Architecten staan te dikwijls op gespannen voet met hun lokale administratie. Voor een deel is dat normaal. We hebben elk onze eigen rol te vervullen, en trachten dus zo goed mogelijk te negotiƫren. Maar soms laat de andere partij geen ruimte voor die broodnodige negotiatie. Daardoor blijft iedereen gefrustreerd achter, niet in het minst de opdrachtgever, en dreigt de relatie met de lokale administratie te verzuren.

Dat probleem detecteren is een zaak, maar wat doen we eraan? Naar aanleiding van de lokale verkiezingen in oktober jongstleden lanceerde Netwerk Architecten Vlaanderen een aantal concrete aanbevelingen om tot een betere samenwerking te komen tussen omgevingsambtenaren, lokale politici en architecten. De Vereniging van Vlaamse Steden en Gemeenten vond de voorstellen in ons memorandum meer dan de moeite waard en nodigde ons uit voor een gesprek. Met goed gevolg, want momenteel bekijken we waar en welke good practices we samen kunnen introduceren.

 

Ook in het veld zelf blijven we aan de kar trekken. Nu nagenoeg alle colleges zijn samengesteld, stappen onze mensen met het NAV-memorandum onder de arm naar de beleidsmensen om hen te overtuigen van onze voorstellen. Want het mooie is dat die niet alleen de architect ten goede komen, maar ook het lokale beleid.


Een voorbeeld ter illustratie. Zelfs over relatief kleine dossiers moeten vandaag tal van adviesinstanties hun zeg hebben. Proactief inspelen op die adviezen is de boodschap, want als u de bouwaanvraag al hebt ingediend en er achteraf adviezen volgen, staat u dikwijls voor voldongen feiten. Daarom pleit Netwerk Architecten Vlaanderen in zijn  memorandum voor een efficiënter vooroverleg. Hoe beter uw bouwaanvraagdossier is doorgesproken, hoe groter de kans dat het zonder strubbelingen wordt goedgekeurd. Op dat ogenblik winnen we allemaal: opdrachtgever, architect, administratie, samenleving.

 

Overtuigd? Sla dan mee de handen aan de ploeg en ga ook zelf de boer op,  gewapend met ons memorandum. Want mensen overtuigen vergt stevige argumenten én persoonlijke contacten die gebaseerd zijn op wederzijds vertrouwen. Als architecten al hun contacten bundelen en dezelfde argumenten hanteren, staan we sterk. Een beroepsvereniging die voldoende stemmen bundelt, heeft recht van spreken. Hoe luider ze klinkt, hoe beter voor het architectenkorps én voor de administratie waarmee we dagelijks samenwerken.