017 - laatste update 3 oktober 2017


Bouwstrategiën

Energiezuinig leven in woningen met erfgoedwaarde

4 september 2017


Ontwerpparameters - Technieken

Wat architecten moeten weten over zonne-energie

4 september 2017


Ontwerpparameters - Technieken

Verwarmen en koelen met geothermie: hoe werkt dit precies?

4 september 2017


Ontwerpparameters - Technieken

Kan warmte-krachtkoppelingen in mijn bouwproject?

4 september 2017


Architect in de praktijk

Dichtingsprincipe voor de voegen in vloeistofdichte betonconstructies

25 september 2017 - laatste update 20 oktober 2017


Ontwerpparameters - bouwschil

Gespoten polyurethaanschuim als vloerisolatie

28 september 2017


Premies en belastingsvermindering

Wat met de financiële steunmaatregelen in 2018?

29 september 2017 - laatste update 22 januari 2018


Architect in de praktijk

5 tips bij geluidsisolatie en akoestiek

16 november 2017 - laatste update 24 november 2017


Het beroep van de architect

Wanneer begint de tienjarige aansprakelijkheid?

20 november 2017


Architect in de praktijk

Welke classificatie(s) voor BIM?

4 december 2017 - laatste update 15 februari 2018


Architect in de praktijk

Calciumsulfaatgebonden gietdekvloeren: de dekvloeren van de toekomst?

4 december 2017


Architect in de praktijk

Verschijning van late gipsuitbloeiingen op baksteenmetselwerk

4 december 2017


Architect in de praktijk

Verbinding tussen een bakstenen gevel en een houten skelet

4 december 2017


Architect in de praktijk

Beoordeling van kleurcontrasten en de dimensionering van de signalisatie

4 december 2017 - laatste update 18 december 2017


Architect in de praktijk

Dimensioneren van parkeergarages

22 december 2017


Architect in de praktijk

Vloeistofdichte betonconstructies

22 december 2017


Architect in de praktijk

Dekvloeren: types, toepassingen en onderzoek

22 december 2017


Architect in de praktijk

Ledverlichting: levensduur en behoud van prestaties

2 januari 2018


Architect in de praktijk

Nieuwe aandachtspunten voor verf op buitenmetselwerk uit baksteen

4 januari 2018


Architect in de praktijk

Normenreeks EN 1090: belang voor de Belgische staal- en aluminiumconstructiesector

4 januari 2018


Partners in de bouwsector

De oprichting van een maatschap bij een projectgebonden ontwerpteam

5 januari 2018 - laatste update 24 januari 2018


ruimtelijke ordening

De codextrein is vertrokken: ruimtelijke ordening op nieuwe rails sinds 1 januari 2018

De bestaande regelgeving ruimtelijke ordening is sinds begin 2018 behoorlijk gewijzigd. Mr. Yves Loix van GSJ Advocaten geeft u een overzicht.

12 januari 2018


EPB-regelgeving

Dit is nieuw qua energie in 2018.

19 januari 2018 - laatste update 25 januari 2018


Ontwerpparameters - bouwschil

Sarkingdaken: aanpak van de dakvoeten bij renovatie

6 februari 2018


Ontwerpparameters - Technieken

Thermische geostructuren

6 februari 2018


Energiebewust bouwen

Vandaag al brandstofcellen toepassen als hernieuwbare energie?

15 februari 2018 - laatste update 11 april 2018


Het management van een architectenbureau

Stappenplan overlaten of intreden

28 februari 2018 - laatste update 8 maart 2018


Het management van een architectenbureau

Plan A architecten: één plus één is drie

28 februari 2018


Architect in de praktijk

Sloopopvolgingsplan wordt gekoppeld aan omgevingsvergunning

De verplichting sloopinventaris zal blijven bestaan tot 4/06/18. Vanaf 5/06/18 wordt dit dan vervangen door verplichting sloopopvolgingsplan.

6 maart 2018 - laatste update 14 maart 2018


Renoveren

Vergelijking van behandelingen tegen opstijgend grondvocht

9 maart 2018


Het management van een architectenbureau

Hoe wordt de architect GDPR-proof ?

12 maart 2018 - laatste update 9 april 2018


Architect in de praktijk

Asbestveilig Vlaanderen 2040

9 april 2018 - laatste update 12 april 2018


Het beroep van de architect

Impact van de nieuwe verplichte verzekering voor de andere bouwpartners vanaf 01/07/2018

Vanaf 1 juli 2018 geldt een wettelijke verzekeringsplicht (wet Peeters-Borsus) voor aannemers, architecten en andere dienstverleners, van wie de tienjarige aansprakelijkheid in het gedrang kan komen. Tevens is er een wet (wet Peeters-Ducarme) in voorbereiding die de verplichte beroepsaansprakelijkheidsverzekering voor intellectuele beroepen in de bouw regelt. Wat betekent dit voor u?

29 juni 2018 - laatste update 2 juli 2018


Ontwerpparameters - Technieken

Hygiënische aandachtspunten bij mechanische ventilatiesystemen

10 augustus 2017


Architect in de praktijk

Beknopt overzicht overheidsopdrachten

28 september 2016 - laatste update 8 december 2017


Groen in de bouw

Levende gevels, integratie van groen in de gevelbouw

17 juni 2016


Het management van een architectenbureau

Samenwerken of solo?

28 februari 2018


Het management van een architectenbureau

Vennoot worden

28 februari 2018


NAV Pockets - publicaties rond themaspecifieke onderwerpen

Efficiënte Public relations voor de architect. Tips voor communicatie

12 augustus 2016 - laatste update 10 oktober 2016


NAV Pockets - publicaties rond themaspecifieke onderwerpen

Veiligheidscoördinatie in vraag en antwoord

12 augustus 2016 - laatste update 10 oktober 2016


NAV Pockets - publicaties rond themaspecifieke onderwerpen

Werfoverleg - Hoe een centrale rol opnemen als architect?

12 augustus 2016 - laatste update 10 oktober 2016


NAV News - tweemaandelijks ledentijdschrift van NAV

NAV News - archief van nr. 29 (sep-okt 2005) t.e.m. nr. 55 (nov-dec 2010)

25 augustus 2016


Infosessie

Brandend actuele brandwetgeving

10 februari 2017 - laatste update 25 april 2017


Andere NAV-voordelen

Publicatie: Buitengewoon & Betaalbaar bouwen 3: 20% korting voor NAV-leden

In Buitengewoon en Betaalbaar Bouwen 3 vind je tientallen recente, inspirerende woningen getekend door Belgische architecten, zowel nieuwbouw als renovatie, met een woonoppervlakte van minder dan 200 vierkante meter.

26 februari 2018 - laatste update 2 maart 2018


NAV publicaties

Efficiënte public relations voor de architect (2011): Tips voor communicatie

Een efficiënt kantoor vereist een professionele aanpak van de organisatie, werking, dienstverlening, en niet te vergeten van de marketing en communicatie.

19 september 2016 - laatste update 29 september 2017


Die Keure publicaties met NAV-korting

(Klassieke) balkonrenovatie

In samenwerking met Die Keure bieden we u 20% korting op tal van professionele en praktijkgerichte publicaties aan.

19 december 2016


Die Keure publicaties met NAV-korting

Van gemene muur tot ideale scheidsmuur

In samenwerking met Die Keure bieden we u 20% korting op tal van professionele en praktijkgerichte publicaties aan.

19 december 2016


NAV publicaties

Overheidsopdrachten voor beginners: Een handleiding op maat van de architect

Komt u als architect voor de eerste maal in aanraking met overheidsopdrachten? U voelt zich ietwat verloren in de massa’s wetteksten en boeken hierover? Dan is deze praktische handleiding iets voor u.

15 september 2017 - laatste update 8 december 2017


NAV publicaties

Samenwerken in een ontwerpteam

Alles zelf doen is optellen, samenwerken is vermenigvuldigen. Samenwerking is voor architecten vandaag vaste prik, zowel in eenmanspraktijken als in grotere bureaus.

19 september 2016


NAV publicaties

Waterrobuust bouwen

Hoe voorkomt u schade aan gebouwen bij overstromingen?

10 oktober 2016


NAV publicaties

Het Werfoverleg: Hoe een centrale rol opnemen als architect?

Bouwen gaat gepaard met een stroom van informatie die correct moet worden uitgewisseld tussen de diverse partijen. Die stroom onder controle houden en afstemmen op de parameters kwaliteit, budget en timing vergt heel wat inzicht en vaardigheden.

22 september 2016 - laatste update 29 september 2017


NAV publicaties

De veiligheidscoördinatie in vraag en antwoord (2011)

Het Koninklijke besluit betreffende de tijdelijke of mobiele bouwplaatsen dateert reeds van januari 2001.

19 september 2016 - laatste update 18 oktober 2017


Met de steun van de Vlaamse Overheid

Energieconsulentenproject

Het project biedt ondersteuning aan architecten in het licht van energiezuinig bouwen en de strengere energieprestatieregelgeving.

19 oktober 2016 - laatste update 18 juli 2018


Nieuws

Nieuw KB plaatsing overheidsopdrachten klassieke sectoren gepubliceerd

9 mei 2017 - laatste update 18 december 2017


Architectuur

Villa Dieter De Vos Architecten gepubliceerd in Taschen '100 Contemporary Brick Buildings'

Het project prijkt tussen een internationaal gezelschap van wereldvermaarde architecten en jonge talenten.

30 augustus 2017


Nieuws

Twee nieuwe boeken over naoorlogse woningbouw in Brussel

In november 2016 verschenen twee nieuwe publicaties over naoorlogse woningbouw in Brussel, uitgegeven bij de Vrije Universiteit Brussel.

8 december 2016


Nieuws

Informatieverplichting vastgoed in overstromingsgevoelig gebied wijzigt op 1 januari

Op 1 januari 2017 wijzigen de richtlijnen voor de informatieplicht voor publiciteit bij vastgoed in overstromingsgevoelig gebied. Het overstromingssymbool moet dan enkel nog vermeld worden bij de publiciteit van vastgoed dat in effectief overstromingsgevoelig gebied ligt.

15 december 2016


Nieuws

Nieuwe regels warmtemetingen bij appartementen

Vorige vrijdag keurde de Vlaamse regering een besluit rond warmtemetingen definitief goed. Het is nu enkel nog wachten op de publicatie hiervan in het Belgisch Staatsblad.

25 januari 2017


Nieuws

Oproep: uw projecten in Architectuurboek Vlaanderen N°13

In 2018 publiceert het Vlaams Architectuurinstituut de nieuwste editie van het tweejaarlijkse Architectuurboek Vlaanderen. Editie 2018 wordt de dertiende in deze reeks publicaties. "We brengen de architectuurproductie in Vlaanderen en Brussel onder de aandacht, maar ook projecten van architecten uit Vlaanderen en Brussel in de wereld."

30 januari 2017


Nieuws

Ringland: ‘Plan-MER vervelend maar onze principes blijven overeind’

Volgens een rapport werkt Ringland verkeerstechnisch niet. Bedenker Peter Vermeulen betwist sommige uitgangspunten.

7 september 2016


Nieuws

NAV lanceert website Waterbewustbouwen.be

Alle info over waterbewust en waterrobuust bouwen op één webstek.

14 september 2016 - laatste update 26 september 2016


Nieuws

Aqua Belgica waarschuwt voor malafide waterbehandelaar

12 oktober 2016


Nieuws

Regels rond vrijstelling, melding en hemelwater gewijzigd

Het wijzigingsbesluit van de Vlaamse Regering van 15 juli 2016 treedt in werking op 29 september 2016.

14 oktober 2016


Architectuur

“Ook papieren architectuur is relevant”

Curator Ward Verbakel laat de grenzen van de utopie verkennen.

24 oktober 2016 - laatste update 26 oktober 2016


Nieuws

Nieuwe folder over beschermde stads- en dorpgezichten

28 oktober 2016 - laatste update 18 december 2017


Nieuws

Mogen concentrische rookgasafvoeren samen met andere leidingen in een koker geplaatst worden?

6 december 2016 - laatste update 18 december 2017


Nieuws

'Is het niet beter om verdichting uit te bouwen op maat en schaal van de kern?'

De vraag van Peter Vermeulen aan Leo Van Broeck.

21 december 2016


Interview

'De mal staat het dichtst bij de kopie, zonder er een te zijn'

Het jonge Gentse architectenbureau GAFPA ontwierp de scenografie voor een tentoonstelling in CID – Le Grand-Hornu in Bergen.

22 december 2016


Nieuws

Antwerpen wordt eerste 'Smart City' van Vlaanderen

Hoe verandert het internet of things de toekomst van de Vlaming? Stad Antwerpen, Vlaanderen en imec slaan de handen in elkaar om van Antwerpen een Living Lab te maken, een proeftuin waarin bedrijven, onderzoekers, inwoners en de stad samen experimenteren met slimme technologieën die kunnen bijdragen tot een aangenamer en duurzaam stadsleven.

9 januari 2017


Nieuws

Internationale onderscheiding voor architect Marie-José Van Hee

De Gentse architecte Marie-José Van Hee ontving op 30 januari in Londen een onderscheiding van de RIBA, de Royal Institute of British Architects.

6 februari 2017


Nieuws

Oproep provinciale architectuurprijs 2017 - 'Wonen'

Met de tweejaarlijkse architectuurprijs 'Patrimonium voor de toekomst' bekroont de provincie Vlaams-Brabant duurzame en kwaliteitsvolle architectuur op haar grondgebied.

7 februari 2017


Nieuws

Eerste omgevingsvergunning van Vlaanderen afgeleverd

Vorige week vrijdag heeft de Vlaamse gemeente Dilsen-Stokkem voor het eerst een omgevingsvergunning goedgekeurd.

14 maart 2017


Nieuws

Architect? Zet jezelf in de kijker in campagne van Telenet Business

Telenet Business is voor een nieuwe marketingcampagne op zoek naar Telenet Business klanten/architecten die zichzelf en hun zaak eens graag in de kijker willen zetten.

20 maart 2017


Nieuws

Kati Lamens over digitale bouwaanvraag: 'Enorme economische schade'

Video VTM Nieuws.

31 maart 2017


Nieuws

Schauvliege gaat in op roep om bijsturing

Voor de omgevingsvergunning mogen de digitale documenten tijdelijk via USB-stick of WeTransfer worden bezorgd. Voor de digitale bouwaanvraag zijn gelijkaardige maatregelen in de maak.

4 april 2017


Nieuws

Digitale bouwaanvraag wordt bijgestuurd

Het gebruik van het internetloket in combinatie met een papieren versie moet het systeem ontlasten en dus sneller doen werken.

5 april 2017


NAV-voordeel

Tot 70% korting op een cursus bij Vitruvius Academy? Het kan!

Vraag uw premies voor opleidingen gevolgd in 2017 aan bij Liberform vóór 28 februari 2018.

19 januari 2018


Nieuws

Nationaal register gerechtsdeskundigen: nieuwe wetswijziging en deontologische code

23 augustus 2017 - laatste update 18 december 2017


Nieuws

Actualisatie risicozones overstromingen

De Vlaamse Regering keurt principieel het besluit goed met de actualisering van de risicozones voor overstromingen.

6 juni 2017


Nieuws

e-Procurement-platform offline tot 4 juli 6u

12 juni 2017 - laatste update 18 december 2017


Nieuws

Open call: nieuw hoofdkantoor voor grootste bank in Tsjechië

Česká spořitelna, de grootste bank in Tsjechië, lanceert een open oproep voor Europese architecten.

4 oktober 2017


Nieuws

Sofie De Caigny nieuwe directeur Vlaams Architectuurinstituut

Deze wissel van de wacht gaat gepaard met de oprichting van het Architectuurarchief Vlaanderen, de grootste collectie architectuurarchieven van Vlaanderen.

17 oktober 2017


Nieuws

Financiële ondersteuning bij aankoop en beheer van onroerend erfgoed

Alle financiële ondersteuning bij aankoop en beheer van onroerend erfgoed gebundeld in 1 folder

20 oktober 2017 - laatste update 18 december 2017


Nieuws

Nieuw boek duikt in het oeuvre van Robbrecht en Daem

‘Robbrecht en Daem. An Architectural Anthology’, samengesteld door Maarten Van Den Driessche en uitgegeven door Mercatorfonds, verschijnt op 20 november 2017.

7 november 2017


Architectuur

Shortlist voor Brick Award 2018 bekend

Ze zijn door een panel van architecten en architectuurjournalisten geselecteerd uit 600 projecten met een buitengewone keramische architectuur.

23 november 2017


Nieuws

Sociale huisvestingsproject in Liedekerke wint provinciale architectuurprijs

Het sociale huisvestingsproject in het centrum van Liedekerke is de winnaar van de provinciale architectuurprijs ‘Patrimonium voor de toekomst’ 2017.

6 december 2017 - laatste update 8 december 2017


Nieuws

Recordbedrag van 130 miljoen euro voor publiek-private samenwerking sociaal wonen

De Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen (VMSW) lanceert een nieuwe publiek-private samenwerkingsprocedure CBO.

19 december 2017


energiebewustontwerpen

Ook in 2018 kunt u volop genieten van energiepremies, fiscale voordelen en een energielening.

In Vlaanderen worden in 2018 diverse stimuli gegeven voor energiebesparende maatregelen.

8 januari 2018


energiebewustontwerpen

Na-isolatie met max. 26 cm is geen volume-uitbreiding

22 januari 2018


Nieuws

Boek een voordelig WTCB-abonnement via NAV

Intekenen kan nog t.e.m. 1 februari 2018

31 januari 2018


Nieuws

Dit zijn de winnaars van de Henry van de Velde Awards 17

10 ontwerpers, bedrijven en designproducten gaan met de prestigieuze Henry van de Velde Award naar huis.

31 januari 2018


Nieuws

Nieuwe NAV-verzamelmap: 'Het ventilatievoorontwerp'

Bestel vanaf nu de nieuwe map 'Het ventilatievoorontwerp. Een praktische gids voor systemen C en D'.

1 februari 2018


Nieuws

Architect? Maak werk van uw communicatie!

Wij geven graag enkele tips mee en laten twee architectenbureaus aan het woord over hun aanpak.

5 februari 2018


Nieuws

Het WTCB lanceert het Belgisch BIM-protocol

NAV steunt initiatief dat streeft naar meer uniformiteit binnen het BIM-proces.

19 februari 2018


Nieuws

Inwerkingtreding Omgevingshandhaving: 1 maart 2018

De nieuwe regeling introduceert talrijke wijzigingen inzake de handhavingsprocedures op het vlak van ruimtelijke ordening.

6 maart 2018


Nieuws

Ding mee naar de provinciale prijs Waterrobuust bouwen!

30 maart 2018


Nieuws

RES Awards voor De Krook, Groen Kwartier en Herman Teirlinck

De allereerste RES Awards zijn deze week uitgereikt in Brussel.

18 mei 2018


Architectuur

Architectuurtoerisme op Instagram: deze accounts moet je volgen

Volg hen en je weet welke architectuuriconen dringend op je bucketlist moeten.

24 mei 2018


Interview

dmvA: 'Sommige opdrachtgevers vinden ons gevaarlijk”

Al ruim twee decennia baant het duo David Driesen en Tom Verschueren zich een eigen weg, wars van architectuurtheorieën en portfolioconformisme.

7 juni 2018 - laatste update 8 juni 2018


Nieuws

Gids Vraaggestuurde ventilatie in kantoor- en schoolgebouwen

1 juni 2018


Nieuws

Ontdek de nieuwe TV 265 (herziening van TV 200)

20 juni 2018


Nieuws

Paul Vermeulen: 'Als politiek hopeloos lijkt, beoefen dan micropolitiek'

"Identificeer een kleine maar concrete inzet, doorgaans onder de radar van de logge discoursen (geen normen-en-waarden aan mijn lijf!) en ga ervoor."

5 juli 2018


Interview

VAi-directeur Sofie De Caigny: “Wij willen de architectuursector sterker op de kaart zetten”

Sinds 1 januari staat Sofie De Caigny aan het hoofd van het Vlaams Architectuurinstituut (VAi). Welke ambities koesteren zij en haar team?

5 juli 2018


architect in de praktijk

Nieuwe privacyregels: 'Geen heksenjacht op vrije beroepers'

2 februari 2018 - laatste update 7 februari 2018


digitale bouwaanvraag

Digitale bouwaanvraag wordt bijgestuurd

Na aanhoudende druk gaat Minister Joke Schauvliege in op de vraag tot bijsturing m.b.t. de digitale bouwaanvraag en het omgevingsloket.

10 april 2017


Opinie

Architectuur is de nieuwe mode

Architectuur is in Vlaanderen ‘de één procent’. Waarmee niet gezegd wil zijn dat het de rijkste cultuursector is, wel een pover bedeelde.

26 september 2016 - laatste update 27 september 2016


Opinie

Het hervormingsvoorstel voor de Orde is nog niet af, en dit is waarom

Eerder deze week ontving je van de Orde van Architecten een open brief die berichtte over een historisch akkoord m.b.t. de hervorming van de Orde. Als beroepsvereniging achten wij het belangrijk jullie wat meer duiding te geven bij de inhoud hiervan.

13 juli 2017


Opinie

De verplichte tienjarige aansprakelijkheids- verzekering voor alle bouwpartners

De invoering van een verplichte verzekering voor aannemers kan zeker toegejuicht worden. Maar we vragen ons af of de wetgever geen kans gemist heeft om een gelijkwaardige verzekeringsplicht in te voeren zoals het Grondwettelijk Hof voor ogen had.

21 september 2017


Innovatie

LafargeHolcim Awards: inschrijven kan tot 21 maart

LafargeHolcim Awards is wereldwijd de grootste wedstrijd op het vlak van duurzaam bouwen en mikt op op ideeën die inspelen op de uitdagingen van vandaag.

23 november 2016 - laatste update 22 december 2016


Innovatie

Schrijf nu in voor de Brick Award 18

De Wienerberger Brick Award is een wereldwijde award voor moderne keramische architectuur, waarbij de nadruk wordt gelegd op de buitengewone veelzijdigheid en aantrekkingskracht van dit duurzame materiaal.

7 februari 2017


Innovatie

Een buitenschil in kleipannen. Architectuur met een grain.

Architectuur blijft een voortdurend zoeken naar nieuwe vormen, vertrekkende vanuit de traditie. Van oudsher bekende materialen lenen zich graag voor die verkenning.

10 oktober 2017 - laatste update 11 oktober 2017


Innovatie

Het Dak is Bitumen: architectuuraward met focus op platte daken

Nog tot en met maart 2018 kunnen zowel architecten als architectuurstudenten deelnemen aan de architectuurwedstrijd Het Dak is Bitumen.

31 januari 2018


Publicaties voor Architecten

10 mei 2016 - laatste update 4 oktober 2016


Adverteren in Architecten-publicaties

10 mei 2016 - laatste update 22 september 2016


Projecten

15 juni 2016 - laatste update 19 oktober 2016


Downloads

15 juni 2016 - laatste update 17 oktober 2016


Wat is NAV?

10 mei 2016 - laatste update 30 maart 2018


Contacteer NAV

10 mei 2016 - laatste update 26 oktober 2017


NAV FR

10 mei 2016 - laatste update 11 oktober 2016


NAV EN

10 mei 2016 - laatste update 11 oktober 2016


Hebt u al eens een NAV-kantoorlidmaatschap overwogen?

12 januari 2018 - laatste update 16 januari 2018


Jobplatform bevestiging

6 juli 2016 - laatste update 12 oktober 2016