Bouw

Uitblijven investeringsplan bouw vormt rem op relance

18 september 2020

Ursula von der Leyen, voorzitter van de Europese Commissie, besteedde deze week in haar ‘State of the Union’ veel aandacht aan het energiezuiniger maken van woningen en gebouwen. De EU heeft ook voor ons land 5 miljard euro veil om een renovatiegolf te stimuleren, maar het ontbreken van een federale regering en een bijhorend investeringsplan voor de bouw blokkeert de vrijgave van dat fonds. NAV dringt er bij de onderhandelaars op aan om nu snel werk te maken van een regering. Het bezorgde eerder al een relanceplan aan vertegenwoordigers van de onderhandelende partijen. Daarin is het verhogen van de renovatiegraad één van de speerpunten. We roepen de overheid op om zelf te investeren en private investeringen te stimuleren. Ook bepleiten we een verlaging van de BTW op het ereloon van de architect als extra stimulans voor goed overwogen totaalrenovaties.

Vanaf 2021 moet de EU jaarlijks 350 miljard euro extra investeren om de uitstoot van broeikasgassen met meer dan de helft terug te dringen. In haar impactstudie wijst de Commissie erop dat transport en gebouwen – samen met de industrie – de grote energieslurpers blijven. Wil Europa zijn 2030-doel halen, dan moet volop ingezet worden op woningen renoveren. Op dit moment is 75 procent van de huizenmarkt niet energie-efficiënt. Daar kan en moet de grote winst geboekt worden. Europa plant daarom een ‘renovatiegolf’. Op dit moment wordt 1 procent van de huizenmarkt gerenoveerd, dat moet vanaf volgend jaar verdubbelen. Maar, klinkt het: ‘Dat moet vooral op een sociaal verantwoorde manier gebeuren.’

 

Anders dan Nederland, Frankrijk en Duitsland, die wel al investeringsplannen voor de bouw klaarhebben, kan België momenteel nog geen aanspraak maken op steun uit het fonds. Nederland trekt een miljard uit voor de bouw van woningen, aangevuld met extra middelen voor het versneld uitvoeren van infraprojecten en emissieloos bouwen, terwijl Duitsland voor de jaren 2020-2021 5 miljard euro uittrekt voor de energetische renovatie van woningen en gebouwen en Frankrijk hiervoor 7 miljard euro vrijmaakt, samen met 4,7 miljard euro voor de spoorwegen en 1,2 miljard euro voor fietspaden en andere vormen van openbaar vervoer.

 

In één van de uitgelekte nota’s van formateur voor de federale regering Egbert Lachaert (Open VLD) staan een aantal zaken die ook in ons relanceplan terug te vinden zijn. Een aantal ideeën daaruit werden aan het begin van de zomer al gecommuniceerd door NAV. NAV blijft in nauw contact met de onderhandelaars en blijft daarbij de nadruk leggen op de urgentie van de vorming een nieuwe regering