Zoeken


Uitgebreid zoeken

Voer deze zoekopdracht uit binnen specifieke domeinen:


Zoekresultaten:


Ontwerpparameters - bouwschil

Na-isolatie van het bestaande dak


EPB-regelgeving

Eisen voor na-isolatie van bestaande scheidingsconstructies

Voor welke scheidingsconstructies zijn er eisen? Een overzicht van de u-waarden. Hoe wordt de U-waarde berekend


Bouwstrategiën

Eisen voor na-isolatie van bestaande scheidingsconstructies

Wat is na-isolatie? Voor welke scheidingsconstructies zijn er eisen?


Ontwerpparameters - bouwschil

Hygrothermisch gedrag bij na-isolatie spouwmuur


Ontwerpparameters - bouwschil

Gespoten polyurethaanschuim als vloerisolatie


Ontwerpparameters - bouwschil

De Vlaamse dakisolatienorm


Architect in de praktijk

Akoestische gevelisolatie


Ontwerpparameters - bouwschil

Na-isolatietechnieken voor bestaande buitenwanden


Architect in de praktijk

5 misverstanden over geluidsisolatie en akoestiek


Architect in de praktijk

5 tips bij geluidsisolatie en akoestiek


Fiscaliteit in de bouw

Ondersteunende maatregelen voor de bouwsector


Architect in de praktijk

De akoestische norm voor woongebouwen


Architect in de praktijk

De akoestische norm voor schoolgebouwen


Architect in de praktijk

De akoestische norm voor kantoorgebouwen, hotels, rusthuizen en internaten


Energie

Energiebewust bouwen


Bouwstrategiën

BEN-renovatie: het relaas van een architect


Ontwerpparameters - bouwschil

Hoe inwendige condensatie vermijden?


Waterbewust bouwen

Legionellapreventie bij kleinschalige niet-publieke projecten


Waterrobuust bouwen

Wet Proof Concept


Waterrobuust bouwen

Dry proof concept


Wetgevend kader

Keuring van de Private Riolering


Het beroep van de architect

De contractuele aansprakelijkheid


Het beroep van de architect

Verzoeningscommissie Bouw


Partners in de bouwsector

Erkenning van de aannemer


Partners in de bouwsector

Keuringsorganismen


Partners in de bouwsector

Afschaffing van de registratie van de aannemer


Architect in de praktijk

STS - eengemaakte technische specificaties


Architect in de praktijk

Keurmerken en kwaliteitskaders


Architect in de praktijk

Akoestisch comfort in verbruikszalen


Architect in de praktijk

Appartementen akoestisch isoleren


Brand

Brandreactie van gevelbekleding: wat bij een houten gevel?

De brandreactie van een materiaal geeft weer hoe dit materiaal gaat reageren bij het ontstaan van een brand. Dit begrip mag niet verward worden met de brandweerstand.


BTW in de bouw

Circulaire groendaken en -gevels

Deze circulaire bespreekt de toepasselijke btw-tarieven op handelingen met betrekking tot groendaken en –gevels. Ze formaliseert de bestaande administratieve doctrine, zonder deze te wijzigen.


EPB-regelgeving

Wat verandert er in 2014?


Architect in de praktijk

Brandveiligheidseisen voor hellende daken: vraag en antwoord


Architect in de praktijk

ETICS en de brandveiligheid van gevels


Architect in de praktijk

Vochtproblemen door omgekeerde condensatie in warme platte daken


EPB-regelgeving

Het ABC van de energieprestatieregelgeving

We brengen je een korte samenvatting van wat die energieprestatieregelgeving precies inhoudt.


Ontwerpparameters - Technieken

Geluidshinder door ventilatiesystemen (WTCB)


Bouwstrategiën

Kleine speksteenkachel perfect toepasbaar in passiefwoning


Ontwerpparameters - Technieken

Een warmteverliesberekening, vuistregels of een detailberekening.


Ontwerpparameters - bouwschil

Staalskeletbouw: aandachtspunten bij de epb-berekeningen


Ontwerpparameters - bouwschil

Beknopte brochure: binneninsolatie van buitenmuren


EPB-regelgeving

Samenwerken met de EPB-verslaggever


Ontwerpparameters - bouwschil

Dampdoorlatende onderdakplaten maken dak wind- en regenbestendig


Ontwerpparameters - bouwschil

Behandeling van puntbouwknopen bij geveldragers


Ontwerpparameters - bouwschil

Slim omgaan met Aangrenzende Onverwarmde Ruimten


Bouwstrategiën

Wanneer spreken we van duurzaam bouwen?


Ontwerpparameters - bouwschil

De U-waarde van schrijnwerk en beglazing


Ontwerpparameters - bouwschil

Condensatie op de buitenzijde van beglazing met hoog energetische prestaties


Ontwerpparameters - Technieken

De wisselwerking tussen blowerdoor en thermische camera


Ontwerpparameters - Technieken

De inbouw van het buitenschrijnwerk bij grote spouwdiktes, enkele praktische tips


EPB-regelgeving

De 2% uitzonderingsregel - een correcte interpretatie

Wat wordt verstaan onder de 2% regel? In welke gevallen mogen ze niet toegepast worden? Hoe te berekenen? en als slot enkele voorbeeldsituaties.


EPB-regelgeving

Wat is een bouwknopen?


EPB-regelgeving

Parameters die het E-peil beïnvloeden.


Ontwerpparameters - bouwschil

Oververhitting in EPB: de impact van een doordacht proces


Ontwerpparameters - bouwschil

Luchtschermen, dampschermen, dampremmen


Ontwerpparameters - bouwschil

Nauwkeurige raamaansluiting van groot belang


Ontwerpparameters - bouwschil

Ononderbroken luchtdichte schil cruciaal


Bouwstrategiën

Gezond leven in een betaalbare BEN-woning

Bijna-EnergieNeutraal (BEN) bouwen wordt vanaf 2021 de norm in Europa. Om deze normen te bereiken, moeten architecten en bouwheren nog beter gaan isoleren en nog luchtdichter gaan bouwen.


Ontwerpparameters - bouwschil

Spouwankers in de EPB-regelgeving


Ontwerpparameters - Technieken

Brandveiligheid en PV-panelen, een moeilijke combinatie?


Ontwerpparameters - Technieken

Technieken voor het monteren van zonnepanelen op hellende daken (WTCB)


Ontwerpparameters - Technieken

Wat krijgt u nu op uw dak?


EPB-regelgeving

De installatie-eisen in detail


EPB-regelgeving

Het S-peil, de gebouwschilindicator

Een algemeen kader.


Ontwerpparameters - Technieken

Wat architecten moeten weten over zonne-energie


EPB-regelgeving

Hoe een uitzondering op de EPB-eisen aanvragen?


Details en voorbeelden

Luchtdichte aansluiting tussen de betonnen vloerplaat en het pleisterwerk


Details en voorbeelden

Tweede aansluiting tussen het pleisterwerk en het schrijnwerk


Details en voorbeelden

De aansluiting maakt verbinding met luchtdichting van dak


Details en voorbeelden

Eerste aansluiting tussen de betonnen vloerplaat en de luchtdichte laag aan binnenzijde


Details en voorbeelden

Luchtdichte aansluiting tussen schrijnwerk en de luchtdichting van wand met speciale hoekkleefband


Details en voorbeelden

Luchtdichte verbinding tussen de wanden en het dak


EPB-regelgeving

Eisenpakket van een BEN-wooneenheid en niet-residentieel BEN-gebouw.


EPB-regelgeving

Wat is een ingrijpende energetische renovatie (IER) en welke eisen zijn van toepassing?


Bouwstrategiën

Hoe kunnen we met een zo laag mogelijke kostprijs en los van terugverdientijden voldoen?


Bouwstrategiën

Wanneer spreken we van een ingrijpende energetische renovatie?


Bouwstrategiën

Welke eisen zijn van toepassing bij een IER en hoe wordt het E-peil berekend?


Ontwerpparameters - bouwschil

Gecertificeerde lamda-waarde, gedeclareerde lambda-waarde en de rekenwaarde?


Ontwerpparameters - bouwschil

Waarom luchtdicht bouwen?


Ontwerpparameters - bouwschil

Aandachtspunten bij het ontwerpen van een woning met een hoge luchtdichtheid.


Ontwerpparameters - bouwschil

Hoe de luchtdichtheid van een gebouw meten? Welke waarde in EPB-software?


Premies en belastingsvermindering

Wat met de financiële steunmaatregelen in 2018?


Ontwerpparameters - Technieken

Ventilatie vlekkeloos integreren bij renovatie, een utopie?


Architect in de praktijk

Gezond bouwen: de impact van materialen op milieu en gezondheid


ontwerpparameters-bouwschil

Methode van Glaser


Ontwerpparameters - bouwschil

Over de invloed van schaduw en zonnewering in de EPB


Ontwerpparameters - bouwschil

Hoe maken we brede voegen bij prefabpanelen luchtdicht?


Architect in de praktijk

Onderhoud en herstellingen van voorgelakt staal


Partners in de bouwsector

De aansprakelijkheid van de veiligheidscoördinator: veiligheid is een zaak van iedereen


Architect in de praktijk

Verbinding tussen een bakstenen gevel en een houten skelet


ontwerpparameters-bouwschil

Ventileren en luchtdicht bouwen gaan hand in hand


Architect in de praktijk

Akoestiek: bezint eer ge begint


Architect in de praktijk

Sneeuwbelasting


Architect in de praktijk

Technische installaties op uw dak


Architect in de praktijk

Dekvloeren: types, toepassingen en onderzoek


ruimtelijke ordening

De codextrein is vertrokken: ruimtelijke ordening op nieuwe rails sinds 1 januari 2018

De bestaande regelgeving ruimtelijke ordening is sinds begin 2018 behoorlijk gewijzigd. Mr. Yves Loix van GSJ Advocaten geeft u een overzicht.


EPB-regelgeving

Nieuw in het energielandschap 2018


Muurovername bij losstaande scheimuur

Voor de nieuwe aanbouw van het gelijkvloers wordt naast akoestische isolatie een nieuwe dragende muur (snelbouw 14cm) voorzien tegen de aanwezige scheimuurconstructie (schoolgebouw). De scheimuur staat nu volledig op zijn grond. De school vraagt zich af of zijn scheimuur als “afscheidende functie” niet dient te worden overgenomen.


Bovendaks isoleren over perceelsgrens

De kroonlijst van het huis van de bouwheer ligt hoger dan die van de buur. De bouwheer zou de bovendakse gemene muur graag isoleren met crepie op isolatie. In principe komt de isolatie en afwerking over de eigendom van de buur. Mag de buur dit weigeren?


Afbreken gemene muur

De tuinmuur ligt in het verlengde van de gemene muur. Deze heeft echter dakpannen die afhellen naar de buur. Mag de bouwheer deze muur deels afbreken en vervangen door een nieuwe hogere muur? De nieuwe muur wordt aan de zijde van de bouwheer opgetrokken en langs de zijde van de buur afgewerkt met crepi op isolatie. Het afgewerkt vlak komt niet verder dan de oorspronkelijke tuinmuur.


Plaatselijke controle

In hoeverre is de architect aansprakelijk voor een te dik uitgevoerde isolatielaag in een vloer? Is een plaatselijke controle niet voldoende?


Kosten afbraak isolatie over perceelsgrens

Bij een halfopen bebouwing heeft de eerste bouwheer de wachtgevel geïsoleerd en afgewerkt met leien. Nu zullen wij de woning ernaast optrekken. Wie dient de leien en isolatie te verwijderen? Wie draagt de kosten?


Kan ik aangifte van een deel van het gebouw doen?

Wat als er in een project (verbouwing/uitbreiding) een winkel zit op het gelijkvloers die al 6 maanden open is en erboven een (nieuw) appartement, maar waar er nog geen vloerisolatie zit? Kan ik dan de aangifte van de winkel al doen?


EPB-regelgeving bij na-geïsoleerde bestaande constructies

Bij een verbouwing wil men de bestaande spouw vullen met isolatie. Indien dit zo wordt ingegeven in de EPB-software wordt er een boete aangerekend omdat de isolatie onvoldoende is.


Is er een risico op inwendige condensatie bij het isoleren van een bestaand hellend dak?

Bij veel verbouwingen van een woning wordt ook het bestaande hellend dak geïsoleerd. In deze situatie bestaat de dakconstructie uit gordingen (7x18) met daarop kepers (7x9). De bestaande constructie wordt geïsoleerd met 18+7cm glaswol. Aan de buitenzijde wordt nog een vaste PUR-plaat van 10 cm geplaatst. Kan men na de uitvoering van de voorgestelde opbouw voor het isoleren van het bestaande hellende dak problemen krijgen met inwendige condensatie? Dient er een tweede dampscherm geplaatst te worden tussen de glaswol en de PUR-isolatieplaat?


Uitstel EPB-aangifte bij VEA

Voor een nieuwbouwproject werd 6 jaren geleden een vergunning verkregen. Momenteel zijn alle vergunningsplichtige werken uitgevoerd. Er is geen enkele tijdsdruk waardoor verschillende isolatiewerken en vooral de technieken nog niet geplaatst werden. Is er vanuit de EPB-wetgeving een termijn voorzien waarbinnen de EPB-aangifte moet ingediend worden? Kan bij het VEA uitstel gevraagd worden voor het indienen van een EPB-aangifte? Wat zijn de gevolgen indien er nog geen EPB-aangifte werd ingediend?


Meerprijs ten gevolge van stijgende materiaalprijzen

Voor een privaat project is het voor de aannemer niet mogelijk om de afgesproken isolatiematerialen te leveren en te plaatsen door het te kort aan PIR. De aannemer doet zelf een voorstel voor wijziging van materiaal met een bijkomende prijsherziening. In het contract werd opgenomen dat prijsherzieningen niet toegelaten zijn. Wie betaalt deze meerkosten? Of gaat het hier over overmacht? Is er een verschil voor publieke opdrachten?


Moet/mag ik de muur van de buur die ik als parement gebruik, overnemen?

Wij bouwen een nieuwe woning, een halfopen bebouwing, tegen een bestaande woning. De muur van de buren werd tegen/op de perceelsgrens gebouwd, vooraan tegen de perceelsgrens + achteraan ± 6cm op ons perceel. Hun muur werd opgebouwd als een standaard buitenmuur met gevelsteen aan de buitenzijde (aan onze kant). Hun bouwvergunning is van 1996 en zij werden toen verplicht om de buitenzijde in gevelsteen af te werken ... vermits het aanpalende perceel toen de tuin was van hun buren, en dus niet bedoeld was om (direct) te bebouwen. In 2014 werd het perceel erlangs opgedeeld in 2 loten ... waarvan wij nu het toen onbebouwde tuindeel gaan bebouwen. Onze woning wordt volledig los van hun woning gebouwd: isolatie + snelbouw draagmuur. Enkel een klein deeltje van ±1,31m2 komt hoger dan hun tuinmuur en zullen wij bekleden met leien. Deze bekleding komt ±5cm over de perceelsgrens, maar hangt vast aan onze muur. De buren hebben het bouwaanvraagplan reeds ondertekend voor akkoord. Is er een muurovername nodig? Wij gebruiken hun muur niet constructief. Wij gebruiken hun muur wel als afwerking: zonder hun muur heeft onze muur een andere afwerking nodig. Volgens wat mij verteld werd zou een muurovername hier niet nodig zijn omdat we de muur niet echt gebruiken. Is dat correct?


Isoleren over perceelsgrens

De klant vraagt zijn gevel te bekleden met isolatie en crepi (dikte 13 cm), maar de gevel staat op de perceelsgrens. Mag daarop deze extra afwerking aangebracht worden? Kan de buur dit weigeren? Moet dit gedeelte grond overgenomen worden? De bekleding stopt immers 5 cm boven het maaiveld.


Aan welke isolatie-eisen moet een bestaande gemene muur voldoen, na het slopen van het aanpalende pand?

Na het slopen van een bestaande woning, plant de architect in het nieuwe ontwerp een doorrit op het gelijkvloers, naast de gemene muur. Moet deze muuroppervlakte op het gelijkvloers geïsoleerd worden? Wie moet deze kosten dragen? Moet deze oppervlakte van de gemene muur voldoen aan de EPB-eisen?


Behoud doorgang na isolatie zijgevel

Een klant wenst zijn zijgevel langs buiten te isoleren met 10 cm PUR. Deze zijgevel staat op 120 cm van de zijgevel van de buur (60-60). In de aankoopacte staat dat de doorgang dient vrij te blijven en dat er minimaal met een kruiwagen moet kunnen doorgegaan worden. De buurman wenst de bouwaanvraagplannen enkel te ondertekenen indien er gegarandeerd wordt dat er min. 110 cm wordt behouden als hijzelf ook beslist om zijn gevel te isoleren. Kan de buurman dit eisen of moeten we enkel kijken naar het feit dat er een kruiwagen door kan?


NAV-pockets

Isolatieoverzicht in functie van EPB


NAV-pockets

Binnenisolatie bij renovatie - binnenisolatiesystemen en aandachtspunten


NAV Pockets - publicaties rond themaspecifieke onderwerpen

De Isolatiegids - Isolatiematerialen en voorbeelddiktes in functie van EPB


NAV Pockets - publicaties rond themaspecifieke onderwerpen

Binnenisolatie bij renovatie


Dimension - vaktijdschrift voor architecten en consultancy

Dimension nr. 6 (nov-okt-dec 2007)


Dimension - vaktijdschrift voor architecten en consultancy

Dimension nr. 9 (jul-aug-sep 2008)


Dimension - vaktijdschrift voor architecten en consultancy

Dimension nr. 19 (jan-feb-maa 2011)


NAV News - tweemaandelijks ledentijdschrift van NAV

NAV News - archief van nr. 29 (sep-okt 2005) t.e.m. nr. 55 (nov-dec 2010)


NAV News - tweemaandelijks ledentijdschrift van NAV

NAV News nr. 59 (september - oktober 2011)


NAV News - tweemaandelijks ledentijdschrift van NAV

NAV News nr. 60 (november - december 2011)


NAV News - tweemaandelijks ledentijdschrift van NAV

NAV News nr. 62 (maart - april 2012)


NAV News - tweemaandelijks ledentijdschrift van NAV

NAV News nr. 70 (november - december 2013)


NAV News - tweemaandelijks ledentijdschrift van NAV

NAV News nr. 71 (januari - februar 2014)


NAV News - tweemaandelijks ledentijdschrift van NAV

NAV News nr. 75 (november - december 2014)


NAV News - tweemaandelijks ledentijdschrift van NAV

NAV News nr. 80 (november - december 2015)


NAV publicaties

De isolatiegids: Isolatiematerialen en voorbeelddiktes in functie van EPB

Hoe raak je als architect nog wijs uit alle mogelijke isolatiematerialen? De Isolatiegids geeft een beeld van de meest voorkomende isolatiematerialen, hun thermische eigenschappen en enkele kenmerken.


NAV publicaties

Binnenisolatie bij renovatie

Deze pocket is bedoeld als een handleiding voor de binnenisolatie van muren in massief metselwerk.


NAV publicaties

Bestaande gebouwen in functie van EPB: De nieuwe eisen voor renovatie vanaf 2015

Vanaf 1 januari 2015 zijn er belangrijke wijzigingen op het vlak van EPB-eisen voor werkzaamheden aan bestaande gebouwen die vallen onder de stedenbouwkundige aanvraag of meldingen met een uitgebreide dossiersamenstelling.


Nieuws

NAV en VCB informeren leden over verschillende isolatiematerialen

Naar aanleiding van deze problemen wijzen VCB en NAV op een aantal mogelijke alternatieven. Maar elk isolatiemateriaal heeft specifieke eigenschappen.


Nieuws

Tekort aan isolatie: Alternatieven voor PUR en PIR

Sinds enkele maanden is er door de enorme vraag een tekort aan grondstoffen bij de producenten van PUR/PIR isolatie. De prijs stijgt makkelijk met 20 tot 40 %, de levertermijn wordt langer en uw bouwwerf loopt zo vertraging op.


Nieuws

Bouwwerven liggen stil door schaarste van isolatiemateriaal

Volgens de Vlaamse Confederatie Bouw zijn de prijzen sinds begin dit jaar al met 30 procent gestegen en lopen de levertermijnen op.


Nieuws

Schaarste op isolatiemarkt geldt niet voor rotswol

De schaarste betreft de chemische stof Methyleendifenyldi-isocyanaat (MDI), het hoofdbestanddeel van zowel PUR- als PIR-platen, en heeft geen betrekking op ROCKWOOL® rotswol isolatie.


Nieuws

Eerste Vlaamse Isolatiedag op 18 november 2017

Die dag kom je op verschillende werven van woningen verspreid over Vlaanderen alles te weten over isoleren en luchtdicht bouwen.


energiebewustontwerpen

Eerste editie Isolatiedag groot succes

Meer dan 500 deelnemers bezoeken werven over heel Vlaanderen.


Nieuws

Woning MVC architecten wint Ecobouwers Renovatie van het Jaar 2017

De ligging in de kern, de grondige isolatie en het gebruik van hernieuwbare energie overtuigden de jury.


Nieuws

“Zeg niet te gauw, ’t is weer de architect…”

Vorige week werd het tekort aan pir- en pur-isolatie gelinkt aan het advies van architecten. NAV nuanceert.


Nieuws

Oplossing voor Pur en Pir-problemen bij Vlaamse overheidsopdrachten

Door overmacht en problemen bij de productie van methyleendifenyldi-isocyanaat (MDI) is er momenteel een schaarste aan de isolatiematerialen Pur en Pir.


Architectuur

Academisch goud

Eind september werd op de Wilrijkse campus Drie Eiken van de Universiteit Antwerpen het Gebouw O officieel in gebruik genomen.


Nieuws

Terugblik: NAV-infosessie over ETICS lokt 600 architecten

NAV zette de aandachtspunten voor architecten op een rij tijdens infosessies in november. Download gratis de syllabus.


Interview

'De mal staat het dichtst bij de kopie, zonder er een te zijn'

Het jonge Gentse architectenbureau GAFPA ontwierp de scenografie voor een tentoonstelling in CID – Le Grand-Hornu in Bergen.


Nieuws

NAV gaat voor een gezond (bouw)jaar

NAV zet in 2017 in op gezond (ver)bouwen. Dit aan de hand van een actualisatie en uitbreiding van de map ‘Bouw Gezond’ uit 2010.


Nieuws

Volg jouw ideale BENOvatietraject op www.mijnBENOvatie.be

Gewoon renoveren? Wie verstandig is, ‘BENOveert’. Zo spaar je niet alleen het milieu, maar geniet je ook van veel meer wooncomfort, van een gezonder binnenklimaat, van een aanzienlijk lagere energiefactuur en van een woning die er een heel stuk mooier uitziet.


Nieuws

OPROEP: interessante projecten (gefaseerde) energetische renovatie van woningen gezocht!


Nieuws

Studie Vito: helft bouwgrond 'slecht gelegen', cultuuromslag nodig

36.000 hectare grond voor wonen of werken is alleen met de auto te bereiken. Nochtans is er voldoende goed ontsloten bouwgrond om bevolkingsgroei tot 2050 op te vangen.


Nieuws

Vlaanderen gaat vanaf nu BENOveren!

Wie verstandig is, ‘BENOveert’ vanaf nu. Dit nieuwe werkwoord staat voor ‘beter renoveren’.


Nieuws

Vlaming bouwt energiezuiniger dan wettelijk verplicht

Nieuwbouwwoningen in Vlaanderen halen gemiddeld een E-peil van E39. Dat is 11 punten lager dan de wettelijke eis van E50.


Interview

Is het tijdperk ‘huisje, tuintje, boompje’ stilaan voorbij?

Vier experts geven hun mening over inbreiding en kernverdichting.


Architectuur

Verheven houtbouw als tijdelijk verblijf

Het jonge architectenbureau GAFPA verbeeldde op een terrein in Wachtebeke wat een weekendhuis zou kunnen zijn. Het project leverde hen een speciale vermelding op tijdens de jongste Belgian Building Awards.


Nieuws

Versoepeling 100% unanimiteitsregel door VME in een collectief bouwproject op komst!

Goed nieuws voor alle architecten die bezig zijn met collectieve bouwprojecten, waar tot op heden de VME enkel mag beslissen bij 100% unanimiteit: de regelgeving zal versoepelen!


Nieuws

Hoorzitting Renovatiepact met Kati Lamens: ‘Renovatie is meer dan energie’

Verschillende stakeholders gaven 15 maart hun visie over het Renovatiepact tijdens een hoorzitting in het Vlaams Parlement.


Nieuws

Ontdek nu al het najaar van Vitruvius Academy

Ook dit najaar kunnen architecten op Vitruvius Academy rekenen voor een ruim aanbod bijscholing.


Nieuws

Codextrein vereenvoudigt en actualiseert ruimtebeleid

Het Witboek Beleidsplan Ruimte Vlaanderen (BRV) werd goedgekeurd door het Vlaams Parlement.


Nieuws

Strengere normen op komst voor brandveiligheid appartementen

Een werkgroep raakte het eens dat nieuwe gebouwen met een hoogte vanaf 36 meter voortaan moeten worden aangekleed met onbrandbaar materiaal 'klasse A'.


Interview

BLAF architecten: 'Duurzame architectuur als sluitsteen'

BLAF architecten, in 2013 nog genomineerd voor de Jo Crepain Prijzen, vervullen al jaren een voortrekkersrol op het vlak van duurzaam bouwen.


Nieuws

Zonneboilers en warmtepompen wegen zwaarder door bij berekening E-peil

Warmtepompen en zonneboilers zullen in de toekomst meer meetellen voor een gunstiger, lager E-peil van gebouwen.


Nieuws

Zonneboilers worden in ere hersteld bij nieuwe EPB-berekening


Nieuws

Uitbreiding Vlaamse energielening vanaf 1 oktober 2017

Vanaf 1 oktober 2017 wordt de Vlaamse energielening uitgebreid. Een energielening kan je afsluiten bij een energiehuis.


Nieuws

Vlaming vindt energiezuinigheid belangrijk, maar renoveert onvoldoende

Negen op de tien Vlamingen vindt energiezuinigheid belangrijk. Toch voldoet zes op de tien woningen niet aan de energienorm.


Nieuws

Vlaanderen renoveert, maar door te BENOveren kan het beter

Hoewel de afgelopen jaren vooruitgang werd geboekt in het energetisch renoveren van het Vlaamse woningenpark, is er toch nog heel wat ruimte voor verbetering.


Interview

Architectenbureau onder de loep

Via het project BouwRadar, dat wordt ondersteund door het Vlaams Agentschap Innoveren & Ondernemen, krijgen firma’s uit de bouwsector de kans om hun bedrijf gratis te laten doorlichten door experts.


energiebewustontwerpen

Benoveren, dat is nog beter renoveren.


Architectuur

Vooruit Gent: groene verjongingskuur voor rood icoon

De laatste verjongingskuur is er één met veel groen, inclusief groengevels buiten én binnen.


energiebewustontwerpen

Woningen krijgen woningpas en energielabel


energiebewustontwerpen

Ook in 2018 kunt u volop genieten van energiepremies, fiscale voordelen en een energielening.

In Vlaanderen worden in 2018 diverse stimuli gegeven voor energiebesparende maatregelen.


Energie

Meeste bouwers respecteren isolatieregels wél, maar sector kreunt onder te snelle verstrenging

Vier maanden voor de inwerkingtreding is de exacte eis voor het nieuwe S-peil nog niet gekend.


Opinie

Renoveren zonder architect? Je bent toch niet gek?

In de strijd tegen de klimaatverandering valt er nog heel wat winst te rapen binnen het Belgische woningenbestand. Vandaag wordt jaarlijks nauwelijks 1% van dat grotendeels verouderde patrimonium vernieuwd.


Opinie

Welke bom tikt het hardst?

Als Kennisplatform Energieneutraal Bouwen, slaakt Pixii een zeer diepe zucht bij het artikel ‘Passiefgebouwen zijn tikkende tijdbommen’ dat onlangs verscheen in het NAV-magazine.


Opinie

Stop met alles te renoveren, nieuwbouw is soms beter

"Vlaanderen zet massaal in op renoveren, maar gaat daarin vaak een stap te ver", zegt Geert Berkein, CEO van Architectenburo Berkein op Knack.be.


Innovatie

SOPREMA@BATIBOUW: een mix van isolatie, waterdichting én cocktails

SOPREMA laat dit jaar in hal 5 een moderne luxe-woning verrijzen. Het doel? Totaalaanbieder worden voor de hele bouwschil.


Innovatie

Kingspan Insulation introduceert Kooltherm® K115

Kingspan Insulation introduceert een nieuwe resolschuim isolatieplaat voor vliesgevels: de Kooltherm® K115. Met een lambdawaarde van slechts 0,018 W/m∙K is dit de dunste vliesgevelplaat beschikbaar op de markt.


Innovatie

Video: Project “Post X” - State of the Art

Bekijk een persoonlijke beoordeling van Aldowa op de Kingspan Kooltherm® K15 resolschuim isolatieplaat.


Innovatie

Kingspan Insulation introduceert de Kooltherm® K108

De eerste resolschuim isolatieplaat voor de spouwmuur. Ongekende thermische prestaties dankzij een record lambdawaarde van 0,018 W/m∙K.


Innovatie

Uw dak esthetisch isoleren zonder aan de interne afwerking te raken?


Innovatie

Kingspan Insulation introduceert record lambdawaarde

Kingspan Insulation kondigt met de slogan ‘More Space for Everyone’ aan dat het binnenkort een nieuwe lijn Kooltherm-producten lanceert met een record lambdawaarde.


Innovatie

Slimme renovatie van drukste parkeerdak Europa

Deze grootscheepse renovatie wordt ontworpen én uitgevoerd door de Nederlandse specialisten van Betonrestore en Zoontjens.


Innovatie

Derbiskin, het Zwitsers zakmes onder de luchtdichte membranen

De Belgische fabrikant van dakbanen Derbigum® maakt nu ook zijn opwachting op het gebied van de luchtdichting met de lancering van het luchtdichte Cradle-to-Cradle membraan Derbiskin® tijdens Batibouw 2017.


Innovatie

Façabrick: de oplossing voor gevelrenovatie in twee stappen

Met Façabrick ontwikkelde Wienerberger een totaaloplossing voor zowel het renoveren als isoleren van gevels.


Innovatie

Zonnestroom en lucht-lucht warmtepomp: een droomhuwelijk!

Om het teveel aan opgewekte zonnestroom nuttig te verbruiken en tegelijk het comfort in de slaapkamers te verhogen, is er de ultrazuinige Nexura lucht-lucht warmtepomp van Daikin.


Innovatie

Pionier in daktuinen klaar voor de groene stad van morgen

IBIC neemt in België al 20 jaar het voortouw in de realisatie en onderhoud van groendaken en daktuinen. Een pionier die zijn pole position wil behouden, moet blijven werken aan zijn toekomstvisie.


Innovatie

Redemptorist: Hoogperformante oplossingen voor multifunctioneel uitbreidingsproject in Gent

De complete wandopbouw is het resultaat van samenspraak tussen fabrikant, producent van elementen, aannemer én architect. Siniat speelde een grote rol in de totstandkoming van dit mooie, uitdagende project.


Innovatie

Het platte dak heruitgevonden: VELUX ontwerpt het gebogen platdakvenster

VELUX verbaast opnieuw met zijn revolutionaire kijk op platte daken. Het merk stelt haar nieuwe gebogen platdakvenster voor.


Innovatie

Weet u zeker dat uw onderdakfolie nog functioneel is na veroudering?

Onafhankelijke testen tonen aan dat DuPont™ Tyvek® onderdakmembranen zelfs bij veroudering waterdicht blijven.


Innovatie

57% van de energie van Kingspan is afkomstig uit hernieuwbare energiebronnen in 2016

Kingspan viert de overschrijding van de Net Zero Energy-doelstellingen.


Innovatie

Reynaers Campus in Duffel bundelt kennis en ervaring van architecten

Kennis, technologie en beleving worden gebundeld in de nieuwe Reynaers Campus.


Innovatie

Een buitenschil in kleipannen. Architectuur met een grain.

Architectuur blijft een voortdurend zoeken naar nieuwe vormen, vertrekkende vanuit de traditie. Van oudsher bekende materialen lenen zich graag voor die verkenning.


Innovatie

VIDEO: Herman Teirlinck gebouw

Het Herman Teirlinck gebouw (Neutelings – Riedijk Architects) in Brussel is een ruim, helder, duurzaam, toegankelijk en passief nieuwbouwproject .


Innovatie

Energie-efficiënt bouwen hand in hand met gezond wonen

Eéngezinswoning in Hoeilaart combineert E-peil 2 met een gezond binnenklimaat.