ruimtelijke ordening

Brouwerij Eylenbosch krijgt na 17 jaar leegstand een tweede leven als woon- en winkelcomplex

1 april 2020

Brouwerij Eylenbosch in Dilbeek krijgt na jaren leegstand een herbestemming, meldt Architectura.be. OSK-AR architecten vormt het iconische gebouw om tot een combinatie van 55 woningen en zo’n 3.000 m² commerciële ruimte. Een deel van de oude brouwerij wordt behouden en gerenoveerd, maar het project bevat ook een nieuwbouwgedeelte. Centraal creëerden de architecten een publiek binnenplein.

Beeld: OSK-AR architecten

Zeventien jaar. Zolang stond de in Dilbeek en omstreken bekende brouwerij leeg. In 2017 viel er uiteindelijk een concreet plan uit de bus. In het ontwerp van OSK-AR architecten krijgt de voormalige brouwerij een herbestemming tot een combinatie van 55 wooneenheden en zo’n 3.000 m² commerciële ruimte. Een deel van de oude brouwerij, die bestaat uit verschillende gebouwen, wordt behouden en gerenoveerd, maar er komt ook een nieuwbouwgedeelte. In het centrum van de site voorzagen de architecten een publiek binnenplein.

 

De architecten vonden het belangrijk het karakter van de site te bewaren. Voor het project werd immers een Bijzonder Plan van Aanleg opgemaakt waarin het Agentschap Onroerend Erfgoed enkele elementen op de site bestempelde als historisch waardevol. In het uiteindelijke ontwerp werd daarmee rekening gehouden. Uitgangspunt was de waardevolle elementen op de site te behouden en aan te vullen met enkele nieuwe elementen, die de site opnieuw tot één harmonieus en levend geheel zullen maken. De verschillende gebouwen worden verbonden door middel van nieuwe buitenpasserelles, die meteen ook de hoofdcirculatie vormen. Centraal op de site wordt het oude binnenplein als het ware ‘opgehoffen’. De commerciële ruimtes bevinden zich rond dit nieuwe publieke en autovrije plein. In het plein worden grote organische openingen gemaakt waarin kruinen voor het nodige groen zullen zorgen. Onder het nieuwe plein bevinden zich twee bouwlagen met parkeerplaatsen.

Beeld: OSK-AR architecten

Het Agentschap Onroerend Erfgoed had graag dat het volume dat de voormalige caveau huisvestte, bewaard werd. De verdiepingshoogten in het bestaande gebouw waren echter onvoldoende. Bijgevolg werd gekozen om een nieuw gebouw in de schil van het vroegere gebouw in te nestelen. De nieuwe gevels worden in leien uitgevoerd, een verwijzing daar de vroegere dakbedekking. Met de buitenpasserelles wilden de architecten vooral het industriële karakter van de site benadrukken. Er werd gekozen voor een stalen structuur met grote betonnen loopvlakken.

 

Eind vorig jaar werd de symbolische eerste steen gelegd. In het voorjaar van 2021 moet het project klaar zijn.

Beeld: OSK-AR architecten