Hervorming Orde van Architecten

Wat houdt dit concreet in? Vooreerst betekent dit de vorming van een autonome Orde voor Nederlandstaligen en een voor de Franstaligen met periodiek overleg voor de federale materies. Vervolgens de afschaffing van de provinciale werkingen en een strikte scheiding tussen de administratieve werking en de inhoudelijke wering van de Orde. Tenslotte moeten de taken van de Orde welomschreven worden en beperkt tot de essentie. Deze essentie, samen met de vereenvoudiging, moet leiden tot lagere bijdrages aan de Orde. De basis van de onderhandelingen inzak deze hervorming is voor NAV nog steeds het 10-puntenplan. Check daarvoor www.wijwilleneenbetereorde.be

 

Waar staan we vandaag? De onderhandelingen omtrent de hervorming slepen al heel lang aan, voornamelijk een gevolg van een verschillende zienswijze tussen Nederlandstaligen en Franstaligen. De huidige minister van Middenstand, Willy Borsus, heeft opnieuw de onderhandelingen opgestart en dit via verschillende rondetafels. NAV stelt zich daarbij constructief maar kritisch op. Absolute breekpunten zijn voor het NAV de taakomschrijving van de Orde, de autonomie van de Orde voor Nederlandstaligen en de afschaffing van de provinciale werkingen.


Stand van zaken


Helpdesk

Een vraag? Ons netwerk van specialisten helpt u graag verder!

Projecten

Kennisopbouw en -verspreiding rond specifieke thema's

Dossiers

Collectieve belangenbehartiging voor meer armslag

Downloads

Consulteer onze handige pockets en billboards, syllabi en presentaties van opleidingen. Blader in NAV News en Dimension.