Het management van een architectenbureau

Wijzigingen autofiscaliteit: impact voor jouw architectenbureau

Rani Van Lysebeth, SBB Accountants en Adviseurs • 8 december 2022

Koopt, least of rent je architectenbureau een bedrijfswagen? Dan kan je vennootschap deze kosten inbrengen. Hier komt veel bij kijken. We zetten enkele aandachtspunten op een rij.

Fiscale aftrekbaarheid in vennootschapsbelasting

De kostenaftrek voor bedrijfswagens kent enkele belangrijke wijzigingen afhankelijk van de aanschafdatum. Hiervoor kijken we naar de datum van de bestelbon of ondertekeningdatum van het lease- of rentingcontract.

 

Aanschaffing voor 1 juli 2023

De kosten van een bedrijfswagen zijn voor je vennootschap aftrekbaar volgens een zogenaamde gramformule. Die houdt zowel rekening met de CO2-uitstoot van je wagen als het brandstoftype. Het aftrekbaar tarief wordt als volgt berekend: 120% - (0,5 x brandstofcoëfficiënt x CO2/km).

 

De brandstofcoëfficiënt verschilt naargelang het type wagen en bedraagt: 

 • 1 voor dieselwagens
 • 0,95 voor benzinewagens
 • 0,90 voor auto’s op aardgas < 12 fiscale Pk

 

De fiscale aftrekbaarheid wordt trouwens begrensd afhankelijk van de uitstoot van je firmawagen: met een ondergrens van 50% en een bovengrens van 100%. Uitzondering: wagens die meer dan 200 g CO2/km uitstoten, zijn maar voor 40% aftrekbaar.

 

Zuiver elektrische wagens zijn voor 100% aftrekbaar. Voor plug-in hybride wagens, die nog deels op brandstof rijden, gelden dan weer bijzondere regels.

Plug-in hybride personenwagen aangeschaft vanaf 1 januari 2023?

Schaf je een plug-in hybride wagen aan vanaf 1 januari 2023, dan zijn de fossiele brandstofkosten (diesel- en benzinekosten) voor maximaal 50% aftrekbaar. Deze beperking geldt niet voor de kosten van elektriciteit of LPG.

Een voorbeeld: Jan Baets is een zaakvoerder. Zijn vennootschap kocht in 2022 een nieuwe benzinewagen van 23.000 euro met een CO2-uitstoot van 100 gr/km. In 2022 kan ze deze kosten bewijzen: 

 • Aankoop auto: 23.000 euro (afschrijving op 5 jaar: 4.600 per jaar)
 • Benzinekosten: 1.350 euro
 • Onderhoudskosten: 750 euro
 • Verzekeringen: 600 euro
 • Verkeersbelasting: 200 euro

 

Op basis van specifieke kenmerken van de auto en de gramformule bedraagt het aftrekpercentage:

120% - (0,5 x brandstofcoëfficiënt x CO2/km) = 120% - (0,5 x 0,95 x 100) = 72,50%.

 

Het aftrekbaar gedeelte van zijn autokosten wordt als volgt berekend:

 • Totaal autokosten: 4.600 + 1.350 + 750 + 600 + 200 = 7.500 euro
 • Fiscaal aftrekbaar als werkelijke beroepskost: 7.500 x 72,50% = 5.437,50 euro

 

Verstrenging bij aanschaffing vanaf 1 juli 2023

De kostenaftrek voor personenwagens met een brandstofmotor aangeschaft vanaf 1 juli 2023, zal uitdoven. De voormelde regels blijven van toepassing t.e.m. aanslagjaar 2025, maar vanaf aanslagjaar 2026 verdwijnt de ondergrens en wordt de maximale aftrek afgebouwd:

 • in 2025: 0% tot max. 75%
 • in 2026: 0% tot max. 50%
 • in 2027: 0% tot max. 25%
 • in 2028: 0%

 

Voor personenwagens met een brandstofmotor aangeschaft vanaf 2026, geldt er een aftrekverbod.

 

Ook de kostenaftrek van zuiver elektrische personenwagens daalt vanaf 2027 naargelang het jaar van aanschaffing.

 

Btw-aftrek

De btw op de auto- en brandstofkosten bij een kosteloze terbeschikkingstelling zijn aftrekbaar op basis van het werkelijk beroepsmatig gebruik, met een maximum van 50%:

 • ≥ 50% beroepsmatige kilometers: 50% btw-aftrek
 • < 50% beroepsmatige kilometers: btw-aftrek volgens beroepsgebruik

 

Er zijn drie methoden om bij gemengd gebruik het privégebruik en het beroepsgebruik te bepalen:

 • Methode 1 ‘rittenadministratie’ of ‘werkelijk professioneel gebruik’;
 • Methode 2 ‘semi-forfaitair’: het beroepsgebruik wordt berekend op basis van een specifieke formule die door de FOD Financiën werd uitgewerkt;
 • Methode 3 ‘forfaitair’: het beroepsgebruik wordt forfaitair vastgesteld op 35%.

 

Voordelen alle aard voor bedrijfswagens

Je vennootschap kan je een bedrijfswagen ter beschikking stellen. Als je hiermee ook privé-verplaatsingen (zuivere privé-verplaatsingen en woon-werkverplaatsingen) doet, wordt een voordeel alle aard aangerekend.

 

Dit voordeel wordt forfaitair bepaald op basis van onder meer de aankoopwaarde van de wagen in nieuwe staat en de CO2-uitstoot. Op dit voordeel word je privé belast, tenzij je dit voordeel geheel of gedeeltelijk terugbetaalt aan je vennootschap. Dan is er namelijk een eigen bijdrage die je voordeel weer vermindert of tot nul herleidt.

 

Je vennootschap moet ook altijd – vóór de aftrek van eventuele eigen bijdragen – een percentage belastingen op je voordeel alle aard betalen: 40% ervan als jouw vennootschap de privé brandstofkost volledig of gedeeltelijk draagt, 17% als je die kosten uit eigen zak betaalt.

 

Bij voordelen alle aard voor de bedrijfswagens is de btw aftrekbaar volgens het werkelijk gebruik bij een gratis terbeschikkingstelling, er is dus geen btw op voordelen alle aard van toepassing. Bij de terbeschikkingstelling van een wagen tegen vergoeding is de btw volledig aftrekbaar (dus 50% aftrekbaar) met een maatstaf van heffing gelijk aan de ‘normale waarde’. Als het beroepsgebruik meer is dan 50%, dan moet je geen ‘normale waarde’ berekenen.

 

Kilometervergoeding

Een andere optie is dat de vennootschap je vergoedt voor je professionele verplaatsingen gedaan met je eigen wagen. Deze laatste maak je eigenlijk voor rekening van je vennootschap en zijn dus ’kosten eigen aan de vennootschap’. Hierdoor is de ontvangen kilometervergoeding voor jou niet belastbaar. De terugbetaling is gebaseerd op het werkelijke bedrag of op forfaitaire basis. Uitganspunt is het tarief toegekend aan het overheidspersoneel:

 • 1 juli 2021 t.e.m. 28 februari 2022: 0,3707 euro/km
 • 1 maart 2022 t.e.m. 30 juni 2022: 0,402 euro/km
 • 1 juli 2022 t.e.m. 30 september 2022: 0,4170 euro/km
 • 1 oktober 2022 t.e.m. 31 december 2022: 0,4201 euro/km

 

Keren we terug naar ons voorbeeld. In 2022 doet bedrijfsleider Jan Baets 12.000 km zuivere beroepsverplaatsingen met zijn privéwagen voor zijn vennootschap. Je mag hiervoor een forfaitaire terugbetaling vragen als een ‘kost eigen aan de vennootschap’. Voorwaarde is wel dat de vergoeding niet meer bedraagt dan de voormelde kilometervergoedingen

Opgelet!

Krijg je een vergoeding van jouw vennootschap voor privé- of woon-werk-verplaatsingen, dan is dat bedrag wel belastbaar.