Zoeken


Uitgebreid zoeken

Voer deze zoekopdracht uit binnen specifieke domeinen:


Zoekresultaten:


Ontwerpparameters - Technieken

NAV billboard, kies het juiste ventilatiesysteem


Ontwerpparameters - bouwschil

NAV-filmpjes over luchtdichtheid


Ontwerpparameters - bouwschil

Pocket: Luchtdicht bouwen, stap voor stap naar een luchtdicht ontwerp


Wetgevend kader

Keuring van de Private Riolering


Het beroep van de architect

Wie moet ingeschreven zijn op de tabel van de Orde?


Het beroep van de architect

10 stagetips


Het beroep van de architect

Veel gestelde vragen over de stage van architect


Het management van een architectenbureau

Wat verdient de zelfstandige medewerker in het architectenbureau?


Het management van een architectenbureau

Werken met bedienden


Het management van een architectenbureau

Loonvoorwaarden voor bedienden


Het management van een architectenbureau

Arbeidsvoorwaarden voor bedienden


Het management van een architectenbureau

Kan ik een opleiding terugvorderen van mijn medewerker?


Het beroep van de architect

Starten als architect… informeer u goed


Partners in de bouwsector

Types energiedeskundigen en -verslaggevers (inclusief ventilatieverslaggevers)


Partners in de bouwsector

Keuringsorganismen


Fiscaliteit in de bouw

Ondersteunende maatregelen voor de bouwsector


Het management van een architectenbureau

Het regieloon van de Vlaamse architect


Architect in de praktijk

Kadasterplannen in een muisklik


Architect in de praktijk

Wegwijs in de Vlaamse verordening Toegankelijkheid


Architect in de praktijk

De infiltratiewaaier


Architect in de praktijk

De GSV Hemelwater stap-voor-stap


Architect in de praktijk

Berekeningstool voor waterdoorlatende bestrating


Afvalwater

Is de voorbehandelingsinstallatie in je project reglementair?


Architect in de praktijk

Werken met architecten-werknemers: vraag en antwoord


Ontwerpparameters - Technieken

Hygiënische aandachtspunten bij mechanische ventilatiesystemen


Ontwerpparameters - Technieken

Ventilatie van stookplaatsen voor warmteopwekkers


Ontwerpparameters - Technieken

Balansventilatiesysteem met warmterecuperatie, valkuilen voor de architect


Bouwstrategiën

Verwarmen, baden en ventileren in een passiefhuis


EPB-regelgeving

Overzicht aard der werken-vanaf 1 maart 2017

Voor bouwaanvragen vanaf 1 maart 2017 kan men nog maar kiezen uit 3 aard der werken: Nieuwbouw, Renovatie, Ingrijpende energetische renovatie.


Bouwstrategiën

Kleine speksteenkachel perfect toepasbaar in passiefwoning


Ontwerpparameters - Technieken

Nieuw KB eist veel strengere ventilatie-eisen in werkplaatsen dan EPB-regelgeving


Ontwerpparameters - Technieken

Ventilatie van stookplaatsen voor warmteopwekkers


Ontwerpparameters - Technieken

De gevolgen van de nieuwe EcoDesign-richtlijn voor de architect


Ontwerpparameters - Technieken

Hoe het SWW verwarmen in een passiefwoning?


EPB-regelgeving

De 2% uitzonderingsregel - een correcte interpretatie

Wat wordt verstaan onder de 2% regel? In welke gevallen mogen ze niet toegepast worden? Hoe te berekenen? en als slot enkele voorbeeldsituaties.


Ontwerpparameters - Technieken

Ecodesign richtlijn van SWW betekent grote winst


Ontwerpparameters - Technieken

Aandachtspunten bij het ontwerpen van verlichtingsinstallaties bij niet-residentiële projecten (EPN)


Ontwerpparameters - Technieken

Verlichting in EPB: een praktische case studie (nieuwbouw)


EPB-regelgeving

Aandeel ventilatie in EPB-verslaggeving uitgebreid sinds 2016

Verplichting van een ventilatievoorontwerp en een ventilatieprestatieverslag bij EPB-aangifte.


Ontwerpparameters - bouwschil

Spouwankers in de EPB-regelgeving


Ontwerpparameters - Technieken

Kan warmte-krachtkoppelingen in mijn bouwproject?


Premies en belastingsvermindering

Wat met de financiële steunmaatregelen in 2018?


Ontwerpparameters - bouwschil

Over de invloed van schaduw en zonnewering in de EPB


Waterbewust bouwen

Beknopt overzicht wetgeving Hemel- en Afvalwater


Waterbewust bouwen

De GSV hemelwater: algemeen


Waterbewust bouwen

Loden Leidingen


Ontwerp private riolering

Waar naartoe met mijn terrasafvoer?


Het beroep van de architect

De stage van de architect


Het beroep van de architect

Polis Burgerlijke aansprakelijkheid ontwerpers

Beroeps- en bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering


Het beroep van de architect

Hoe omspringen met de polis 'verzekering beroepsaansprakelijkheid'


Het beroep van de architect

Geschillen in de bouwsector: algemeen


Het beroep van de architect

Verzoeningscommissie Bouw


Het management van een architectenbureau

15 tips om een realistisch ereloon te bekomen


Partners in de bouwsector

Richtprijzen en lonen in de bouwsector


Sociaal en juridisch statuut

Ingroeien in een bestaande vennootschap


Architect in de praktijk

Muurovernames


Architect in de praktijk

KMI weertabellen


Architect in de praktijk

Princiepsarrest Hof van Cassatie: architectenopdrachten beperken tot ruwbouw wind- en waterdicht


Waterrobuust bouwen

Bezorg ons uw waterrobuust project!


Architect in de praktijk

Beknopt overzicht overheidsopdrachten


Architect in de praktijk

Screening van uw architectencontract


Architect in de praktijk

Hoe doet u een bouwaanvraag in Wallonië?


Waterbewust bouwen

11 zaken die je nog niet wist…

over het zoneringsplan en de lozing van huishoudelijk afvalwater


Waterbewust bouwen

Ervaring met infiltreren onder gebouwen, laat het ons weten!


overheidsopdrachten

TenderWolf - Krijg elke dag de juiste overheidsopdrachten

Met TenderWolf mist u voortaan geen enkele overheidsopdracht meer. Op uw online dashboard bepaalt u zelf uw zoekprofiel op basis van uw activiteiten, relevante zoektermen en de regio’s waarin u actief bent.


Architect in de praktijk

Architectenopdrachten beperken tot ruwbouw wind- en waterdicht?

Kan een architect zijn controle-opdracht beperken tot de ruwbouw-winddichtfase? Volgens een recent arrest van het Hof van Cassatie wel. Wat betekent dit nu voor u als architect?


Architect in de praktijk

Eindelijk eens goed nieuws in verband met uw aansprakelijkheid?

Arrest van Hof van Cassatie heeft verstrekkende gevolgen; beperking van het monopolie maakt dat u al architect aandachtig moet zijn voor contractuele bepalingen.


Architect in de praktijk

Bepalen van de duizendsten in appartementsbouw


Architect in de praktijk

Uitgespit: de regelgeving grondverzet

Sinds 1 april 2004 is in Vlaanderen de wettelijke regeling grondverzet van kracht. Met ingang van 1 juni 2008 werd deze regeling aangepast met een betere afstemming op de praktijk.


Architect in de praktijk

Wijzigingen Onroerend Erfgoeddecreet op 1 januari 2017


Architect in de praktijk

Handhaving: De nieuwe spelregels voor de omgevingsvergunning


EPB-regelgeving

Wat is er op til binnen de EPB-regelgeving? - 8 sept. 2011


overheidsopdrachten

Nieuw KB Plaatsing klassieke sectoren gepubliceerd: inwerkingtreding op 30 juni 2017


EPB-regelgeving

Wat verandert er in 2014?


Waterbewust bouwen

Bovengronds infiltreren, goedkoop is niet gelijk aan simpel.


Waterrobuust bouwen

Dossier: Analyse van bouwtechnieken in overstromingsgebied

Dit rapport is het resultaat van een technische analyse van recent gebouwde woningen in overstromingsgevoelig gebied. Het rapport schetst de technische aandachtspunten voor gebouwen.


Bouwstrategiën

Passief bouw, maar hoe kies ik de technieken?


EPB-regelgeving

Het ABC van de energieprestatieregelgeving

We brengen je een korte samenvatting van wat die energieprestatieregelgeving precies inhoudt.


Ontwerpparameters - Technieken

Nieuw KB arbeidsplaatsen: stand van zaken omtrent luchtverversing


Bouwstrategiën

Hoe het SWW verwarmen in een passief woning?


Ontwerpparameters - bouwschil

Staalskeletbouw: aandachtspunten bij de epb-berekeningen


Ontwerpparameters - bouwschil

Beknopte brochure: binneninsolatie van buitenmuren


EPB-regelgeving

Samenwerken met de EPB-verslaggever


Ontwerpparameters - bouwschil

Condensatie op de buitenzijde van beglazing met hoog energetische prestaties


Ontwerpparameters - Technieken

Is raamschrijnwerk ook luchtdicht te plaatsen zonder folies?


Ontwerpparameters - Technieken

De inbouw van het buitenschrijnwerk bij grote spouwdiktes, enkele praktische tips


EPB-regelgeving

Eisen voor na-isolatie van bestaande scheidingsconstructies

Voor welke scheidingsconstructies zijn er eisen? Een overzicht van de u-waarden. Hoe wordt de U-waarde berekend


Ontwerpparameters - bouwschil

Oververhitting in EPB: de impact van een doordacht proces


Ontwerpparameters - bouwschil

Zonnewering en luiken in de EPB


EPB-regelgeving

De installatie-eisen in detail


Ontwerpparameters - Technieken

Wat architecten moeten weten over zonne-energie


EPB-regelgeving

Hoe een uitzondering op de EPB-eisen aanvragen?


EPB-regelgeving

Permanente vorming EPB-verslaggevers


EPB-regelgeving

De wettelijke taken van de aangifteplichtige binnen de EPB-regelgeving.


EPB-regelgeving

De wettelijke taken van de EPB-verslaggever binnen de EPB-regelgeving.


EPB-regelgeving

Wie kan erkend worden als ventilatieverslaggever?


Bouwstrategiën

Eisen voor na-isolatie van bestaande scheidingsconstructies

Wat is na-isolatie? Voor welke scheidingsconstructies zijn er eisen?


Modelcontract

Voorbeeldcontracten en bepalingen


Ontwerpparameters - Technieken

Vraaggestuurde ventilatie en hun reductiefactor


Architect in de praktijk

Onderhoud en herstellingen van voorgelakt staal


Architect in de praktijk

Nieuwe vrijstellingen vanaf juni 2017 op vlak van archeologie


Ontwerpparameters - bouwschil

Een luchtdicht gebouw in detail bekeken.

Aan de hand van een project worden de meest cruciale uitvoeringsdetails besproken.


Architect in de praktijk

5 misverstanden over geluidsisolatie en akoestiek


Architect in de praktijk

5 tips bij geluidsisolatie en akoestiek


Partners in de bouwsector

De aansprakelijkheid van de veiligheidscoördinator: veiligheid is een zaak van iedereen


Partners in de bouwsector

De aansprakelijkheid van de landmeter: niet elke fout leidt tot schade


Architect in de praktijk

Beoordeling van kleurcontrasten en de dimensionering van de signalisatie


ontwerpparameters-bouwschil

Ventileren en luchtdicht bouwen gaan hand in hand


Architect in de praktijk

Het opmaken van een lastendaling


Architect in de praktijk

Voorbeelden bij het gebruik van de nomogrammen


Architect in de praktijk

Dimensioneren van parkeergarages


Architect in de praktijk

Dekvloeren: types, toepassingen en onderzoek


Partners in de bouwsector

Wat is een bouwteam?


Partners in de bouwsector

Wat zijn geïntegreerde opdrachten? (Design & Build (D&B) en Design Build Finance Maintenance Operate


Partners in de bouwsector

Voorbehoud bij het samenwerken in een bouwteam


Waterbewust bouwen

Legionellapreventie en zijn impact op het gebouwontwerp


Architect in de praktijk

De akoestische norm voor woongebouwen


Architect in de praktijk

De akoestische norm voor schoolgebouwen


Architect in de praktijk

De akoestische norm voor kantoorgebouwen, hotels, rusthuizen en internaten


EPB-regelgeving

Welke uitzonderingen binnen de EPB-regelgeving zijn mogelijk?


EPB-regelgeving

De wettelijke taken van een ventilatieverslaggever binnen de EPB-regelgeving.


Architect in de praktijk

Akoestische gevelisolatie


EPB-regelgeving

EPN-methode voor niet-residentiële gebouwen

Vanaf 1 januari 2017 worden de EPB-eisen uitgebreid met een E-peileis en een minimum aandeel hernieuwbare energie voor alle niet-residentiële gebouwen


EPB-regelgeving

Het S-peil, de gebouwschilindicator

Een algemeen kader.


Sociaal en juridisch statuut

De architect-loontrekkende


Groen in de bouw

Levende gevels, integratie van groen in de gevelbouw


Het management van een architectenbureau

Werken met zelfstandige medewerkers: praktische toepassing


NAV News - tweemaandelijks ledentijdschrift van NAV

NAV News nr. 86 - bijlage - billboard 'EPN-methode voor niet-residentiële gebouwen in EPB'


NAV News - tweemaandelijks ledentijdschrift van NAV

NAV News nr. 89 - bijlage - billboard 'Warmtepompen: de verschillende systemen toegelicht'


NAV News - tweemaandelijks ledentijdschrift van NAV

NAV News nr. 90 (november - december 2017)


NAV News - tweemaandelijks ledentijdschrift van NAV

NAV News nr. 89 (september - oktober 2017)


NAV-syllabi

NAV MEMO: De ventilatieverslaggever & de architect - Kwaliteitskader ventilatie


NAV-syllabi

NAV MEMO: De ventilatieverslaggever & de architect - Taken en verantwoordelijkheden


NAV News - tweemaandelijks ledentijdschrift van NAV

NAV News nr. 88 (mei-juni 2017)


NAV News - tweemaandelijks ledentijdschrift van NAV

NAV News nr. 87 (maart-april 2017)


NAV News - tweemaandelijks ledentijdschrift van NAV

NAV News nr. 86 (januari-februari 2017)


NAV Syllabi

NAV MEMO: De archeologienota: uitgespit tot op de bodem


NAV News - tweemaandelijks ledentijdschrift van NAV

NAV News nr. 85 (november - december 2016)


NAV Syllabi

NAV MEMO: De bouw staat bol van wetten, normeringen - Productcertificatie en keurmerken


NAV Syllabi

NAV MEMO: De bouw staat bol van wetten, normeringen - Juridische invalshoek


NAV Syllabi

NAV MEMO: Auteursrecht juridisch en fiscaal onder de loep


NAV News - tweemaandelijks ledentijdschrift van NAV

NAV News nr. 84 - bijlage - billboard houtskeletbouw


NAV News - tweemaandelijks ledentijdschrift van NAV

NAV News nr. 84 (september-oktober 2016)


NAV Syllabi

NAV MEMO: De ventilatieverslaggever & de architect - Taken en verantwoordelijkheden


NAV Syllabi

NAV MEMO: De ventilatieverslaggever & de architect - Kwaliteitskader ventilatie


NAV News - tweemaandelijks ledentijdschrift van NAV

NAV News - archief van nr. 29 (sep-okt 2005) t.e.m. nr. 55 (nov-dec 2010)


NAV News - tweemaandelijks ledentijdschrift van NAV

NAV News nr. 56 (januari - februari 2011)


NAV News - tweemaandelijks ledentijdschrift van NAV

NAV News nr. 57 (maart - april 2011)


NAV News - tweemaandelijks ledentijdschrift van NAV

NAV News nr. 58 (mei - juni 2011)


NAV News - tweemaandelijks ledentijdschrift van NAV

NAV News nr. 59 - bijlage - billboard beton voorschrijven


NAV News - tweemaandelijks ledentijdschrift van NAV

NAV News nr. 59 (september - oktober 2011)


NAV News - tweemaandelijks ledentijdschrift van NAV

NAV News nr. 60 (november - december 2011)


NAV News - tweemaandelijks ledentijdschrift van NAV

NAV News nr. 61 - bijlage - billboard asbest


NAV News - tweemaandelijks ledentijdschrift van NAV

NAV News nr. 61 (januari - februari 2012)


NAV News - tweemaandelijks ledentijdschrift van NAV

NAV News nr. 62 - bijlage - billboard houten gevelbekleding


NAV News - tweemaandelijks ledentijdschrift van NAV

NAV News nr. 62 (maart - april 2012)


NAV News - tweemaandelijks ledentijdschrift van NAV

NAV News nr. 63 - bijlage - billboard moduleren van een geschikte trap


NAV News - tweemaandelijks ledentijdschrift van NAV

NAV News nr. 63 (mei - juni 2012)


NAV News - tweemaandelijks ledentijdschrift van NAV

NAV News nr. 64 (september - oktober 2012)


NAV News - tweemaandelijks ledentijdschrift van NAV

NAV News nr. 65 - bijlage - billboard de epb-meetcode


NAV News - tweemaandelijks ledentijdschrift van NAV

NAV News nr. 65 (november - december 2012)


NAV News - tweemaandelijks ledentijdschrift van NAV

NAV News nr. 66 (januari - februari 2013)


NAV News - tweemaandelijks ledentijdschrift van NAV

NAV News nr. 67 (maart - april 2013)


NAV News - tweemaandelijks ledentijdschrift van NAV

NAV News nr. 68 (mei - juni 2013)


NAV News - tweemaandelijks ledentijdschrift van NAV

NAV News nr. 69 - bijlage - billboard keukenontwerp


NAV News - tweemaandelijks ledentijdschrift van NAV

NAV News nr. 69 (september - oktober 2013)


NAV News - tweemaandelijks ledentijdschrift van NAV

NAV News nr. 70 - bijlage - billboard kies het juiste ventilatiesysteem


NAV News - tweemaandelijks ledentijdschrift van NAV

NAV News nr. 70 (november - december 2013)


NAV News - tweemaandelijks ledentijdschrift van NAV

NAV News nr. 71 - bijlage - billboard nieuwe verordening hemelwater


NAV News - tweemaandelijks ledentijdschrift van NAV

NAV News nr. 71 (januari - februar 2014)


NAV News - tweemaandelijks ledentijdschrift van NAV

NAV News nr. 72 (maart - april 2014)


NAV News - tweemaandelijks ledentijdschrift van NAV

NAV News nr. 73 (mei - juni 2014)


NAV News - tweemaandelijks ledentijdschrift van NAV

NAV News nr. 74 - bijlage - billboard kies de juiste geotechnische proef


NAV News - tweemaandelijks ledentijdschrift van NAV

NAV News nr. 74 (september - oktober 2014)


NAV News - tweemaandelijks ledentijdschrift van NAV

NAV News nr. 75 - bijlage - billboard perceelsscheidende muren in de EPB


NAV News - tweemaandelijks ledentijdschrift van NAV

NAV News nr. 75 (november - december 2014)


NAV News - tweemaandelijks ledentijdschrift van NAV

NAV News nr. 76 (januari - februari 2015)


NAV News - tweemaandelijks ledentijdschrift van NAV

NAV News nr. 77 (maart - april 2015)


NAV News - tweemaandelijks ledentijdschrift van NAV

NAV News nr. 78 (mei - juni 2015)


NAV News - tweemaandelijks ledentijdschrift van NAV

NAV News nr. 79 (september - oktober 2015)


NAV News - tweemaandelijks ledentijdschrift van NAV

NAV News nr. 80 - bijlage - billboard geothermie


NAV News - tweemaandelijks ledentijdschrift van NAV

NAV News nr. 80 (november - december 2015)


NAV News - tweemaandelijks ledentijdschrift van NAV

NAV News nr. 81 (januari - februari 2016)


NAV News - tweemaandelijks ledentijdschrift van NAV

NAV News nr. 82 (maart - april 2016)


NAV News - tweemaandelijks ledentijdschrift van NAV

NAV News nr. 83 (mei - juni 2016)


Presentaties

2015_NAV Infosessie_Hemelwaterinfiltratie_Infiltreren op particulier domein


Presentaties

2015_NAV Infosessie_Hemelwaterinfiltratie_Infiltreren op openbaar domein


Presentaties

2014_NAV Infosessie_GSV Hemelwater_Vormen van infiltratie


Presentaties

2014_NAV Infosessie_De nieuwe hemelwaterverordening


Presentaties

2014_NAV Infosessie_GSV Hemelwater_Praktijkvoorbeelden GSV


Syllabi

2015_NAV Infosessie_Infiltreren op het particulier en openbaar domein


Syllabi

2014_NAV Infosessie_De nieuwe verordening hemelwater uit de doeken gedaan


NAV Pockets - publicaties rond themaspecifieke onderwerpen

Veiligheidscoördinatie in vraag en antwoord


NAV Pockets - publicaties rond themaspecifieke onderwerpen

Gelijmde wapening voor de versterking van betonconstructies


Dimension - vaktijdschrift voor architecten en consultancy

Dimension nr. 45 (jul-aug-sep 2017)


Dimension - vaktijdschrift voor architecten en consultancy

Dimension nr. 43 (jan-feb-maa 2017)


NAV Pockets - publicaties rond themaspecifieke onderwerpen

Ventilatieverslaggeving bij residentiële projecten - Taken en verantwoordelijkheden


Dimension - vaktijdschrift voor architecten en consultancy

Dimension nr. 5 (jul-aug-sep 2007)


Dimension - vaktijdschrift voor architecten en consultancy

Dimension nr. 12 (apr-mei-jun 2009)


Dimension - vaktijdschrift voor architecten en consultancy

Dimension nr. 13 (jul-aug-sep 2009)


Dimension - vaktijdschrift voor architecten en consultancy

Dimension nr. 20 (apr-mei-jun 2011)


Dimension - vaktijdschrift voor architecten en consultancy

Dimension nr. 24 (apr-mei-jun 2012)


Promotie van het beroep

NAV architectensticker (voor op de voorruit van de wagen)

NAV architectensticker


Promotie van het beroep

NAV pin

NAV pin


Andere NAV-voordelen

Calculatienormen en richtprijzen: 40% korting NAV-leden

Voor de architect of expert is het een handig hulpmiddel bij het checken van offertes/bestekken en expertises.


Andere NAV-voordelen

Archisnapper (tijdelijk aanbod tot 28 februari 2018): 15% korting voor NAV-leden gedurende één jaar

ArchiSnapper is een Belgische tool die in 2012 ontworpen werd om het pijnpunt inzake het opmaken van werfverslagen, veiligheidsverslagen en opleveringen te verlichten.


NAV publicaties

Gelijmde wapening voor de versterking van betonconstructies (2012)

Deze technische NAV-pocket, opgesteld in samenwerking met de partners van het IWT-project, geeft u een beschrijvende basis om gelijmde wapening toe te passen. Er wordt geen berekeningsmethode omschreven. Dit is een pocket die u de mogelijkheden en aandachtspunten van de techniek leert kennen.


Andere NAV-voordelen

Collectieve Polis Gewaarborgd inkomen

Helaas is niemand vrij van ziekte of ongeval. Uw verplicht sociaal statuut als zelfstandige voorziet een minimum tegemoetkoming bij arbeidsongeschiktheid.


NAV publicaties

Overheidsopdrachten voor beginners: Een handleiding op maat van de architect

Komt u als architect voor de eerste maal in aanraking met overheidsopdrachten? U voelt zich ietwat verloren in de massa’s wetteksten en boeken hierover? Dan is deze praktische handleiding iets voor u.


NAV publicaties

De isolatiegids: Isolatiematerialen en voorbeelddiktes in functie van EPB

Hoe raak je als architect nog wijs uit alle mogelijke isolatiematerialen? De Isolatiegids geeft een beeld van de meest voorkomende isolatiematerialen, hun thermische eigenschappen en enkele kenmerken.


NAV publicaties

FUNDAMENT 2017: Wegwijzer voor de architect

FUNDAMENT bevat een karrenvracht aan nuttige administratieve en juridische info voor het architectenbedrijf.


NAV publicaties

Ventilatieverslaggeving bij residentiële projecten: Taken en verantwoordelijkheden

Sinds 1 januari 2016 moet iedereen die een stedenbouwkundige vergunning aanvraagt of een melding doet voor de bouw of ingrijpende renovatie van een wooneenheid voldoen aan extra verplichtingen rond ventilatie.


NAV publicaties

Werken in bouwteam: Een innovatief bouwproces

Bouwteams, Design & Build, DB(F)M(O): bijna dagelijks worden wij met deze termen om de oren geslagen. Maar wat wordt er precies onder verstaan?


NAV publicaties

Samenwerken in een ontwerpteam

Alles zelf doen is optellen, samenwerken is vermenigvuldigen. Samenwerking is voor architecten vandaag vaste prik, zowel in eenmanspraktijken als in grotere bureaus.


NAV publicaties

De Stedenbouwkundige Vergunning in Wallonië

Dient u wel eens een bouwaanvraag in aan de andere zijde van de taalgrens? Dan zal u vast al gemerkt hebben dat de administratieve verplichtingen en de procedures in Wallonië anders zijn. Sinds 1996 is het ruimtelijke beleid in de verschillende gewesten immers op een andere leest geschoeid.


NAV publicaties

Waterrobuust bouwen

Hoe voorkomt u schade aan gebouwen bij overstromingen?


NAV publicaties

Budget- en termijnoverschrijding bij bouwprojecten (2013)

Gewapend met deze brochure bent u beter opgewassen tegen bouwpartners die het misschien minder goed met u voorhebben, kunt u mogelijke misverstanden voorkomen, of weet u hoe u uw eigen werkwijze moet bijsturen om tot een betere controle van timing en budget te komen.


NAV publicaties

Het ABC van de architectenvennootschap (2012)

Risico op het privé vermogen is één van de voornaamste belemmeringen van het ondernemerschap.


NAV publicaties

Instap, overname en continuïteit in een architectenbureau (2012)

Architecten gaan steeds vaker samenwerken in een vennootschap. Regelmatig groeien medewerkers door tot vennoot. Soms wordt het architectenkantoor volledig overgelaten.


NAV publicaties

De veiligheidscoördinatie in vraag en antwoord (2011)

Het Koninklijke besluit betreffende de tijdelijke of mobiele bouwplaatsen dateert reeds van januari 2001.


NAV publicaties

De Maatschap (2011): Een flexibele samenwerkingsvorm voor architecten

De samenwerking tussen architecten onderling of met aangrenzende beroepen zit in de lift. Maar sommige architecten hebben nog altijd schrik om alles te verliezen wat ze hebben opgebouwd.


NAV publicaties

De informatie- en adviesplicht van de architect (2010)

De architect is wettelijk verplicht om zijn opdrachtgever te informeren en advies te geven. Maar wat houden die begrippen precies in?


Lerend netwerk met de steun van het Vlaams Agentschap voor Innoveren en Ondernemen (VLAIO)

a+A

Met de insteek dat niet iedereen het warm water hoeft uit te vinden organiseert NAV exclusief voor de startende architecten a+A.


Met de steun van het Vlaams Agentschap voor Innoveren en Ondernemen (VLAIO)

Groene gevels voor duurzame gebouwen en steden

NAV werkt mee aan de kennisopbouw rond gevelgroen, zodat groene gevels beter en frequenter geïmplementeerd worden.


Met de steun van de Vlaamse Overheid

Energieconsulentenproject

Het project biedt aan architecten ondersteuning in het licht van energiezuinig bouwen en de strengere energieprestatieregelgeving.


Met de steun van het Departement Leefmilieu, Natuur en Energie van de Vlaamse Overheid.

Consulent Waterbewust Bouwen

Het project ‘Consulent Waterbewust bouwen’ ondersteunt architecten bij het maken van meer doordachte keuzes voor waterrobuust (overstromingsveilig) bouwen en de waterhuishouding van nieuwbouw- en verbouwingsprojecten.


Lerend netwerk met de steun van het Vlaams Agentschap voor Innoveren en Ondernemen (VLAIO)

Schaalvergroting

Schaalvergroting creëert een platform waar zaakvoerders ervaringen en vragen rond het werken met medewerkers kunnen uitwisselen.


Met de steun van het Vlaams Agentschap voor Innoveren en Ondernemen (VLAIO)

Building Information Modelling

Dit project wil alle bouwprofessionals via infosessies en workshops vertrouwd maken met bim en hen ertoe stimuleren om het te gebruiken.


Met de steun van de Vlaams Minister van Energie

BEN-architect

Deze website staat in het kader van Bijna EnergieNeutraal bouwen, dat in 2021 verplicht zal zijn.


Archeologienota

Met de archeologienota is Vlaanderen weer een reglementering rijker. Opnieuw is de doelstelling nobel en gerechtvaardigd, bescherming van ons archeologisch erfgoed, maar de gevolgen onaanvaardbaar. NAV vraagt een snelle evaluatie en bijsturing.


Verplichte verzekering

NAV blijft hameren op een gelijkwaardige verzekeringsplicht voor álle bouwpartners. Het Grondwettelijk Hof was in haar arrest van 12 juli 2007 (nr. 100/2007) zeer duidelijk. Er is wel degelijk een discriminatie tussen architecten en de andere bouwpartners.


Hervorming Orde van Architecten

NAV pleit voor een efficiënte en betaalbare Orde die zich beperkt tot de kernaken: toegang tot het beroep, stage en deontologie.


Ventilatieverslaggeving

Sinds begin 2016 is de ventilatieverslaggeving wettelijk verplicht. Onze eerste balans legt een reeks pijnpunten bloot. De complexiteit, de kostprijs, het uitblijven van de benodigde webapplicatie en de vele examens voor de erkenning springen het meest in het oog.


NAV-voordeel

Tot 70% korting op een cursus bij Vitruvius Academy? Het kan!

Vraag uw premies voor opleidingen gevolgd in 2017 aan bij Liberform vóór 28 februari 2018.


NAV-voordeel

Teken in vóór 28/02 en krijg 15% korting op ArchiSnapper

Arch. Dominiek Depoortere legt uit hoe ArchiSnapper het hem veel makkelijker maakt om werfverslagen te maken. "Ik realiseer makkelijk één uur tijdwinst per verslag."


Nieuws

NAV lanceert website Waterbewustbouwen.be

Alle info over waterbewust en waterrobuust bouwen op één webstek.


Nieuws

Bourgeois stuurt archeologienota bij op aandringen van NAV

NAV drong aan op een bijsturing gezien de grote financiële en administratieve last die de archeologienota momenteel met zich meebrengt.


Nieuws

Ontdek de nieuwe NAV-site

Onze site zit in een nieuw jasje. We gidsen u doorheen de belangrijkste rubrieken.


Nieuws

Bourgeois verzekert NAV snelle actie archeologienota

Nadat eerder het NAV de kat de bel aanbond en de perverse effecten van de archeologienota aankaartte, stelt het NAV nu ook maatregelen voor op korte en lange termijn.


Nieuws

Terugblik: NAV-infosessie over ETICS lokt 600 architecten

NAV zette de aandachtspunten voor architecten op een rij tijdens infosessies in november. Download gratis de syllabus.


Nieuws

Lerende Netwerken van NAV: je staat er als architect niet alleen voor

Startend architect? Of zaakvoerder met uitbreidingsplannen? Verspil geen tijd met het warm water uit te vinden.


Nieuws

NAV zkt: medewerker activiteiten en projecten (Brugge)

Als medewerker activiteiten en projecten versterk je ons team van 11 enthousiaste NAV- medewerkers in Brugge.


Nieuws

NAV gaat voor een gezond (bouw)jaar

NAV zet in 2017 in op gezond (ver)bouwen. Dit aan de hand van een actualisatie en uitbreiding van de map ‘Bouw Gezond’ uit 2010.


Nieuws

NAV stoomt 1.100 architecten klaar voor nieuw epb-hoofdstuk

Met de infoavonden ‘De nieuwe energie-eisen 2017 & het S-peil’ zette NAV in december en januari de nieuwe eisen op een rij. NAV-lid? Download gratis de syllabus.


Nieuws

NAV en TenderWolf slaan handen in elkaar

Op het online dashboard van TenderWolf - bereikbaar via nav.be - missen NAV-leden voortaan geen enkele overheidsopdracht meer.


Nieuws

Vanavond in Wonen.tv: woning ‘Leeuw’ van Nu Architectuuratelier

Architectuurkenner Dag Boutsen bezoekt een huis van Armand Eeckels en Halewijn Lievens van Nu Architectuuratelier.


Nieuws

NAV eist onmiddelijke bijsturing digitale bouwaanvraag

Deze situatie is voor NAV en de architecten onaanvaardbaar. Er wordt een enorm economisch verlies geleden.


Interview

NAV Oost-Vlaanderen: 'Wij durven wel eens ambetant te zijn'

Om een beter zicht te krijgen op wat er leeft en beweegt bij NAV Oost-Vlaanderen, hebben we onszelf uitgenodigd voor een bijeenkomst van het provinciaal bestuur in Zwijnaarde.


Nieuws

NAV-infosessie over nieuwe brandwetgeving helpt 1.000 architecten uit de brand

NAV-lid? Download hier gratis de syllabus.


Nieuws

NAV en VCB informeren leden over verschillende isolatiematerialen

Naar aanleiding van deze problemen wijzen VCB en NAV op een aantal mogelijke alternatieven. Maar elk isolatiemateriaal heeft specifieke eigenschappen.


Nieuws

Digitale bouwaanvraag: NAV stelt minister in gebreke

NAV heeft bevoegd minister Joke Schauvliege formeel in gebreke gesteld, samen met 560 architecten die onze vraag daartoe mee hebben onderschreven.


Nieuws

Het nieuwe NAVO-hoofdkwartier: een dorp op zich

Het iconische ontwerp van SOM-Assar wordt donderdag vereerd met een bezoek van de Amerikaanse president Donald Trump naar aanleiding van de plechtige overdracht van het gebouw.


Nieuws

NAV lanceert renovatieadvies.be

Geeft u als architect wel eens advies over een aan te kopen renovatiepand? Of begeleidt u renovatieprojecten van A tot Z? Lees dan vooral verder. Want in beide gevallen biedt NAV haar leden nu de mogelijkheid om in het vizier van potentiële kopers en bouwheren te komen.


Nieuws

Op zoek naar een stagiair? Plaats gratis uw vacature op nav.be

Heel wat afstuderende architecten zijn momenteel volop op zoek naar een stageplaats. Zoekt u een stagiair voor uw bureau?


Nieuws

NAV verwelkomt 3.000ste lid

Architect Ann Van Vaerenbergh uit Waregem was de gelukkige die door NAV-voorzitter Kati Lamens in de bloemetjes werd gezet.


Nieuws

NAV bedankt vrijwilligers met trip naar Verbeke Foundation (Foto’s)

Op zondag 3 september ging NAV er samen met haar vele vrijwilligers de unieke sfeer opsnuiven.


Nieuws

NAV Poll: E40 in 2018 en E30 in 2021: haalbaar?

Vanaf 1 januari 2018 wil men E40 verplicht maken en drie jaar later E30. Is dit volgens u een haalbare kaart?


Nieuws

NAV en Bouwunie niet tevreden met te strenge nieuwe EPB-eis

De nieuwe S-peileis wordt wel erg snel opgelegd, is te streng en brengt de betaalbaarheid van onze nieuwbouwwoningen in gevaar.


Nieuws

NAV-standpunt: Waarom S31 te snel komt en te streng is

S31 is veel te streng, drijft de kosten de hoogte in en zorgt ervoor dat veel architecten hun ontwerpen grondig moeten herwerken én bouwheren hun budget moeten herzien.


energiebewustontwerpen

NAV schenkt gratis renovatieadvies aan een Radio 2-luisteraar.

Renoveren zonder architect? Nee toch!


Nieuws

Aangepaste afspraken in Gent na klacht via NAV

Met het einde van het jaar in zicht sputtert het loket van de digitale bouwaanvraag opnieuw.


Nieuws

2017 grand cru: NAV verwelkomt ruim 9.000 architecten op infosessies en projectbezoeken

Ontdek wat we in 2018 in petto hebben ...


architect in de praktijk

Digitale bouwaanvraag: NAV overweegt nieuwe ingebrekestelling

Met het einde van het jaar in zicht zwoegen veel architecten op de laatste (digitale) vergunningsaanvragen voor 2017. Het spreekt voor zich dat dat opnieuw een piek veroorzaakt in het gebruik van het digitale loket voor bouwaanvragen. En daar wringt opnieuw het schoentje.


poll

NAV Poll: Is vrijstaand bouwen (on)verantwoord?

Volgens Vlaams Bouwmeester Leo Van Broeck is vrijstaand bouwen onverantwoord. Maar wat vindt u?


Nieuws

Terugblik: avondje film en glamour op Film Fest Gent

Op 20 oktober rolde NAV de rode loper uit op het Film Fest Gent. Tijdens ‘Een avond vol premières’ konden leden een avondje proeven van het sterrendom.


Nieuws

Architect Jan Vyvey (Vyvey & Partners) overleden

In Nieuwpoort is maandag architect Jan Vyvey overleden. NAV biedt de familie en de partners en medewerkers in zijn kantoor zijn innige deelneming aan.


Nieuws

Digitale bouwaanvraag: stel niet uit tot morgen wat je vandaag kan doen

NAV beveelt zijn leden aan om er nu al gebruik van te maken. Ontdek waarom.


Nieuws

Startende architect? Wissel ervaringen uit tijdens a+A

In 2017 lanceert NAV een nieuwe editie van het lerend netwerk a+A. Wissel als starter ervaring uit met ervaren architecten én andere starters.


Nieuws

We wensen u een fijne kerst en een schitterend nieuw jaar toe!

Ook NAV gaat er even tussen uit. Vanaf maandag 2 januari zijn we terug.


Rondetafel

Een nieuwe rol voor de architect?

NAV bracht een aantal pertinente gesprekspartners samen voor een discussie over mogelijke perspectieven.


Architectuur

Terugblik: Zwin natuurcentrum met Klaas Goris

Op 24 maart organiseerde NAV West-Vlaanderen een bezoek aan één van de bekendste natuurgebieden van Vlaanderen, het Zwin.


Enquête

Hoe gaat het met de digitale bouwaanvraag en de omgevingsvergunning?

NAV-opvolgingsenquête: merkt u verbetering sinds onze eerste enquête op 23 maart, of niet?


Nieuws

Terugblik: Stadskantoor Hasselt – Het succes van integraal bouwen met BIM

Op dinsdag 9 mei organiseerde NAV Limburg in samenwerking met VCB Limburg en Kubus een bezoek aan het nieuwe stadskantoor in Hasselt.


Nieuws

Terugblik: architecten kijken in primeur binnen bij Post-X Antwerpen

Op vrijdag 9 juni organiseerde NAV in samenwerking met Kingspan Insulation een bezoek aan het prestigieuze kantorencomplex Post- X.


Nieuws

Gratis infoboost voor startende stagiairs - Kick Off Days for Architects 2017

Een beginnende stagiair op kantoor? NAV zorgt voor een feilloze start met een gratis infosessie in september.


Nieuws

“Zeg niet te gauw, ’t is weer de architect…”

Vorige week werd het tekort aan pir- en pur-isolatie gelinkt aan het advies van architecten. NAV nuanceert.


Nieuws

200 architecten vlot van start dankzij de Kick Off Days … en er is meer!

De Kick Off Days for Architects 2017 mochten op flink wat belangstelling rekenen. En starters kunnen blijven rekenen op NAV voor begeleiding op maat.


Architectuur

Foto’s projectbezoek: opening Herman Teirlinckgebouw

NAV nam op vrijdag 22 september samen met 150 architecten in avant première een kijkje.


Rondetafel

Het nieuwe Vlaamse ruimtebeleid: kansen en uitdagingen

NAV en de Orde van architecten – Vlaamse Raad brachten vijf betrokken partijen samen voor een discussie over het nieuwe Vlaamse beleid inzake ruimtelijke ordening.


Nieuws

Terugblik: een avond vol glamour op Film Fest Gent

Op 19 oktober rolde NAV de rode loper uit op het Film Fest Gent.


Nieuws

Architectuurwedstrijden: wie geeft het goede voorbeeld?

NAV wil getuigenissen verspreiden van opdrachtgevers die erin slagen een correcte en efficiënte wedstrijd op poten te zetten.


Interview

“Netwerk Architecten Vlaanderen is meer dan ooit nodig”

Via een terug- en vooruitblik op 2017/naar 2018 lichten NAV-voorzitter Kati Lamens en NAV-directeur Kris Baetens toe waarom bovenstaande uitspraak geen holle slogan is.


Nieuws

LERENDE NETWERKEN management uitwisselingen op maat van ieders kantoor

Met de Lerende Netwerken wil NAV vermijden dat ieder voor zich het warm water gaat uitvinden.


Nieuws

Ringland: ‘Plan-MER vervelend maar onze principes blijven overeind’

Volgens een rapport werkt Ringland verkeerstechnisch niet. Bedenker Peter Vermeulen betwist sommige uitgangspunten.


Nieuws

Terugblik 'VerKWISt het niet', de eerste grote energiequiz

Tijdens deze energiequiz voor en door bouwprofessionals gingen we samen met onze collega’s van Bouwunie op zoek naar het grootste licht.


Nieuws

Fietssnelweg op komst aan de kust?

De kustburgemeesters willen werk maken van een fietssnelweg langs de volledige Vlaamse kust.


Nieuws

Architect Vincent Van Duysen wint Vlaamse Cultuurprijs Vormgeving

De jury looft de focus op de essentie en de klassieke esthetiek die Van Duysen nastreeft. Zijn ontwerpen zijn sober, maar toch warm en vol leven.


Orde

Orde: “We volgen strategie om tot wettelijke barema’s te komen”

Marnik Dehaen, voorzitter Orde van Architecten – Vlaamse raad geeft tekst en uitleg.


Nieuws

N-VA en Open VLD oneens over 'volgebouwd Vlaanderen'

De Vlaamse regering wil voorkomen dat Vlaanderen volgebouwd wordt, maar Open VLD en N-VA raken het niet eens over de maatregelen.


Nieuws

Bourgeois: 'Visie Bouwmeester niet in tegenstrijd met ons beleid'

"Van Broeck neemt niet de stelling in dat dorpen zouden moeten verdwijnen, ze moeten wel versterkt en verdicht worden."


Architectuur

Pioniersproject in Anderlecht: wonen boven een fabriek

CityCampus: een gemengd project met een kmo-park, sociale woningen en studentenwoningen.


Nieuws

Jaspers-Eyers wint prestigieuze Europese awards

Jaspers-Eyers heeft op de European Property Awards in Londen twee onderscheidingen ontvangen.


Nieuws

BURO II & ARCHI+I bouwt twee ziekenhuizen in Iran

De Belgische bedrijven Willemen Groep, BURO II & ARCHI+I en Plexus Global tekenen een overeenkomst met een Iraanse partner voor de bouw van twee ziekenhuizen.


Architectuur

Vier Belgische projecten genomineerd voor World Architecture Awards

Van 16 tot en met 18 november vindt in Berlijn het World Architecture Festival plaats.


Nieuws

Als de oude dag nadert, hoeft de fermette niet meer

Zijn de kinderen het huis uit? Dan ruilen steeds meer vijftigplussers hun woning in voor een kleiner stekje.


Architectuur

De skyline van het Eilandje voorgoed hertekend

1000 nieuwe bewoners voor de Cadixwijk, een ontwerp van POLO Architects en META.


Nieuws

Vijf wereldtoppers willen nieuwe beurshal Brugge ontwerpen

Juryvoorzitter en oud-Vlaams Bouwmeester Bob van Reeth staat er zelf van te kijken.


Nieuws

Architecten scoren best in imago-onderzoek vastgoedsector

De consument heeft meer dan ooit nood aan duidelijk advies van een betrouwbaar expert, klinkt het.


Nieuws

DBA- en OMV-loketten blijven zorgenkindjes

Het omgevingsloket en de digitale bouwaanvraag kennen nog steeds bijzonder veel problemen.


Nieuws

'Architect? U verdient een pluim!'

Bent u architect? Dan verdient u, in het bijzonder op deze Dag van de Ondernemer, een pluim!


Nieuws

Zit er rock-’n-roll in je stage?

Op bezoek bij stagiair Caroline en stagemeester Nico Verdickt.


Nieuws

‘Onze steden hebben industrie nodig’

Brussel is een van de weinige steden in Europa waar de industrie nog prominent aanwezig is.


Nieuws

Schrijf nu in voor lerend netwerk 'Schaalvergroting'

Wissel in een open sfeer ervaringen uit over schaalvergroting.


Interview

Jef Van Oevelen: 'Ja, ik schets nog al onze concepten met de hand'

Portret van een ‘keikop’ die even snel tekent als denkt en dan ook steevast alle conceptschetsen in het bureau eigenhandig (!) voor zijn rekening neemt.


Nieuws

Mogen concentrische rookgasafvoeren samen met andere leidingen in een koker geplaatst worden?


Nieuws

400 architecten op eerste avond van infosessie 'Nieuwe energie-eisen 2017'

Een nieuw jaar, een nieuw hoofdstuk in het EPB-verhaal.


openhuizendag

De Vlaamse Renovatiedag 2017: uw afspraak met verbouwers in spe

Een gerealiseerde renovatie in uw portfolio? Pak er mee uit! Schrijf nu in voor de Renovatiedag op 28 mei 2017.


Interview

'Alleen via zelfontplooiing kunnen we crisis in architectuursector keren'

Ir.-arch. Lorenzo Van Tornhaut legde onlangs de laatste hand aan zijn masterscriptie bedrijfseconomie. Daarin pleit hij voor een nieuwe rol voor de architect, aangepast aan de context waarbinnen die vandaag werkt, en schetst hij mogelijke overgangsscenario’s.


Nieuws

'Is het niet beter om verdichting uit te bouwen op maat en schaal van de kern?'

De vraag van Peter Vermeulen aan Leo Van Broeck.


Nieuws

De nieuwe spelregels voor de omgevingsvergunning

Met de omgevingsvergunning doen ook nieuwe spelregels voor de handhaving in de VCRO hun intrede.


openhuizendag

De Vlaamse Renovatiedag: 4 redenen om mee te doen

28 mei 2017 is uw afspraak met toekomstige verbouwers. Alvast 4 redenen om mee te doen als architect.


Nieuws

OPROEP: interessante projecten (gefaseerde) energetische renovatie van woningen gezocht!


Nieuws

Twee Belgische nominaties op shortlist Mies van der Rohe-award 2017

Om de twee jaar worden voor deze prijs de beste kwalitatieve en vernieuwende architectuurprojecten van visionaire architecten geselecteerd.


Nieuws

Erkenning boorbedrijf voortaan verplicht


Nieuws

Betonstop: Schauvliege on tour om platteland te sensibiliseren

Om de mensen diets te maken dat we anders moeten gaan wonen, gaat Vlaams minister van Omgeving Joke Schauvliege (CD&V) de boer op.


Interview

'Naar 0 hectare ruimte-inname? Daar is geen revolutie voor nodig'

Peter Cabus, secretaris-generaal Ruimte Vlaanderen, over het Beleidsplan Ruimte Vlaanderen.


Nieuws

Droom je ook van efficiënt bedrijfsbeheer ?

Onlangs kreeg je van jouw boekhouder waarschijnlijk jouw resultaten en jaarrekening van het jaar 2016. In samenwerking met de Confederatie Bouw bieden wij jou een tweede mening aan via een gratis analyse op deze resultaten.


Nieuws

Digitale bouwaanvraag sinds donderdag overal verplicht

Voor de omgevingsvergunning zelf moet u echter op veel plaatsen nog even geduld oefenen. Informeer u dan ook goed.


Nieuws

400 architecten voor infosessie ‘Het ene beton is het andere niet’

Download hier gratis de syllabus.


Nieuws

Leo Van Broeck: 'Schaf verplichte aanstelling van architect af'

Vlaamse Bouwmeester Leo Van Broeck pleit ervoor om, naar analogie met Zwitserland, de aanstelling van een architect niet langer verplicht te maken.


Nieuws

Hoorzitting Renovatiepact met Kati Lamens: ‘Renovatie is meer dan energie’

Verschillende stakeholders gaven 15 maart hun visie over het Renovatiepact tijdens een hoorzitting in het Vlaams Parlement.


Nieuws

Architect? Zet jezelf in de kijker in campagne van Telenet Business

Telenet Business is voor een nieuwe marketingcampagne op zoek naar Telenet Business klanten/architecten die zichzelf en hun zaak eens graag in de kijker willen zetten.


Enquête

Enquête: de digitale bouwaanvraag

Verschillende architecten melden ons dat er knelpunten zijn die een vlotte werking verhinderen.


Nieuws

'k Vraag het aan: Leo van Broeck aan Xaveer de Geyter

“Wat is jouw visie op verdichting, ruimtegebruik en natuur, zowel in Vlaanderen als in België?"


Nieuws

Schauvliege gaat in op roep om bijsturing

Voor de omgevingsvergunning mogen de digitale documenten tijdelijk via USB-stick of WeTransfer worden bezorgd. Voor de digitale bouwaanvraag zijn gelijkaardige maatregelen in de maak.


Nieuws

Digitale bouwaanvraag wordt bijgestuurd

Het gebruik van het internetloket in combinatie met een papieren versie moet het systeem ontlasten en dus sneller doen werken.


Interview

'Passiefgebouwen zijn tikkende tijdbommen'

In het reconversieproject Mode And Design Centre (MAD) in Brussel slaagde ROTOR erin het gebouw van de sloop te vrijwaren.


Nieuws

Terugblik: BIM, ook voor uw project!

Het event ‘BIM, ook voor uw project!’ mocht op flink wat belangstelling rekenen: 150 deelnemers kwamen over de vloer.


Nieuws

Ook stad Antwerpen stelt minister Schauvliege in gebreke i.v.m. digitale bouwaanvraag

Sinds half maart 2017 ervaren de klanten problemen om bouwaanvragen digitaal in te dienen in het Vlaams omgevingsloket.


Nieuws

Uitbreiding burgerlijke aansprakelijkheid in de bouw plenair goedgekeurd

Het wetsontwerp van ministers Kris Peeters en Willy Borsus werd deze maand plenair goedgekeurd.


Nieuws

De Vlaamse Renovatiedag: stap zondag binnen in tal van renovaties

Op 28 mei zwaaien tal van renovaties in heel Vlaanderen de deuren open.


Nieuws

Ruim 5.000 toekomstige verbouwers op pad tijdens de Vlaamse Renovatiedag

De 19de editie van de Vlaamse Renovatiedag heeft afgelopen zondag meer dan 5.000 toekomstige verbouwers op de been gebracht.


Nieuws

'k Vraag het aan: Xaveer de Geyter aan Luc Deleu

“Speelt schoonheid een rol in het werk van T.O.P. Office?"


Nieuws

Genomineerden Jo Crepain Prijzen editie 2017 zijn gekend

Wie volgt op 22 juni Robbrecht en Daem architecten en denc!-studio op?


Nieuws

Bouwmeester: 'Durf slecht betaalde opdrachten te weigeren'

Vlaams Bouwmeester Leo Van Broeck beseft dat het dringend tijd is voor een structurele oplossing.


Nieuws

Nieuwe technische richtlijn voor de Omgevingsvergunning (OMV-loket)

Gelet op de grote problemen bij het gebruik van het omgevingsloket, worden de bevoegde overheden verzocht om een vereenvoudigde werkwijze toe te staan.


Nieuws

Ontdek nu al het najaar van Vitruvius Academy

Ook dit najaar kunnen architecten op Vitruvius Academy rekenen voor een ruim aanbod bijscholing.


Interview

BLAF architecten: 'Duurzame architectuur als sluitsteen'

BLAF architecten, in 2013 nog genomineerd voor de Jo Crepain Prijzen, vervullen al jaren een voortrekkersrol op het vlak van duurzaam bouwen.


Nieuws

België boven: dit zijn de finalisten voor Citroën Brussel

zijn de zeven finalisten bekendgemaakt voor de reconversie van de Citroëngarage in de Brusselse kanaalzone.


Nieuws

'k Vraag het aan: Luc Deleu aan Lionel Devlieger (ROTOR)

"Ik ben benieuwd naar de motivatie achter ROTOR. IK denk namelijk dat die verhelderend kan zijn voor de architectuurwereld."


Nieuws

BVA over hervorming Orde: 'Voor ons is werk nog niet achter de rug'

"Buiten louter juridische tekortkomingen, bevat de tekst ook nog belangrijke tegenstellingen en onduidelijkheden."


Nieuws

Nieuwe versie omgevingsvergunningsloket

Hierna krijgt u een overzicht van de aanpassingen en verbeteringen aan het omgevingsloket. We vernemen bovendien graag van u hoe u vandaag zowel het omgevingsloket als de digitale bouwaanvraag ervaart.


Nieuws

'Onze rioleringen zijn ondergrondse tijdbommen'

Vorige week was het weer prijs: door een groot zinkgat moesten in Sint-Joost-ten-Node 100 mensen worden geëvacueerd. Eerder was er vlak bij het station Brussel-Centraal al een zinkgat ontstaan van zes meter lang en zes meter breed. Wat is er aan de hand?


Nieuws

Architectenwereld vraagt overheid om steun in behoud Duitse ereloonbarema’s

De 10 belangrijkste organisaties binnen de Belgische architectenwereld roepen de bevoegde ministers Peeters en Ducarme in een gemeenschappelijk brief op om tussen te komen bij het Europese Hof van Justitie.


Nieuws

Hoe leidt u uw werknemers op?

De collega’s van Liberform, het opleidingscentrum voor de sector van de vrije beroepen (dus ook de architecten), willen meer weten over de opleiding van uw werknemers.


Nieuws

Gezocht: deel als architect uw verhaal met de volwassenen van morgen!

Voelt u zich als architect, ondernemer en/of bedrijfsleider geroepen om uw verhaal te delen met onze jonge generatie?


Nieuws

Welkom op Energiebewustontwerpen.be

Meeroverepb.be heet voortaan Energiebewustontwerpen. Ontdek een schat informatie over energie … in een nieuw jasje.


Nieuws

Meeroverepb.be zit in een nieuw jasje ... en heeft een nieuwe naam!

Meeroverepb.be heet voortaan Energiebewustontwerpen.be. Ontdek een schat aan informatie.


Nieuws

Vlaanderen renoveert, maar door te BENOveren kan het beter

Hoewel de afgelopen jaren vooruitgang werd geboekt in het energetisch renoveren van het Vlaamse woningenpark, is er toch nog heel wat ruimte voor verbetering.


architect in de praktijk

Gratis advies: een verkeerd signaal


Nieuws

Terugblik infosessie ‘BIM op ieders maat’: download gratis de syllabus

Wat betekent BIM voor uw architectenkantoor? Welke meerwaarde biedt BIM voor u? Hoe gaat u met BIM van start? En welke gevolgen heeft dit op uw kantoor?


Nieuws

The winner takes it all (de rest blijft achter met lege handen)

De Citroëngarage aan het Brusselse kanaal krijgt binnenkort een nieuwe invulling. Welke architect de reconversie mag uittekenen, wordt bepaald aan de hand van een wedstrijd.


Nieuws

Slechts één op vijf kmo's is klaar voor nieuwe Europese privacyregels

Vanaf 25 mei 2018 - binnen een dik half jaar dus - moeten alle ondernemers die persoonsgegevens verzamelen en bewaren daar extra omzichtig mee omspringen.


Nieuws

Eerste Vlaamse Isolatiedag op 18 november 2017

Die dag kom je op verschillende werven van woningen verspreid over Vlaanderen alles te weten over isoleren en luchtdicht bouwen.


Nieuws

Studie: betonstop bespaart Vlaanderen miljarden

De betonstop, waarbij er vanaf 2040 geen open ruimte verloren mag gaan, is ondanks de schadevergoedingen miljarden goedkoper dan niets doen.


Architectuur

Vooruit Gent: groene verjongingskuur voor rood icoon

De laatste verjongingskuur is er één met veel groen, inclusief groengevels buiten én binnen.


Nieuws

Download gratis syllabus 'Creatief ontwerpen met baksteen'

Metselverbanden zijn unieke designtools die architectonische expressie én identiteit geven aan architectuur.


Nieuws

Onderteken ons 5-puntenplan voor een beter energiebeleid

Sinds eind oktober kent u de eis voor het nieuwe S-peil: S31. Dat is heel wat lager dan verwacht en ook rijkelijk laat aangekondigd.


Nieuws

Infosessie ’S-Lab’ brengt 1.000 architecten op de been

Ontdek alle foto's en download gratis de syllabus.


Nieuws

Terugblik Grote Energiequiz 2017: hoe zou u zelf gescoord hebben?

Doe de test!


Nieuws

Omgevingsvergunning definitief van start op 1 januari 2018

Als u in de loop van december nog een aanvraag indient in het loket voor digitale bouwaanvragen, en het dossier wordt in januari onvolledig of ontvankelijk verklaard, dan moet u het dossier opnieuw ingeven en indienen via het loket voor omgevingsvergunningen.


Nieuws

Modeldocument individuele ingebrekestelling i.v.m. digitale bouwaanvraag

Naast de door 1.200 architecten ondersteunde ingebrekestelling, kunt u ook uw individuele geval melden via een eigen ingebrekestelling.


Nieuws

Dit verandert er allemaal in 2018

De start van een nieuw jaar staat garant voor een hele waslijst aan nieuwe regels.


openhuizendag

De Vlaamse Renovatiedag 2018: schrijf uw project nu in

Een gerealiseerde renovatie in uw portfolio? Pak er mee uit!


Nieuws

Economische Inspectie bij architecten: zo bereidt u zich voor

Sinds begin dit jaar houdt de dienst Inspectie van de FOD Economie controles bij architecten.


Interview

“Ereloonstudie kan architect en opdrachtgever een indicatie geven”

Johan Rutgeerts over de workload van de architect.


Nieuws

Dringende bijsturing archeologienota nodig

In december zou een oplossing volgen, bevestigt Vlaams Volksvertegenwoordiger An Christiaens (CD&V).


Architectuur

Koen van Synghel over Herman Teirlinckgebouw: 'Tijdloze monumentaliteit'

Binnenkort verhuizen de Vlaamse ambtenaren naar de site van Tour & Taxis. Daar hebben de Nederlandse architecten Neutelings-Riedijk een dijk van een gebouw neergezet.


Nieuws

Eerste omgevingsvergunning van Vlaanderen afgeleverd

Vorige week vrijdag heeft de Vlaamse gemeente Dilsen-Stokkem voor het eerst een omgevingsvergunning goedgekeurd.


NAV

Nieuwe naam: Netwerk Architecten Vlaanderen

NAV blijft de afkorting NAV gebruiken, maar het staat voortaan voor Netwerk Architecten Vlaanderen. Met de nieuwe naam wordt helemaal duidelijk waar NAV voor staat: het meest uitgebreide Netwerk van en voor Architecten in Vlaanderen.


NAV

Arch. Kati Lamens herverkozen als voorzitter NAV

Met een open visie zal Kati Lamen samen met het Uitvoerend Comité verder de focus blijven leggen op de ondersteuning en promotie van het architectenbedrijf.


NAV

NAV reikt op 22 juni opnieuw Jo Crepain Prijzen uit

Er zullen drie prijzen worden uitgereikt: voor Beloftevol Startend Architectenbureau, voor Innovatief Architectenbureau en een Carrièreprijs.


NAV

Zonder architect aan een renovatie beginnen? Nee toch!

Wie als architect wel eens renovatie-advies geeft, kan zich voortaan aanmelden op renovatieadvies.be. Via deze website biedt NAV haar leden de mogelijkheid om in het vizier van potentiële kopers en bouwheren te komen.


NAV

Callebaut-architecten, OMGEVING en Coussée & Goris bekroond met Jo Crepain Prijzen

NAV maakt opvolgers van denc!-studio en Robbrecht en Daem architecten bekend tijdens wervelende uitreiking.


Archeologienota

NAV vraagt snelle evaluatie en bijsturing archeologienota

Archeologisch onderzoek ja, maar niet ten koste van de geplande werken.


Archeologienota

NAV tevreden over bijsturing archeologienota

Netwerk Architecten Vlaanderen (NAV) is tevreden over de voorgestelde maatregelen om het archeologisch onderzoek (de archeologienota) sneller, eenvoudiger en goedkoper te maken.


omgevingsvergunning

Gefaseerde invoering omgevingsvergunning: NAV rekent op gezond verstand overheden

Overgangsmaatregelen m.b.t. het digitaal omgevingsloket maken het architecten niet gemakkelijk.


conjunctuur

Conjunctuurbarometer NAV toont stagnerende bouwmarkt

Het aantal architecten dat bij nieuwbouw een daling van de omzet verwacht, is verminderd. Toch is de lang verhoopte heropleving nog niet in het verschiet.


conjunctuur

Conjunctuurbarometer NAV en UWA toont stagnerende bouwmarkt

Meer dan 1.000 architecten namen deel aan de architectenbarometer van Netwerk Architecten Vlaanderen (NAV) en Union Wallonne des Architectes (UWA).


Orde

Deontologie zadelt architect op met te zware verantwoordelijkheid

NAV pleit voor realistische aanpassing en roept Orde via Open Brief op tot duidelijk signaal.


digitale bouwaanvraag

Digitale loketten bouwaanvraag: ruim 500 architecten stellen minister Schauvliege in gebreke

NAV heeft bevoegd Vlaams minister Joke Schauvliege formeel in gebreke gesteld, samen met 560 architecten die onze vraag daartoe mee hebben onderschreven.


omgevingsvergunning

Omgevingsvergunning: algemene invoering uitgesteld tot 2018

Na aandringen door NAV werd er vandaag een decreet gestemd voor een uitstel van de algemene invoering van de omgevingsvergunning.


Verplichte verzekering

Verzekeringsplicht aannemers belangrijke stap, maar gaat niet ver genoeg

De ministerraad keurde vorige week een voorontwerp van wet goed waarbij het ook aannemers een verzekeringsplicht voor tienjarige burgerlijke aansprakelijkheid oplegt.


renovatieadviseur

Less is more. Master, wat is uw plan?

Vrijdag aanstaande houdt Vlaanderen de werkzaamheden van de voorbije twee jaar in het Renovatiepact tegen het licht. Eén van de denkpistes in dat pact is de ontwikkeling van een nieuw deskundigenprofiel in de bouw: de renovatie-adviseur.


Consulententproject

Minister Schauvliege verlengt project 'Consulent Waterbewust bouwen'

In de marge van de Vlaamse Renovatiedag kondigde Vlaams minister van Omgeving, Natuur en Landbouw Joke Schauvliege aan dat ze, met de steun van de Vlaamse Overheid, het project ‘consulent waterbewust bouwen’ verlengt.


digitale bouwaanvraag

Digitale bouwaanvraag: impasse compleet na tijdelijke sluiting internetloket

Het regent klachten over het loket van de digitale bouwaanvraag. Meer dan 1.200 architecten werkten mee aan een enquête, samen goed voor meer dan 125 bladzijden met suggesties en opmerkingen.


digitale bouwaanvraag

Digitale bouwaanvraag wordt bijgestuurd

Na aanhoudende druk gaat Minister Joke Schauvliege in op de vraag tot bijsturing m.b.t. de digitale bouwaanvraag en het omgevingsloket.


omgevingsvergunning

Architecten vragen om uitstel voor omgevingsvergunning

Architecten maken zich grote zorgen over de volledige overschakeling op de omgevingsvergunning op 1 juni. Het voortraject daarvan, op minder dan 30 werkdagen van 1 juni, wekt weinig vertrouwen over een goede voorbereiding.


Meer dan 1.200 architecten ondersteunen tweede ingebrekestelling minister Schauvliege

Een bouwaanvraag digitaal indienen blijft een ware lijdensweg.


Opinie

Oef, de elektronische registratieplicht is voor de architect verleden tijd!

Dankzij het lobbywerk – ja, lobbyen is geen misdaad - van NAV is de elektronische registratieplicht op de werf vanaf begin 2016 niet langer van toepassing op de architect.


Opinie

Welke bom tikt het hardst?

Als Kennisplatform Energieneutraal Bouwen, slaakt Pixii een zeer diepe zucht bij het artikel ‘Passiefgebouwen zijn tikkende tijdbommen’ dat onlangs verscheen in het NAV-magazine.


Opinie

Wat Optima ons leert

De Ghelamco Arena mag dan niet (helemaal) met overheidsgeld gefinancierd zijn, het blijft wel een bouwproject van de overheid.


Opinie

Wedstrijden: wat met de economische voetafdruk?

Met architectuurwedstrijden wil bouwmeester Kristiaan Borret de mediocriteit van de Brusselse bouwprojecten doorbreken. En gelijk heeft hij: uitzonderlijke problemen vragen om uitzonderlijke oplossingen. Maar ...


Opinie

Is het klimaat rijp voor verandering?

Het traditionele klavertje drie van gespreksonderwerpen – gezondheid, de kinderen, het weer – heeft er een vierde blaadje bij: het klimaat.


Opinie

Renoveren zonder architect? Je bent toch niet gek?

In de strijd tegen de klimaatverandering valt er nog heel wat winst te rapen binnen het Belgische woningenbestand. Vandaag wordt jaarlijks nauwelijks 1% van dat grotendeels verouderde patrimonium vernieuwd.


Opinie

Anders wonen? Een mooie opportuniteit voor architecten!

Als we onszelf blijvend willen vernieuwen, mogen we ons vooral niet begraven in egelstellingen. De uitdaging rond verantwoord ruimtegebruik is daar een goede case voor.


Opinie

Architectuur is de nieuwe mode

Architectuur is in Vlaanderen ‘de één procent’. Waarmee niet gezegd wil zijn dat het de rijkste cultuursector is, wel een pover bedeelde.


Opinie

Darwin en de architect

Baseerde Richard Darwin zijn wetenschappelijke theorie over de survival of the fittest op een analyse van de architectenpopulatie?


Opinie

2016: grand cru of grand mal?

Niets is zeker, tenzij dat we op een dag sterven, in afwachting daarvan belastingen moeten betalen en als architect jaarlijks een rugzak vol extra verplichtingen op onze toch al fel belaste rug geladen krijgen.


Opinie

De architect, steeds meer werfslaaf?

Onze achterhaalde deontologie en hopeloos verouderde Architectenwet zijn dringend aan bijsturing toe. Het wordt tijd dat we eindelijk scoren.


Opinie

De nieuwe renovatieadviseur, een superman?

Voor een investering in een doordachte en grondige renovatiegolf is het 5 voor 12, niet voor de ontwikkeling van een zoveelste nieuwe speler in het al overbevolkte bouwlandschap.


Opinie

Hof van Cassatie over opdrachten ruwbouw-winddicht: het Waterloo van de Orde van Architecten

Een arrest van het Hof van Cassatie heeft een einde gemaakt aan een standpunt van de Orde van Architecten dat sinds 28 februari 1992 door de Nationale Raad werd ingenomen.


Opinie

Verzekeringsplicht voor aannemers: too little too late

Een volgende stap is dringend nodig, te beginnen met een gelijkschakeling van verzekeringsplicht tussen architecten en andere dienstverleners op de werf.


Opinie

De architect: opnieuw het kind van de rekening?

Omdat het omgevingsloket niet tijdig operationeel zal zijn, wordt de omgevingsvergunning in twee fases ingevoerd.


Opinie

Master, wat is uw plan?

Ons advies over de renovatieadviseur? Wijs woningeigenaars de weg naar de vele reeds aanwezige, onafhankelijke en bekwame adviseurs.


Opinie

De houding van de overheid tegenover de architect is dubbelzinnig

De architect krijgt wel een taak van openbare orde, maar moet opereren binnen een markt waar de concurrentie vrij spel heeft.


Opinie

100 bladzijden

Dat is het aantal bladzijden met alle opmerkingen die we ontvingen naar aanleiding van een enquête over de digitale bouwaanvraag.


Opinie

In God we trust

De overheid is van mening dat wij een taak van openbare orde vervullen, maar vindt het niet meer dan normaal dat wij die opdracht invullen op een markt waar de vrije concurrentie heerst.


Opinie

Schuldig verzuim

Elke waarnemer zag al lang dat de digitale omgevingsvergunning de vooropgestelde geboortedatum niet zou halen. Maar opmerkingen vanuit het werkveld en vragen vanuit het parlement bleven dode letter.


Opinie

Het hervormingsvoorstel voor de Orde is nog niet af, en dit is waarom

Eerder deze week ontving je van de Orde van Architecten een open brief die berichtte over een historisch akkoord m.b.t. de hervorming van de Orde. Als beroepsvereniging achten wij het belangrijk jullie wat meer duiding te geven bij de inhoud hiervan.


Opinie

Ruimtelijk beleid: een beetje duidelijkheid en rechtlijnigheid a.u.b.

De betonstop – excusez le mot, maar zo weten we tenminste meteen waarover het gaat – blijft voor verwarring zorgen.


Opinie

Deutschland über alles?

Weldra doet het Europese Hof van Justitie een uitspraak over de Duitse HOAI, de Honorarordnung für Architekten und Ingenieure. Kortweg: minimumbarema’s.


Opinie

S-peil: stop toch met dat virtuele klimaatbeleid!

Meer dan om het even welke andere beroepsgroepering zijn wij architecten ervan overtuigd dat de klimaatverandering om een gepaste reactie schreeuwt. Maar ...


Opinie

Verplichte verzekering aannemers: is de kogel nu echt door de kerk?

Na jaren lobbywerk keurde de ministerraad in 2016 eindelijk een voorontwerp goed waarbij niet enkel architecten, maar ook aannemers en andere dienstverleners verplicht worden zich te verzekeren voor hun tienjarige burgerlijke aansprakelijkheid.


Opinie

Stop met alles te renoveren, nieuwbouw is soms beter

"Vlaanderen zet massaal in op renoveren, maar gaat daarin vaak een stap te ver", zegt Geert Berkein, CEO van Architectenburo Berkein op Knack.be.


Opinie

Eerst mentaliteit, dan fietspaden

Zowat iedereen kent wel een middel om het autoverkeer te verminderen, dat vooral anderen moeten toepassen.


Opinie

Wat wordt de volgende gang in deze 'grande bouffe'?

Veiligheidscoördinatie, EPB-verslaggeving, ventilatieverslaggeving, archeologienota, ... wie weet wat creatieve geesten nog allemaal bedenken.


Innovatie

Uw dak esthetisch isoleren zonder aan de interne afwerking te raken?


Innovatie

Energiezuinig ventileren en verwarmen hand in hand


Innovatie

Wienerberger wordt even een academie

In het kader van de studio Architectuur en Constructie dompelden ontwerpers in spe zich bij de fabrikant van keramische bouwmaterialen drie dagen lang onder in het onuitputtelijke thema ‘baksteen’.


Innovatie

Een icoon onder de zonwering

Renson ontvangt de Iconic Award voor de Panovista Max doekzonwering voor hoekramen.


Innovatie

Architect@work Kortrijk - Licht in het hoofd

Zoekt u een deugdelijke reden om een keer uit uw kot te komen? Een tip: op 27 en 28 april vindt in Kortrijk Xpo de achtste editie van architect@work plaats met als centraal thema Architectuur & Licht.


Innovatie

Reynaers Aluminium introduceert met AVALON virtuele beleving in het bouwproces

Virtual reality ruimte wekt toekomstige gebouwen tot leven op de Reynaers Campus.