Zoeken


Uitgebreid zoeken

Voer deze zoekopdracht uit binnen specifieke domeinen:


Zoekresultaten:


Ontwerpparameters - Technieken

Warmen of koelen met de thermische massa: betonkernactivering


Details en voorbeelden

Luchtdichte aansluiting tussen de betonnen vloerplaat en het pleisterwerk


Details en voorbeelden

Aansluiting zit ter hoogte van de betonnen tussenvloer


Details en voorbeelden

Eerste aansluiting tussen de betonnen vloerplaat en de luchtdichte laag aan binnenzijde


Architect in de praktijk

Dichtingsprincipe voor de voegen in vloeistofdichte betonconstructies


Architect in de praktijk

Vloeistofdichte betonconstructies


Architect in de praktijk

Parkeergarages in prefabbeton


Architect in de praktijk

Berekeningstool voor waterdoorlatende bestrating


Waterbewust bouwen

Legionellapreventie bij kleinschalige niet-publieke projecten


Regenwater

Stap voor stap berekening van een infiltratievoorziening


Kolomgebouw

Referentieprojecten


Waterrobuust bouwen

Wet Proof Concept


Waterrobuust bouwen

Dry proof concept


Waterrobuust bouwen

Kolomgebouw


Waterrobuust bouwen

Amfibisch gebouw


Waterrobuust bouwen

Drijvend gebouw


Amfibisch gebouw

Referentieprojecten


Drijvend gebouw

Referentieprojecten


Waterrobuust bouwen

Waterrobuust bouwen in Vlaanderen


Waterrobuust bouwen

TAW 'Tweede Algemene Waterpassing' voor architecten


Regenwater

Pesticidenvrij beheer: ontwerpaanbevelingen voor architecten


Architect in de praktijk

Indexen


Architect in de praktijk

Bepaal uw balkhoogte in drie stappen


Architect in de praktijk

Productcertificatie


Afvalwater

Is de voorbehandelingsinstallatie in je project reglementair?


Architect in de praktijk

Uitgespit: de regelgeving grondverzet

Sinds 1 april 2004 is in Vlaanderen de wettelijke regeling grondverzet van kracht. Met ingang van 1 juni 2008 werd deze regeling aangepast met een betere afstemming op de praktijk.


Regenwater

De KWS-afscheider: kwaliteitshandhaver van afvoerwater


Renoveren

Renoveren met oog voor een goed ontworpen verwarmingsinstallatie

Als we ons toespitsen op het luik centrale verwarming en aanmaak van sanitair warm water, wordt dit vaak afzonderlijk behandeld en los van het gebouw gezien. Alsof het gebouw maar toevallig een centrale verwarmingsinstallatie bevat.


Bouwstrategiën

BEN-renovatie: het relaas van een architect


Ontwerpparameters - bouwschil

Staalskeletbouw: aandachtspunten bij de epb-berekeningen


EPB-regelgeving

De 2% uitzonderingsregel - een correcte interpretatie

Wat wordt verstaan onder de 2% regel? In welke gevallen mogen ze niet toegepast worden? Hoe te berekenen? en als slot enkele voorbeeldsituaties.


Ontwerpparameters - bouwschil

Oververhitting in EPB: de impact van een doordacht proces


Ontwerpparameters - bouwschil

Nauwkeurige raamaansluiting van groot belang


Ontwerpparameters - bouwschil

Ononderbroken luchtdichte schil cruciaal


Bouwstrategiën

Gezond leven in een betaalbare BEN-woning

Bijna-EnergieNeutraal (BEN) bouwen wordt vanaf 2021 de norm in Europa. Om deze normen te bereiken, moeten architecten en bouwheren nog beter gaan isoleren en nog luchtdichter gaan bouwen.


Ontwerpparameters - Technieken

Verwarmen en koelen met geothermie: hoe werkt dit precies?


Details en voorbeelden

De aansluiting maakt verbinding met luchtdichting van dak


Ontwerpparameters - bouwschil

Waarom luchtdicht bouwen?


Ontwerpparameters - Technieken

Ventilatie vlekkeloos integreren bij renovatie, een utopie?


Ontwerpparameters - bouwschil

Hoe maken we brede voegen bij prefabpanelen luchtdicht?


Het beroep van de architect

Is de ontwerper bij fout automatisch aansprakelijk voor een meerkost?


Het beroep van de architect

Welke juridische uitwegen zijn er voor licht verborgen gebreken?


Architect in de praktijk

Akoestiek: bezint eer ge begint


Architect in de praktijk

Het opmaken van een lastendaling


Architect in de praktijk

Voorbeelden bij het gebruik van de nomogrammen


Architect in de praktijk

Dekvloeren: types, toepassingen en onderzoek


Architect in de praktijk

Het uitvoeren van bouwputten


Partners in de bouwsector

Samenwerken in een bouwteam: ABR-verzekering


Oppervlakecondensatie in ondergrondse parkeergarages

Er is recent een betonkelder gebouwd met als functie hoofdzakelijk parkeergarage. De kelder is 5m dieper dan het bovenliggende appartementsgebouw. In de zone achteraan is enkel waterdichting op de betonplaat (plafond) geplaatst. Deze zone is dus niet geïsoleerd. We stellen vast dat er heel veel condens aan dit deel van het plafond hangt. Vooral ter hoogte van de ventilatieopeningen. Het plafond onder het gebouw heeft geen condens. Het gebouw zelf is nog niet in gebruik en nog niet verwarmd. Kunnen we dit eenvoudig oplossen?


Graafwerken over perceelsgrens

De buur is onlangs begonnen met zijn bouw en zonder ons in kennis te stellen zijn er graafwerken geweest over de perceelsgrens. Hij heeft ook een betonplaat gegoten, maar deze plaat komt eveneens voorbij de perceelsgrens. Er werd hem gevraagd om de weggegraven grond nadien op te vullen met gestabiliseerd zand om opnieuw een stevige basis te hebben voor onze op te richten woning, doch zij weigeren dit. Kunnen wij op een of andere manier afdwingen dat die betonplaat wordt afgezaagd en dat zij de grond met stabilisé aanvullen?


Hemelwatervoorzieningen: filter met lavastenen

Ik ben bezig met de uitvoering van een bouwproject. In variante op een klassieke regenwaterfilter stelt de aannemer een betonnen filter voor deels gevuld met lavastenen. Hebben jullie ervaring met een dergelijk systeem?


Infiltratie: betonnen infiltratiesystemen

Rondom een geperforeerde infiltratieput brengt men standaard drainerend materiaal aan om de infiltratie te bevorderen en het buffervolume van de infiltratievoorziening te verhogen. Bestaan er voorschriften voor het type drainerend materiaal (korrelgrootte?) en de dikte van de drainerend koffer rondom de put?


NAV Syllabi

Outstanding esthetisch beton - Hoe het verschil maken met architectonisch beton?


NAV Syllabi

Infosessie: Het ene beton is het andere niet


NAV Syllabi

Infosessie: do´s & don´ts bij het voorschrijven van architectonisch beton


NAV Syllabi

Infosessie: Betonschade & Betonherstel - Oorzaken en Remedies


NAV billboards - publicaties in postervorm

Hoe beton voorschrijven?


NAV News - tweemaandelijks ledentijdschrift van NAV

NAV News nr. 59 - bijlage - billboard beton voorschrijven


NAV Pockets - publicaties rond themaspecifieke onderwerpen

Gelijmde wapening voor de versterking van betonconstructies


Dimension - vaktijdschrift voor architecten en consultancy

Dimension nr. 42 (okt-nov-dec 2016)


Dimension - vaktijdschrift voor architecten en consultancy

Dimension nr. 6 (nov-okt-dec 2007)


Dimension - vaktijdschrift voor architecten en consultancy

Dimension nr. 8 (apr-mei-jun 2008)


Dimension - vaktijdschrift voor architecten en consultancy

Dimension nr. 14 (okt-nov-dec 2009)


Dimension - vaktijdschrift voor architecten en consultancy

Dimension nr. 19 (jan-feb-maa 2011)


Dimension - vaktijdschrift voor architecten en consultancy

Dimension nr. 20 (apr-mei-jun 2011)


Dimension - vaktijdschrift voor architecten en consultancy

Dimension nr. 23 (jan-feb-maa 2012)


NAV News - tweemaandelijks ledentijdschrift van NAV

NAV News - archief van nr. 29 (sep-okt 2005) t.e.m. nr. 55 (nov-dec 2010)


Dimension - vaktijdschrift voor architecten en consultancy

Dimension nr. 25 (jul-aug-sep 2012)


Dimension - vaktijdschrift voor architecten en consultancy

Dimension nr. 35 (jan-feb-maa 2015)


NAV News - tweemaandelijks ledentijdschrift van NAV

NAV News nr. 59 (september - oktober 2011)


NAV News - tweemaandelijks ledentijdschrift van NAV

NAV News nr. 67 (maart - april 2013)


NAV News - tweemaandelijks ledentijdschrift van NAV

NAV News nr. 73 (mei - juni 2014)


NAV News - tweemaandelijks ledentijdschrift van NAV

NAV News nr. 78 (mei - juni 2015)


NAV News - tweemaandelijks ledentijdschrift van NAV

NAV News nr. 82 (maart - april 2016)


NAV publicaties

Gelijmde wapening voor de versterking van betonconstructies (2012)

Deze technische NAV-pocket, opgesteld in samenwerking met de partners van het IWT-project, geeft u een beschrijvende basis om gelijmde wapening toe te passen. Er wordt geen berekeningsmethode omschreven. Dit is een pocket die u de mogelijkheden en aandachtspunten van de techniek leert kennen.


Aanwezigheidsregistratie

Het gedoogbeleid i.vm. de aanwezigheidsregistratie voor architecten blijft gehandhaafd. Tot nog toe was de aanwezigheidsregistratie voor architecten geen prioriteit voor de inspectiediensten voor Welzijn op het Werk en andere. Dit blijft zo in de loop van 2016, in afwachting van de wetswijziging voorzien voor 01/01/2017.


Nieuws

Vlaamse regering is het nog niet eens over ‘betonstop’

Waar en hoe zullen Vlamingen binnenkort nog kunnen bouwen? De Vlaamse regering heeft zich vrijdag over het Beleidsplan Ruimte Vlaanderen gebogen, maar is het niet eens geraakt.


Nieuws

Betonstop: vanaf 2040 geen verkavelingen meer

"Dit is het einde van de klassieke verkaveling en da's maar goed ook. De Vlaming is de files moe", zegt de bouwmeester.


Nieuws

Leo Van Broeck over betonstop: 'een revolutie'

"Dit is het einde van de klassieke verkaveling en da's maar goed ook. De Vlaming is de files moe", zegt de bouwmeester.


poll

Betonstop: revolutie of rem op de bouw? Geef uw mening!

Vanaf 2040 mag er geen bijkomende ruimte meer worden bebouwd en in 2025 wordt de inname al beperkt tot drie hectare per dag. Een goed idee?


Nieuws

Betonstop: Schauvliege on tour om platteland te sensibiliseren

Om de mensen diets te maken dat we anders moeten gaan wonen, gaat Vlaams minister van Omgeving Joke Schauvliege (CD&V) de boer op.


Nieuws

400 architecten voor infosessie ‘Het ene beton is het andere niet’

Download hier gratis de syllabus.


Interview

a2o: 'Betonstop ook in Limburg nodig’

Welke oplossingen suggereert a2o op het gebied van wonen?


Nieuws

'Achterpoort in wet doorkruist betonstop'

Een eenvoudige regeling om in woonuitbreidings­gebieden te bouwen, blijkt nefaste nevenverschijnselen te hebben.


Nieuws

Zelfhelend beton voor Oosterweel

Onderzoekers van de Universiteit Gent hebben een speciale betonplaat gegoten voor de waterafvoer in Oosterweel. Het beton is in staat om zelf scheurtjes te dichten.


Nieuws

Bouwmeester: “Vlaming niet klaar voor betonstop? De planeet is niet klaar voor de mens!”

Leo Van Broeck reageert snoeihard op een enquête van Het Laatste Nieuws, waaruit blijkt dat de Vlaming niet klaar is voor de betonstop.


Nieuws

'De betonstop kan zichzelf betalen'

Hoe betalen we de betonstop? Chris Steenwegen, directeur van Natuurpunt, deelt zijn visie.


Nieuws

Studie: betonstop bespaart Vlaanderen miljarden

De betonstop, waarbij er vanaf 2040 geen open ruimte verloren mag gaan, is ondanks de schadevergoedingen miljarden goedkoper dan niets doen.


Nieuws

Grond kwijt door betonstop? Nu toch 100% terugbetaling

Eigenaars die hun bouwgrond verloren zien gaan door de betonstop krijgen die bouwgrond dan toch volledig terugbetaald.


Nieuws

Filip De Rynck: 'De betonstop, een fata morgana'

De betonstop is een goed idee, maar de maatregelen van de Vlaamse regering staan er haaks op, waarschuwt hoogleraar Bestuurkunde Filip De Rynck.


Orde

Orde: “We volgen strategie om tot wettelijke barema’s te komen”

Marnik Dehaen, voorzitter Orde van Architecten – Vlaamse raad geeft tekst en uitleg.


Architectuur

Academisch goud

Eind september werd op de Wilrijkse campus Drie Eiken van de Universiteit Antwerpen het Gebouw O officieel in gebruik genomen.


Architectuur

De skyline van het Eilandje voorgoed hertekend

1000 nieuwe bewoners voor de Cadixwijk, een ontwerp van POLO Architects en META.


Nieuws

Televisieserie zorgt voor parlementaire vragen over kustbescherming

De nieu¬we televisieserie ‘Als de dijken breken’ zorgde vorige week in het Vlaam¬se parlement voor en¬ke¬le vra¬gen aan Vlaams mi¬nister van Openbare Werken Ben Weyts (NV-A). Volksvertegenwoordiger Mercedes Van Volcem (Open Vld) wilde weten hoever de werk-zaamheden gevorderd zijn voor de bescherming van onze kuststreek te¬gen een mogelijke superstorm.


Nieuws

'Is het niet beter om verdichting uit te bouwen op maat en schaal van de kern?'

De vraag van Peter Vermeulen aan Leo Van Broeck.


Interview

'De mal staat het dichtst bij de kopie, zonder er een te zijn'

Het jonge Gentse architectenbureau GAFPA ontwierp de scenografie voor een tentoonstelling in CID – Le Grand-Hornu in Bergen.


Interview

'Naar 0 hectare ruimte-inname? Daar is geen revolutie voor nodig'

Peter Cabus, secretaris-generaal Ruimte Vlaanderen, over het Beleidsplan Ruimte Vlaanderen.


Architectuur

Passiefkantoren-complex Post X krijgt snel vorm

Langs de Antwerpse ring krijgt Post X snel vorm. De grootschalige ontwikkeling zorgt voor een aanzienlijke uitbreiding van de kantorenmarkt in de sinjorenstad.


Interview

Is het tijdperk ‘huisje, tuintje, boompje’ stilaan voorbij?

Vier experts geven hun mening over inbreiding en kernverdichting.


Architectuur

Verheven houtbouw als tijdelijk verblijf

Het jonge architectenbureau GAFPA verbeeldde op een terrein in Wachtebeke wat een weekendhuis zou kunnen zijn. Het project leverde hen een speciale vermelding op tijdens de jongste Belgian Building Awards.


Nieuws

Bouwverbod in 1.600 ha watergevoelig gebied

De bouwstop in watergevoelige gebieden is een van de eerste maatregelen waarmee de Vlaamse regering de visie in het nieuwe Beleidsplan Ruimte Vlaanderen in de praktijk brengt. De nieuwe regeling gaat mogelijk deze zomer al in. Eigenaars hebben recht op een schadevergoeding.


Nieuws

Leo Van Broeck: 'Half miljoen extra woningen kunnen we aan'

Om aan de verwachte toename van het aantal huishoudens in Vlaanderen te beantwoorden, moet er tegen 2050 een half miljoen nieuwe woningen bijkomen.


Nieuws

Mag een eigenaar morgen nog een huis zetten in ‘onbebouwd gebied’?

Een nieuwe omzendbrief, die minister van Omgeving Joke Schauvliege rondstuurde zorgt voor verwarring en onrust.


Nieuws

'k Vraag het aan: Luc Deleu aan Lionel Devlieger (ROTOR)

"Ik ben benieuwd naar de motivatie achter ROTOR. IK denk namelijk dat die verhelderend kan zijn voor de architectuurwereld."


Nieuws

Eerste 3D-geprinte gebouw van Europa laat zich zien

Met het voorlopig ontwerp en nieuwe artist impressions is de realisatie van het eerste 3D-geprinte gebouw van Europa, De Vergaderfabriek in Teuge (G), in een belangrijke fase terechtgekomen.


Nieuws

Ook Europa moet bang zijn voor zware overstromingen

Volgens experts zal extreme regenval ook onze contreien teisteren, met heel wat schade.


Nieuws

Gemeenten geven derde van potentiële bouwgronden op

4.000 hectare aan woonreserve hoeft geen potentiële bouwgrond te blijven, signaleren de gemeentes.


Nieuws

Mijn Huis Mijn Architect 2017 verwelkomt 25.000 bezoekers

Toekomstige bouwers en verbouwers zijn er dit weekend massaal op uit getrokken voor de 18de editie van Mijn Huis Mijn Architect.


Nieuws

BC architects en TETRA architecten winnen hoofdprijs Holcim Awards

De gelauwerde projecten bewijzen dat duurzaamheid niet langer een kwestie is van ad hoc-maatregelen, maar het resultaat van een doordachte, systematische aanpak.


Architectuur

Gebouw M versterkt wetenschapscampus UAntwerpen

Na gebouw O is nu ook gebouw M op de campus Drie Eiken van de universiteit Antwerpen in gebruik genomen.


Interview

Architectenbureau onder de loep

Via het project BouwRadar, dat wordt ondersteund door het Vlaams Agentschap Innoveren & Ondernemen, krijgen firma’s uit de bouwsector de kans om hun bedrijf gratis te laten doorlichten door experts.


Nieuws

Wie bouwgrond ziet verdwijnen, krijgt voortaan de volle pot

De Vlaamse regering vindt 80 procent te weinig, en legt de laatste hand aan een decreet dat het bedrag optrekt naar 100 procent.


Interview

Luc Wallaeys (OMGEVING): 'De rand, dáár gaat het nu om'

Interview met Luc Wallaeys van OMGEVING, de trotse eigenaar van een Jo Crepain Prijs voor Innovatief Architectenbureau.


Architectuur

Vooruit Gent: groene verjongingskuur voor rood icoon

De laatste verjongingskuur is er één met veel groen, inclusief groengevels buiten én binnen.


Nieuws

Dit zijn de winnaars van de FEBE Element Awards 2017

8 Office Architects / Fondu Landscape Architects, AM Assar Architects / Artau / Hoet+Minne, Crepain Binst Architecture en Architecten Peter Bovijn + Sophie Watelle vallen dit jaar in de prijzen.


Architectuur

Kindercampus VUB verkozen tot Brussels voorbeeldgebouw

De campus is een ontwerp van cuypers & Q architecten.


Nieuws

Kobe Boussauw: ‘Wonen in de stad stimuleren in plaats van extra belasten’

De regering zou wonen in de stad moeten stimuleren in plaats van het extra te belasten, vindt Kobe Boussauw.


Opinie

Ruimtelijk beleid: een beetje duidelijkheid en rechtlijnigheid a.u.b.

De betonstop – excusez le mot, maar zo weten we tenminste meteen waarover het gaat – blijft voor verwarring zorgen.


Innovatie

Slimme renovatie van drukste parkeerdak Europa

Deze grootscheepse renovatie wordt ontworpen én uitgevoerd door de Nederlandse specialisten van Betonrestore en Zoontjens.


Innovatie

Holcim België biedt oplossing op maat voor Brighton Marina

De Brighton Marina en zijn attracties worden beschermd door enorme caissons in gewapend beton.


Innovatie

Siniat lanceert natuurpleister Techplus

Deze pleister is bestemd voor de afwerking van binnenwanden en -plafonds in één laag, zowel manueel als met een spuitmachine.


Innovatie

Redemptorist: Hoogperformante oplossingen voor multifunctioneel uitbreidingsproject in Gent

De complete wandopbouw is het resultaat van samenspraak tussen fabrikant, producent van elementen, aannemer én architect. Siniat speelde een grote rol in de totstandkoming van dit mooie, uitdagende project.