Zoeken


Uitgebreid zoeken

Voer deze zoekopdracht uit binnen specifieke domeinen:


Zoekresultaten:


Het beroep van de architect

Begrippen: schade, aansprakelijkheid en schadegevallen beslechten

1 augustus 2016 - laatste update 17 oktober 2016


Het beroep van de architect

Samenloop

Eenzelfde feit kan soms tot meerdere vorderingen leiden.

1 augustus 2016 - laatste update 9 december 2016


Het beroep van de architect

Co-existentie

Soms is een vordering tegen meer dan één partij mogelijk.

1 augustus 2016 - laatste update 9 december 2016


Het beroep van de architect

In-solidum

1 augustus 2016 - laatste update 9 december 2016


Het beroep van de architect

Contractuele uitsluiting in-solidum druist in tegen de openbare orde

3 augustus 2016 - laatste update 9 december 2016


Het beroep van de architect

Conflictueuze oplossing: beslissing door de rechter

3 augustus 2016 - laatste update 9 december 2016


Het beroep van de architect

Conflictueuze oplossing: buitengerechtelijke beslissing

4 augustus 2016 - laatste update 9 december 2016


Het beroep van de architect

Verzoeningscommissie Bouw

4 augustus 2016 - laatste update 9 december 2016


Het beroep van de architect

Wie moet betrokken worden bij beslechtingen?

4 augustus 2016 - laatste update 9 december 2016


Waterrobuust bouwen

Visie van de verzekeraar

16 juni 2016


Het beroep van de architect

Wie moet ingeschreven zijn op de tabel van de Orde?

28 juli 2016 - laatste update 8 december 2016


Het beroep van de architect

De buitencontractuele aansprakelijkheid

1 augustus 2016 - laatste update 9 december 2016


Het beroep van de architect

Polis Burgerlijke aansprakelijkheid ontwerpers

Beroeps- en bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering

3 augustus 2016 - laatste update 3 juli 2017


Het beroep van de architect

Hoe omspringen met de polis 'verzekering beroepsaansprakelijkheid'

3 augustus 2016 - laatste update 9 december 2016


Het beroep van de architect

Minnelijke oplossing

3 augustus 2016 - laatste update 9 december 2016


Sociaal en juridisch statuut

De verplichte aansprakelijkheidsverzekering in de Wet Laruelle

9 augustus 2016 - laatste update 17 oktober 2016


Architect in de praktijk

Dichtingsprincipe voor de voegen in vloeistofdichte betonconstructies

25 september 2017 - laatste update 20 oktober 2017


ontwerpparameters-bouwschil

Methode van Glaser

9 oktober 2017


Partners in de bouwsector

De aansprakelijkheid van de veiligheidscoördinator: veiligheid is een zaak van iedereen

20 november 2017 - laatste update 16 april 2018


Partners in de bouwsector

De aansprakelijkheid van de landmeter: niet elke fout leidt tot schade

21 november 2017


Partners in de bouwsector

Abonnementspolis bij een projectgebonden samenwerking in een ontwerpteam

5 januari 2018 - laatste update 24 januari 2018


Partners in de bouwsector

Polis enige werf bij een projectgebonden samenwerking in een ontwerpteam

5 januari 2018 - laatste update 24 januari 2018


Partners in de bouwsector

Voorbeelden van projectgebonden samenwerking in een ontwerpteam: tot slot

5 januari 2018 - laatste update 24 januari 2018


Partners in de bouwsector

Samenwerken in een bouwteam: verzekering beroepsaansprakelijkheid

5 januari 2018 - laatste update 24 januari 2018


Partners in de bouwsector

Samenwerken in een bouwteam: ABR-verzekering

5 januari 2018 - laatste update 24 januari 2018


Partners in de bouwsector

Waar moet u op letten wanneer u werkt met onderaanneming?

14 februari 2018


NAV Pockets - publicaties rond themaspecifieke onderwerpen

Een schadegeval! Wat nu?

12 augustus 2016 - laatste update 10 oktober 2016


NAV Syllabi

Infosessie: WAT ALS je te maken krijgt met een ... - deel 3

10 oktober 2016


NAV Syllabi

Infosessie: WAT ALS je te maken krijgt met een ... - deel 2

10 oktober 2016


NAV Syllabi

Infosessie: WAT ALS je te maken krijgt met een ... - deel 1

10 oktober 2016


NAV publicaties

Een Schadegeval! Wat nu?

Bent u al eens geconfronteerd met een schadegeval? Verontrustend is dat ze steeds vaker gepaard gaan met een eis tot schadevergoeding. De architect komt daarbij steeds meer in het vizier.

22 september 2016 - laatste update 29 september 2017


Andere NAV-voordelen

Collectieve Polis Gewaarborgd inkomen

Helaas is niemand vrij van ziekte of ongeval. Uw verplicht sociaal statuut als zelfstandige voorziet een minimum tegemoetkoming bij arbeidsongeschiktheid.

8 december 2016 - laatste update 14 december 2016


Nieuws

NAV lanceert renovatieadvies.be

Geeft u als architect wel eens advies over een aan te kopen renovatiepand? Of begeleidt u renovatieprojecten van A tot Z? Lees dan vooral verder. Want in beide gevallen biedt NAV haar leden nu de mogelijkheid om in het vizier van potentiële kopers en bouwheren te komen.

15 juni 2017


architect in de praktijk

Gratis advies: een verkeerd signaal

16 oktober 2017


renovatieadviseur

Less is more. Master, wat is uw plan?

Vrijdag aanstaande houdt Vlaanderen de werkzaamheden van de voorbije twee jaar in het Renovatiepact tegen het licht. Eén van de denkpistes in dat pact is de ontwikkeling van een nieuw deskundigenprofiel in de bouw: de renovatie-adviseur.

14 december 2016


Renovatieadvies aan bodemprijzen houdt risico's in

NAV raadt bouwheren af om te betalen voor “light”-adviezen van andere instanties, hoe goedkoop deze ook mogen zijn

21 februari 2018


Opinie

De nieuwe renovatieadviseur, een superman?

Voor een investering in een doordachte en grondige renovatiegolf is het 5 voor 12, niet voor de ontwikkeling van een zoveelste nieuwe speler in het al overbevolkte bouwlandschap.

13 december 2016


Opinie

Verplichte verzekering aannemers: is de kogel nu echt door de kerk?

Na jaren lobbywerk keurde de ministerraad in 2016 eindelijk een voorontwerp goed waarbij niet enkel architecten, maar ook aannemers en andere dienstverleners verplicht worden zich te verzekeren voor hun tienjarige burgerlijke aansprakelijkheid.

18 januari 2017


Opinie

De verplichte tienjarige aansprakelijkheids- verzekering voor alle bouwpartners

De invoering van een verplichte verzekering voor aannemers kan zeker toegejuicht worden. Maar we vragen ons af of de wetgever geen kans gemist heeft om een gelijkwaardige verzekeringsplicht in te voeren zoals het Grondwettelijk Hof voor ogen had.

21 september 2017