Verplichte verzekering

Deze laatsten is geen verzekeringsplicht opgelegd. De architecten daarentegen moeten een verzekering afsluiten die hun aansprakelijkheid, met inbegrip van hun tienjarige aansprakelijkheid, waarborgt.  

 

Het NAV wil, gesterkt door dit arrest, een einde stellen aan deze discriminatie. De voorbije maanden werd er op de kabinetten van Minister Peeters en Borsus druk overlegd met het oog op een doorbaak in dit dossier. Het sleept nu bijna tien jaar aan; het is hoog tijd voor oplossingen.

 

De teksten die momenteel circuleren voeren een verplichte tienjarige aansprakelijkheidsverzekering in voor alle actoren in de bouwsector, met name de architect, de aannemer en de andere dienstverleners in de bouwsector. De verplichting geldt enkel voor onroerende goederen die volledig of gedeeltelijk bestemd zijn voor bewoning. De verzekeringsplicht wordt tenslotte beperkt tot de schade die verband houdt met de soliditeit, stabiliteit en waterdichtheid van het gebouw, en dit tot de fase van de gesloten ruwbouw.

 

Het NAV betreurt deze beperkingen, maar deze doorbraak zou alvast een eerste belangrijke stap betekenen in de volwaardige verzekeringsplicht van aannemers. De architect blijft immers, mede door zijn deontologische verplichting, verplicht verzekerd voor het volledige plaatje. NAV streeft daarom verder voor een gelijkwaardige verzekeringsplicht voor álle bouwpartners, inclusief de aannemers.


Stand van zaken


Helpdesk

Een vraag? Ons netwerk van specialisten helpt u graag verder!

Projecten

Kennisopbouw en -verspreiding rond specifieke thema's

Dossiers

Collectieve belangenbehartiging voor meer armslag

Downloads

Consulteer onze handige pockets en billboards, syllabi en presentaties van opleidingen. Blader in NAV News en Dimension.