Zoeken


Uitgebreid zoeken

Voer deze zoekopdracht uit binnen specifieke domeinen:


Zoekresultaten:


Kennis

Sociaal en juridisch statuut

Hoe werkt een vennootschap?

9 augustus 2016 - laatste update 6 december 2019


Sociaal en juridisch statuut

Erkenningsvoorwaarden voor de architectenvennootschap

9 augustus 2016 - laatste update 6 december 2019


Sociaal en juridisch statuut

Stappenplan om tot een architectenvennootschap te komen

9 augustus 2016 - laatste update 27 februari 2020


Fiscaliteit in de bouw

Vennootschapsbelasting

9 augustus 2016 - laatste update 24 juni 2020


Modeldocument

Modelstatuten architectenvennootschappen cf Laruelle

3 januari 2017


Partners in de bouwsector

Projectgebonden samenwerken in een ontwerpteam: vennootschap, maatschap, tijdelijke vereniging

5 januari 2018 - laatste update 7 januari 2020


Sociaal en juridisch statuut

Wat heeft het nieuwe vennootschapsrecht voor u als architect in petto?

8 april 2019 - laatste update 3 januari 2020


Het statuut van architect

De oprichting van een architectenvennootschap

25 oktober 2019 - laatste update 18 juni 2020


Sociaal en juridisch statuut

Als architect instappen in een bestaande vennootschap

22 november 2019


Sociaal en juridisch statuut

De oprichting van je vennootschap: verlies de administratieve aandachtspunten niet uit het oog

14 februari 2020


Partners in de bouwsector

Samenwerken met andere architecten volgens het nieuwe Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen

Voor grote bouwprojecten verenigingen architectenbureaus zich vaak. Welke gevolgen heeft de nieuwe vennootschapswetgeving daarop?

17 februari 2020


Architect in de praktijk

Wettelijke informatiefiche (voorbeeld)

Informatiefiche over de architect (of vennootschap). Opgesteld door AR-CO februari 2018.

16 januari 2018 - laatste update 9 maart 2018


Het management van een architectenbureau

Verantwoordelijkheden van de medewerkers van een architectenkantoor

8 augustus 2016 - laatste update 19 oktober 2016


Sociaal en juridisch statuut

Krachtlijnen van de wet Laruelle

9 augustus 2016 - laatste update 25 oktober 2019


Sociaal en juridisch statuut

Deontologie: richtlijnen bij de opmaak van de statuten

9 augustus 2016 - laatste update 25 oktober 2019


Sociaal en juridisch statuut

De verplichte aansprakelijkheidsverzekering in de Wet Laruelle

9 augustus 2016 - laatste update 17 oktober 2016


Sociaal en juridisch statuut

Uw echtgenoot als vennoot: enkele aandachtspunten

9 augustus 2016 - laatste update 25 oktober 2019


Het statuut van architect

De architectenwet

19 juli 2016 - laatste update 16 juni 2020


Het beroep van de architect

De beroepsplichten

26 juli 2016 - laatste update 16 juni 2020


Het beroep van de architect

BTW en boekhouding

1 augustus 2016 - laatste update 8 december 2016


Sociaal en juridisch statuut

Wettelijke verplichtingen

3 augustus 2016 - laatste update 16 juni 2020


Sociaal en juridisch statuut

Welke zijn de rechten van de zelfstandige

3 augustus 2016 - laatste update 16 juni 2020


Sociaal en juridisch statuut

Kostendelende associatie of middelenassociatie

3 augustus 2016 - laatste update 17 oktober 2016


Het beroep van de architect

Minnelijke oplossing

3 augustus 2016 - laatste update 5 april 2019


Het management van een architectenbureau

Werken met zelfstandige medewerkers: inleiding en probleemstelling

5 augustus 2016 - laatste update 18 juni 2020


Het management van een architectenbureau

FAQ over het werken met zelfstandige medewerkers

5 augustus 2016 - laatste update 5 april 2019


Fiscaliteit in de bouw

Personenbelasting

9 augustus 2016 - laatste update 24 juni 2020


Architect in de praktijk

Screening van uw architectencontract

12 oktober 2016 - laatste update 16 december 2016


Wetgevend kader

Definities

8 december 2016


Architect in de praktijk

Bepalen van de duizendsten in appartementsbouw

16 januari 2017 - laatste update 13 december 2019


Architect in de praktijk

Werken met architecten-werknemers: vraag en antwoord

7 februari 2017


Partners in de bouwsector

Kan mijn bouwheer een factuur van een onderaannemer betalen?

3 april 2017


Partners in de bouwsector

Samenwerken in een bouwteam – D&B en DBFM: onderaanneming, THV, SPV

5 januari 2018 - laatste update 24 januari 2018


Partners in de bouwsector

Projectgebonden vs duurzaam samenwerken in een ontwerpteam

4 januari 2018 - laatste update 10 april 2019


Partners in de bouwsector

Starten met een projectgebonden samenwerking in een ontwerpteam: concurrentieverbod, reikwijdte

5 januari 2018 - laatste update 24 januari 2018


Partners in de bouwsector

De samenwerkingsovereenkomst voor een projectgebonden samenwerking in een ontwerpteam

5 januari 2018 - laatste update 24 januari 2018


Partners in de bouwsector

Wie vertegenwoordigt een projectgebonden samenwerking in een ontwerpteam?

5 januari 2018 - laatste update 24 januari 2018


Partners in de bouwsector

Financiële regeling bij een projectgebonden samenwerking in een ontwerpteam

5 januari 2018 - laatste update 24 januari 2018


Partners in de bouwsector

De oprichting van een maatschap bij een projectgebonden ontwerpteam

5 januari 2018 - laatste update 24 januari 2018


Partners in de bouwsector

De maatschap bij een projectgebonden ontwerpteam: de btw

5 januari 2018 - laatste update 24 januari 2018


Partners in de bouwsector

Hoe wordt het resultaat van de maatschap bij een projectgebonden ontwerpteam fiscaal belast?

5 januari 2018 - laatste update 24 januari 2018


Partners in de bouwsector

Formaliteiten bij de beëindiging/vereffening van een maatschap bij een projectgebonden ontwerpteam

5 januari 2018 - laatste update 24 januari 2018


Partners in de bouwsector

Een projectgebonden samenwerking in een ontwerpteam: case history 1

5 januari 2018 - laatste update 24 januari 2018


Partners in de bouwsector

Een projectgebonden samenwerking in een ontwerpteam: case history 2

5 januari 2018 - laatste update 24 januari 2018


Partners in de bouwsector

Een projectgebonden samenwerking in een ontwerpteam: case history 3

5 januari 2018 - laatste update 24 januari 2018


Partners in de bouwsector

DBFM, bouwteam en BIM: deontologische, wettelijke en contractuele wolfijzers en schietgeweren

5 januari 2018 - laatste update 24 januari 2018


Het management van een architectenbureau

Samenwerken of solo?

28 februari 2018


Het management van een architectenbureau

Vennoot worden

28 februari 2018


Het management van een architectenbureau

Overlaten

28 februari 2018 - laatste update 16 april 2019


Het management van een architectenbureau

Stoppen

28 februari 2018


Het management van een architectenbureau

Stappenplan overlaten of intreden

28 februari 2018 - laatste update 8 maart 2018


Het management van een architectenbureau

Rondetafel ingroeien: ARCH MT GRPLN ZKT EXP

28 februari 2018


Het management van een architectenbureau

ROVE-architecten: Samenwerken in een architectenbureau

28 februari 2018


Het management van een architectenbureau

Plan A architecten: één plus één is drie

28 februari 2018


Het management van een architectenbureau

Artex ingenieurs en architecten

28 februari 2018


Het management van een architectenbureau

AR-TE: Hoe kunt u de continuïteit van een architectenbureau verzekeren?

28 februari 2018


Het management van een architectenbureau

Hoe wordt de architect GDPR-proof?

12 maart 2018 - laatste update 18 juni 2020


Verzekeringen

Wet Peeters-Borsus: vergelijking tussen de verschillende verzekeraars

Verschillende verzekeraars hebben recent hun algemene en bijzondere voorwaarden aangepast en anderen zullen ongetwijfeld volgen, al dan niet met een premieverhoging.

19 november 2018 - laatste update 3 januari 2019


Het management van een architectenbureau

Het nieuwe Ondernemings- en Insolventierecht

12 maart 2019 - laatste update 18 juni 2020


Verzekeringen

De verzekering Beroepsaansprakelijkheid: wat, wanneer, voor wie?

12 juli 2019 - laatste update 24 juni 2020


EPB-regelgeving

Kan de bouwheer de EPB-aangifteplicht overdragen op een koper? Waar moet je als architect op letten?

2 september 2019 - laatste update 9 september 2019


Het management van een architectenbureau

Auteursrecht voor architecten

18 juni 2020


Het management van een architectenbureau

Ingroeien en overlaten: algemeen

28 februari 2018


Helpdesk

Nieuwe vennootschapswetgeving: quid Laruelle?

In hoeverre biedt een Laruellevennootschap bescherming voor het privévermogen van de architect-vennoten?

18 februari 2020


Een bestaande bvba aanpassen aan het nieuwe vennoopschapsrecht.

Momenteel heb ik een bvba. Wat moet ik doen om deze aan te passen volgens de hervorming van het vennootschaps- en verenigingsrecht?

18 februari 2020


Eerste Hulp Bij de nieuwe vennootschapswetgeving

Wat moet je veranderen in je communicatie n.a.v. de nieuwe vennootschapswetgeving? Voor bestaande vennootschappen is 1 januari 2020 immers een belangrijk keerpunt geweest.

18 februari 2020


Investeren in onroerend goed

Ik ben de statuten van mijn architectenBVBA aan het opstellen. Kan ik als doel van het vennootschap “investeren en beleggen in onroerend goed” opnemen?

10 januari 2018


Verdeling aandelen

Ik wil samen met mijn partner, een ingenieur-bouwkunde, die dus niet aangesloten is bij de Orde, een architectenvennootschap oprichten. Mogen in zo’n vennootschap de aandelen evenredig verdeeld worden?

10 januari 2018


Aandelen ambtenaar in Laruelle vennootschap

Momenteel heb ik 75% van de aandelen van een Laruelle vennootschap in handen. De andere 25% zijn in handen van een medezaakvoerder, maar deze heeft zijn ontslag genomen en wil zijn aandelen verkopen. Mag mijn vrouw deze aandelen overnemen? Zij is vastbenoemd in het stedelijk onderwijs als lerares Nederlands.

10 januari 2018


Ondertekening bouwaanvragen

Kan een minderheidsaandeelhouder (architect) in een vennootschap ook bouwaanvragen ondertekenen?

5 januari 2018


Stagiairs steeds vrijgesteld van BTW?

Wij hebben verschillende stagiairs die onder zelfstandig statuut voor ons bureau werken. Enkelen van hen factureren hun prestaties aan ons zonder BTW. Blijkbaar kan dit als ze enkel voor de stagemeester werken. Is dit ook correct als de stagemeester een vennootschap is? En maakt het een verschil uit als de stagemeester een vennoot is van de vennootschap of een andere freelance medewerker of een bediende die werkt voor ons bureau?

29 maart 2017


Inschrijvingsplicht niet nagegaan

Mijn klant, een vennootschap, heeft bij het betalen van een factuur van de aannemer de inhoudingsplicht niet nagegaan. Nu heeft hij een factuur ontvangen van de RSZ omdat hij geen gedeelte doorgestort heeft. De klant stelt ons in gebreke en beroept zich op de informatieplicht van de architect. Wij zouden hem bij het betalen van de factuur op de inhoudingsplicht gewezen moeten hebben. Kunnen wij verantwoordelijk gesteld worden omdat een professionele klant zijn verplichtingen naar de RSZ niet nakomt?

2 september 2016 - laatste update 20 september 2016


Downloads

NAV Syllabi

Doorstaat uw architectenvennootschap de sprong van Geens?

1 april 2019


NAV Pockets - publicaties rond themaspecifieke onderwerpen

ABC van de architectenvennootschap

16 augustus 2016 - laatste update 10 oktober 2016


NAV Pockets - publicaties rond themaspecifieke onderwerpen

De Maatschap, een flexibele samenwerkingsvorm voor architecten

10 augustus 2016 - laatste update 10 oktober 2016


NAV News - tweemaandelijks ledentijdschrift van NAV

NAV News 102 (maart - april 2020)

30 maart 2020 - laatste update 1 juli 2020


NAV News - tweemaandelijks ledentijdschrift van NAV

NAV News 101 (januari - februari 2020)

5 februari 2020 - laatste update 30 maart 2020


NAV News - tweemaandelijks ledentijdschrift van NAV

NAV News 100 (november - december 2019)

13 december 2019 - laatste update 5 februari 2020


Dimension - vaktijdschrift voor architecten en consultancy

Dimension nr. 1 (jul-aug-sep 2006)

1 september 2016


Dimension - vaktijdschrift voor architecten en consultancy

Dimension nr. 3 (jan-feb-maa 2007)

1 september 2016 - laatste update 12 september 2016


Dimension - vaktijdschrift voor architecten en consultancy

Dimension nr. 5 (jul-aug-sep 2007)

1 september 2016 - laatste update 8 september 2016


Dimension - vaktijdschrift voor architecten en consultancy

Dimension nr. 6 (nov-okt-dec 2007)

1 september 2016 - laatste update 8 september 2016


Dimension - vaktijdschrift voor architecten en consultancy

Dimension nr. 8 (apr-mei-jun 2008)

1 september 2016 - laatste update 8 september 2016


Dimension - vaktijdschrift voor architecten en consultancy

Dimension nr. 9 (jul-aug-sep 2008)

1 september 2016 - laatste update 8 september 2016


Dimension - vaktijdschrift voor architecten en consultancy

Dimension nr. 14 (okt-nov-dec 2009)

1 september 2016


Dimension - vaktijdschrift voor architecten en consultancy

Dimension nr. 21 (jul-aug-sept 2011)

1 september 2016 - laatste update 8 september 2016


Dimension - vaktijdschrift voor architecten en consultancy

Dimension nr. 24 (apr-mei-jun 2012)

24 augustus 2016 - laatste update 26 augustus 2016


NAV News - tweemaandelijks ledentijdschrift van NAV

NAV News nr. 56 (januari - februari 2011)

19 augustus 2016


Agenda

Infosessie

Investeren in vastgoed: als privépersoon of met vennootschap?

24 januari 2020


NAV Memo

Doorstaat uw architectenvennootschap de sprong van Geens?

9 januari 2019 - laatste update 29 maart 2019


Seminarie

Nieuwe wetgevingen, regelgevingen: …. Wat betekenen deze voor U.

8 mei 2019 - laatste update 19 juni 2019


Shop

NAV publicaties

Het ABC van de architectenvennootschap (2012)

Risico op het privé vermogen is één van de voornaamste belemmeringen van het ondernemerschap.

19 september 2016 - laatste update 14 november 2017


NAV publicaties

Instap, overname en continuïteit in een architectenbureau (2012)

Architecten gaan steeds vaker samenwerken in een vennootschap. Regelmatig groeien medewerkers door tot vennoot. Soms wordt het architectenkantoor volledig overgelaten.

26 september 2016 - laatste update 29 september 2017


Nieuws

Nieuws

Registratie van je vennootschap in het UBO al geregeld? Zo ga je aan de slag

Heb je een vennootschap? Dan moet je in het nieuwe UBO-register registreren wie de uiteindelijke begunstigde is van de vennootschap. Deadline hiervoor is 30 september 2019.

26 september 2019


Nieuws

Carpool naar de NAV-infosessies: nieuwe optie bij inschrijving!

Voortaan kan je je als NAV-lid bij je inschrijving op onze carpoollijst laten zetten. Test het uit bij onze infosessie over de vennootschapswetgeving.

7 februari 2019 - laatste update 15 februari 2019


event

Asbest, slopen, BIM, ereloon, ... Opleidingsaanbod NAV houdt vinger aan de pols

Ontdek nu onze voorjaarsvormingen rond actuele thema’s zoals asbest, slopen, BIM, de nieuwe vennootschapswetgeving en ereloonberekening.

26 februari 2019


Kennis

Nieuw in 2020 (3): Fiscaliteit en sociaal statuut

Vaarwel woonbonus, welkom lagere registratierechten en vennootschapsbelasting.

9 januari 2020 - laatste update 14 januari 2020


Interview

Jef Van Oevelen: 'Ja, ik schets nog al onze concepten met de hand'

Portret van een ‘keikop’ die even snel tekent als denkt en dan ook steevast alle conceptschetsen in het bureau eigenhandig (!) voor zijn rekening neemt.

29 november 2016


Rondetafel

Een nieuwe rol voor de architect?

NAV bracht een aantal pertinente gesprekspartners samen voor een discussie over mogelijke perspectieven.

9 februari 2017


Nieuws

Droom je ook van efficiënt bedrijfsbeheer ?

Onlangs kreeg je van jouw boekhouder waarschijnlijk jouw resultaten en jaarrekening van het jaar 2016. In samenwerking met de Confederatie Bouw bieden wij jou een tweede mening aan via een gratis analyse op deze resultaten.

14 februari 2017 - laatste update 18 december 2017


Nieuws

Uitbreiding Vlaamse energielening vanaf 1 oktober 2017

Vanaf 1 oktober 2017 wordt de Vlaamse energielening uitgebreid. Een energielening kan je afsluiten bij een energiehuis.

2 oktober 2017


Interview

Luc Wallaeys (OMGEVING): 'De rand, dáár gaat het nu om'

Interview met Luc Wallaeys van OMGEVING, de trotse eigenaar van een Jo Crepain Prijs voor Innovatief Architectenbureau.

23 november 2017


energiebewustontwerpen

Stroomversnelling: Word stroomversneller!

30 januari 2018


Nieuws

Ontdek ruim 100 modeldocumenten voor architecten

NAV-lid? Download gratis de meest actuele documenten

1 maart 2018


Interview

Verdickt & Verdickt ARCHITECTEN: 'Architectuur is passie én business'

Twintig jaar geleden richtten de broers Nico (48) en Carl Verdickt (45) de bvba Verdickt & Verdickt ARCHITECTEN op.

27 november 2018 - laatste update 29 november 2018


Nieuws

Zelfstandig architect? Dit verandert er voor jou in 2019

Zoals elk jaar treden er ook in 2019 een hele reeks nieuwe regels in werking. UNIZO en NAV bieden jou - per thema - een handig overzicht van de belangrijkste wijzigingen voor zelfstandigen en kmo's.

20 december 2018


Interview

“Je mag de vertaalslag van het sociale naar het ruimtelijke niet onderschatten”

Met initiatieven als “We kopen samen den Oudaan”, participatietrajecten en cocreatieprojecten tonen ze hoe architecten, stedenbouwkundigen en ruimtelijke planners op een andere manier ruimte kunnen maken in de stad.

6 juni 2019 - laatste update 14 juni 2019


Architectuur

TRANS, RE-ST & Carmody Groarke ontwerpen nieuwe vleugel Design Museum Gent

De tijdelijke vereniging overtuigde de jury met een uitnodigend concept dat Design Museum Gent nog meer als inspirerende ontmoetingsplek op de kaart zal zetten.

24 oktober 2019


Nieuws

'We werken niet alleen aan gebouwen, maar ook aan businessmodellen met ecologische & sociale impact'

Als ondernemer in de bouwsector niet alleen ecologisch bouwen maar ook businessmodellen met een stevige ecologische en sociale impact ontwikkelen om zo de transitie naar meer sociale gelijkheid en een leefbare planeet te versnellen, zo kunnen we de missie van BAST architects & engineers samenvatten.

4 december 2019


Nieuws

Economische steunmaatregelen voor de architect: een overzicht

De overheid werkte heel wat steunmaatregelen uit, of je nu zaakvoerder, bediende of zelfstandige bent. Wij zochten een en ander voor je uit.

19 maart 2020 - laatste update 10 juni 2020


Nieuws

Compensatiepremie van 3.000 euro: aanvragen mogelijk vanaf begin mei (UPDATE 17/04)

Er zijn meer details bekendgemaakt i.v.m. de voorwaarden voor de compensatiepremie.

1 april 2020 - laatste update 17 april 2020


Nieuws

Groen licht voor fiscale bazooka bedrijven

Bedrijven die dit jaar in het rood gaan, zullen hun verliezen kunnen aftrekken van hun winst van 2019.

20 mei 2020


Nieuws

Extra compensatiepremie en verlengde maatregelen

Zowel de federale als de Vlaamse regering hebben nieuwe of verlengde economische steunmaatregelen bekendgemaakt. Een overzicht.

9 juni 2020


Pers

NAV

Callebaut-architecten, OMGEVING en Coussée & Goris bekroond met Jo Crepain Prijzen

NAV maakt opvolgers van denc!-studio en Robbrecht en Daem architecten bekend tijdens wervelende uitreiking.

23 juni 2017


Opinie

Opinie

Omgevingsloket: het kan beter

Digitalisering en vereenvoudiging kunnen we alleen maar toejuichen. Maar dan moet het loket wel naar behoren functioneren.

19 april 2018