Archeologienota

Nadat eerder al onder meer de veiligheidscoördinator, de EPB-verslaggever en de ventilatieverslaggever op de werf zijn verschenen, maakt nu ook de archeoloog zijn intrede.

 

Vanaf 1 juni 2016 ben je immers in bepaalde gevallen verplicht om bij je aanvraag voor een stedenbouwkundige of verkavelingsvergunning een bekrachtigde archeologienota toe te voegen. Die archeologienota is het resultaat van een archeologisch vooronderzoek (al dan niet met proefonderzoek op het terrein), waarvoor de bouwheer een erkende archeoloog moet aanstellen. De archeologienota, die onder meer aangeeft hoe er met eventuele archeologische resten zal worden omgesprongen, moet ter goedkeuring worden voorgelegd aan het Agentschap Onroerend Erfgoed, dat 21 dagen tijd heeft om te beslissen. Na bekrachtiging dient de bouwheer de archeologienota toe te voegen bij de aanvraag tot stedenbouwkundige vergunning of verkavelingsvergunning. De vergunningverlenende overheid neemt in de vergunning vervolgens een voorwaarde op dat de maatregelen uit de archeologienota uitgevoerd moeten worden bij de realisatie van de werken.

 

Welke problemen met de Archeologienota stelt het NAV vast?

  • Op basis van een consultatie bij onze architecten stellen we vast dat het aantal vooronderzoeken piekt ten opzichte van vroeger.
  • De onderzoeken zijn ook duurder dan vooraf ingeschat en de kosten moeten worden doorgerekend aan de bouwheer.
  • Ook de (financiële) gevolgen van de uitvoering van de archeologienota zijn enorm. Alternatieven zijn vaak niet mogelijk of doen het kostenplaatje buitensporig oplopen. In bepaalde gevallen is het zelfs zo dat de bouwheer finaal beslist het project stop te zetten. Dit kan toch niet de bedoeling zijn!?
  • Er is een tekort aan erkende archeologen. Momenteel zijn er 156 erkende archeologen. Te weinig. Deze schaarste zorgt voor vertraging en hogere prijzen.
  • De nota zorgt voor onrealistische doorlooptijden en (kafkaiaanse) beoordelingsprocedures.

 

Wat doet het NAV?

Het NAV heeft de ministers van de Vlaamse Regering hierover aangesproken. Een officiële brief werd bezorgd aan Minister President Geert Bourgeois, bevoegd voor erfgoed. Daarin de vraag van NAV voor een snelle evaluatie én bijsturing. NAV vraagt ook de andere partners (Bouwunie, UNIZO, Confederatie Bouw, VOKA, Boerenbond) deze vraag te ondersteunen. Ook zij zijn gebaat bij een snelle oplossing.


Stand van zaken


Helpdesk

Een vraag? Ons netwerk van specialisten helpt u graag verder!

Projecten

Kennisopbouw en -verspreiding rond specifieke thema's

Dossiers

Collectieve belangenbehartiging voor meer armslag

Downloads

Consulteer onze handige pockets en billboards, syllabi en presentaties van opleidingen. Blader in NAV News en Dimension.